Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

GDPR-maatregelen

Zoals u waarschijnlijk al weet is de wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, al effectief. Vanaf 25 mei a.s. zal de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) de wet daadwerkelijk handhaven.


GDPR_BVCM1

Welke maatregelen hebben BVCM/Call2Collect genomen?

Zoals u van ons mag verwachten gaan wij zeer integer om met onze data. Wij hebben o.a. een DPO (Data Protection Officer) aangesteld. Onze DPO is intern verantwoordelijk voor de handhaving van de GDPR-regelgeving en is het aanspreekpunt voor de AP, BVCM/Call2Collect en haar relaties.

Verwerkingsverantwoordelijke

BVCM en Call2Collect zijn zowel verwerker als verwerkingsverantwoordelijke. Per entiteit hangt dit af van de werkzaamheden die wij voor u verrichten. Bij het behandelen van incassodossiers zijn BVCM en Call2Collect verwerkingsverantwoordelijke, aangezien we zelf de doelen en middelen voor deze verwerking bepalen (Artikel 4, lid 7. AVG). Voor de services van BVCM People zijn wij ook verwerkingsverantwoordelijke, aangezien wij met uw persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens op zoek gaan naar een geschikte match.

Verwerker

Voor onze diensten zoals het versturen van WIK brieven en/of debiteurenbeheer zijn wij verwerker, aangezien u als klant de doelen en middelen zelf bepaalt. In dit proces zijn we enkel de uitvoerende partij. Wanneer u als klant van deze services gebruikmaakt, ontvangt u voor 25 mei a.s. een verwerkingsovereenkomst van BVCM. Heeft u op 25 mei deze overeenkomst niet ontvangen, maar bent u wel van mening dat deze noodzakelijk is, stuur dan een mail naar privacy@bvcm.nl.

Hieronder vindt u de rolverdeling per entiteit:

BVCM Collections B.V.
Verwerkingsverantwoordelijke

BVCM Services B.V.
Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke

BVCM People B.V.
Verwerkingsverantwoordelijke

Call2Collect B.V.
Verwerkingsverantwoordelijke

Uiteraard hebben wij met al onze leveranciers verwerkingsovereenkomsten gesloten om de veiligheid van onze data te waarborgen.

Vragen of opmerkingen
Mocht u nog vragen hebben m.b.t. GDPR neem dan contact op met uw reguliere contactpersoon of mail onze DPO via privacy@bvcm.nl en/of privacy@call2collect.nl.

Bekijk tevens ons vernieuwde privacystatement voor meer informatie.

Bedankt voor uw tijd en wij hopen u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Team BVCM/Call2Collect