Durf te dagvaarden (1/2)

durf-te-dagvaarden-deel-11Het incassotraject
Stelt u zich eens voor. U heeft een vordering op een debiteur en kunt die vordering goed en gemotiveerd onderbouwen. Er bestaat geen twijfel dát er betaald moet worden, maar toch blijft betaling uit. Helaas is dat een veel voorkomend probleem. In eerste instantie probeert u op minnelijke wijze bij de debiteur te incasseren.

In het geval dat de minnelijke procedure niet leidt tot betaling, kunt u ervoor kiezen om een gerechtelijke incassoprocedure te starten. Ervaring leert dat veel ondernemers terughoudend bij het starten van een gerechtelijk procedure, omdat zij soms ten onrechte veel beren op de weg zien. In deze blog bespreken wij de voordelen en de bezwaren van het starten van een gerechtelijke procedure.

De voordelen van een gerechtelijke procedure
De dagvaarding als pressiemiddel
De gerechtelijke procedure wordt ingeleid met een dagvaarding. De praktijk leert dat alleen het dagvaarden vaak al effect heeft. Debiteuren worden zich door het uitbrengen van een dagvaarding bewust dat het menens is. De aanmaningen uit het buitengerechtelijk traject zijn daardoor geen ‘spierballentaal’ meer en u stelt hen een gerechtelijke procedure in het vooruitzicht. Bovendien maakt u, naast de oorspronkelijke vordering, aanspraak op de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten. Die kosten zijn aanzienlijk en worden, in het geval dat de rechter u in het gelijk stelt, ook aan u toegekend. Dat leidt er toe dat de debiteur na ontvangst van de dagvaarding in veel gevallen alsnog betaalt.

De kracht van de procedure
Mocht ook het dagvaarden geen effect hebben, dan kunt u de zaak daadwerkelijk voor de rechter brengen. Hoewel er geen cijfers bekend zijn over het aantal gerechtelijke incassoprocedures dat slaagt, leer de ervaring dat het starten van een gerechtelijke procedure in de meeste gevallen loont. In veel gevallen wordt de vordering niet eens betwist of verschijnt de debiteur in het geheel niet in de procedure. In die gevallen is de buit snel binnen. De rechter wijst dan uw vorderingen toe en veroordeelt de debiteur in de proceskosten.

Bij een vordering die wél inhoudelijk wordt betwist kan dat anders liggen, maar ook in die gevallen leert de ervaring dat een goed onderbouwde vordering een goede kans van slagen heeft. Bespreekt u dat vooral vooraf met uw (juridisch) adviseur.

Een toewijzend vonnis levert u, zoals dat heet, een executoriale titel op. Dat betekent dat u bij uw debiteur beslag kunt laten leggen in het geval hij niet voldoet aan de inhoud van het vonnis. U kunt daarbij denken aan loonbeslag, bankbeslag of bijvoorbeeld derdenbeslag.

Die titel krijgt u ook indien u tijdens de procedure een schikking met uw debiteur weet te treffen. Indien u de afspraken ter zitting maakt, kunt u deze door de rechter laten vastleggen in een proces-verbaal. Wanneer beide partijen dat ondertekenen, levert u dat ook een executoriale titel op. Als u buiten de zitting om een schikking treft dan kunt u de rechter vragen om de schikking in een vonnis vast te leggen danwel een notaris vragen om de schikking vast te leggen in een notariële akte. Ook dan heeft u een executoriale titel.

Van een kale kip kun je niet plukken?
Wat moet u doen met een debiteur die wel wil betalen, maar niet kán betalen? Veel schuldeisers kiezen ervoor om bij die debiteuren geen gerechtelijke incassoprocedure te starten, want van een kale kip kun je niet plukken, zo redeneren zij. Dat klopt, maar ook voor die gevallen biedt de gerechtelijke procedure mogelijkheden om in een later stadium, als ‘de kip weer veren heeft’, alsnog te incasseren.

Zonder een gerechtelijke procedure kunt u vijf jaar aanspraak maken op uw vordering. Na die vijf jaar verjaart de vordering. Met een executoriale titel op zak loopt u dat risico niet en verjaart uw vordering pas na een periode van twintig jaar. Dat kan uitkomst bieden bij een debiteur die de komende vijf jaar niet het vermogen heeft om de vordering te voldoen, maar over vijf tot twintig jaar wellicht wel.

Wie a zegt moet ook b zeggen, toch?
Als u na het doorlopen van de buitengerechtelijke procedure de handdoek in de ring gooit en de openstaande vordering afboekt, kan dat een precedent scheppen. Immers, wat weerhoudt andere toekomstige debiteuren ervan om dezelfde truc uit te halen als bekend wordt dat u niet bereid bent om een gerechtelijke procedure te starten?

Het inzetten van een gerechtelijke procedure kan daarom ook een preventief effect hebben. Andere debiteuren zullen weten dat u het er niet bij laat zitten.

Conclusie
Heeft u een goed onderbouwde vordering en betaalt uw debiteur niet vrijwillig, dan biedt de gerechtelijke procedure vaak uitkomst. De gerechtelijke procedure geeft u duidelijkheid, rechtszekerheid en in de meeste gevallen op korte termijn een gunstig resultaat. Met andere woorden, dagvaarden kan dan zeker lonen!

Deel 2 van deze blog volgt binnenkort!