Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

Incasso en klantbehoud | BVCM klantrelaties

incasso-met-klantbehoudAls een klant u niet betaalt binnen de termijn en niet reageert op herinneringen van uw kant, waar maakt u zich dan vooral zorgen om? Natuurlijk wilt u betaald worden voor geleverde diensten en producten. Maar u wilt ook voorkomen dat u een klant kwijtraakt. Kiezen voor betaling of klantbehoud is vaak een dilemma, omdat het ook binnen zakelijke verhoudingen in onze cultuur vaak moeilijk is om over geld te praten.

Als u als ondernemer zelf het incassotraject ter hand neemt, komt daar vaak emotie bij kijken, waardoor duidelijke communicatie kan worden verstoord. Incasso is een vak en het is van groot belang dat ook de wettelijke regelgeving wordt gerespecteerd. Een incassobureau is vaak een goede optie als u gaat voor een efficiënte en zakelijk manier van incasseren, waarbij klantbehoud altijd aandacht krijgt.

Een incassobureau als juiste keuze voor incasso klantbehoud

Ook rond incassobureau's bestaan er vooroordelen. Men ziet dat vaak als de laatste optie om het geld binnen te krijgen. Bij een incassobureau heeft men dan vaak het beeld van een breedgeschouderde kerels met grote monden die op de deur komen bonzen. Dat is niet de meest diplomatieke manier om met een klant om te gaan als u die wilt behouden. Natuurlijk is de realiteit anders. Een agressieve aanpak is soms wel degelijk een noodzaak, maar beslist niet de regel. Een professioneel incassobureau overlegt met u over de aanpak als het gaat om incasseren van vorderingen. Een goed incassobureau zal zeker van uw kennis over de klant gebruik maken. Uiteraard kan dit incassobureau u ook adviseren wat de beste aanpak is in een bepaalde situatie. Een incassobureau zal zelf tenslotte ook aan klantbehoud willen doen en de klant voor u willen behouden.

Klantbehoud begint bij kennis van zaken

Als uw rekening niet op tijd betaald wordt, is dat wanbetaling. Er is natuurlijk voor u maar één optie in een dergelijke situatie, namelijk volledige betaling van het verschuldigde bedrag. De meeste debiteuren betalen hun rekeningen niet, omdat ze er op een bepaald moment niet toe in staat zijn. Als dat het geval is en er zijn geen directe mogelijkheden om extra geldmiddelen te verkrijgen, heeft het geen zin om met de botte bijl te gaan hakken. Dan wordt de rol van een goed incassobureau nog belangrijker om voor klantbehoud te gaan. Alleen door voldoende ervaring en kennis van zaken is het mogelijk om de dialoog met een wanbetaler aan te gaan zonder dat te veel emotie de verhoudingen vertroebelt.

Incasso op maat met klantbehoud

Als er in een situatie van wanbetaling niet meteen een mogelijkheid is om de volledige vordering te voldoen, is incasso op maat een optie. Een betalingsregeling over uw vordering is natuurlijk niet waar u voor had geopteerd op het moment dat u zaken ging doen met een debiteur. Maar als dit de enige realistische mogelijkheid lijkt om de vordering volledig voldaan te krijgen in de ogen van een vakman? Een betalingsregeling moet haalbaar zijn, maar ook de druk op de debiteur voldoende hooghouden. Op die manier krijgt u als ondernemer wellicht toch de volledige vordering binnen en behoudt u een klant. Bovendien kunt u in de toekomst al rekening houden met de ervaringen die u in dit traject met de klant heeft opgedaan.

Klantbehoud na inschakeling van incassobureau, een fabel?

Een incassobureau heeft ook zelf een belang bij klantbehoud van de cliënten. Een professioneel incassobureau weet dus hoe men wanbetalers moet aanpakken. Duidelijkheid zorgt vaak voor betere resultaten dan te veel emotie of een te agressieve aanpak. Uiteraard is een incassotraject bepaald geen plezierige procedure. Zowel voor de debiteur als de crediteur is dit een periode van spanning en onzekerheid. Maar een klantgerichte aanpak heeft ook in deze situatie grote voordelen. Als ondernemer kiest u immers ook altijd voor de aanpak die het beste past bij een klant. Voor een incassobureau moet dat ook gelden. Op deze wijze kan klantbehoud beter gewaarborgd worden door inschakeling van een incassobureau en uw specifieke kennis van de klant.

Waar moet op gelet worden voor klantbehoud?

Als u kiest voor een incassobureau zijn de volgende punten van het grootste belang voor klantbehoud:

  • haalbaarheid: kiezen voor een realistisch scenario
  • goede manier van communiceren: ook een incassotraject is een zakelijke kwestie die zonder te veel emotionaliteit moet worden afgerond
  • gerichte aanpak: samen met u wordt de juiste manier gekozen om een klant in een dergelijke moeilijke situatie op een gerichte manier te benaderen
  • het doel niet uit het oog verliezen: het belangrijkste is om te zorgen dat uw vordering volledig wordt voldaan en dat de relatie met de klant in stand blijftBent u nieuwsgierig geworden naar onze werkwijze en wilt u meer weten over onze aanpak van wanbetaling met klantbehoud? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen u graag nader informeren over onze diensten.

Wilt u graag meer informatie over dit onderwerp?
Of bent u nieuwsgierig geworden naar onze werkwijze of aanpak van wanbetaling met klantbehoud? Neem dan gerust (vrijblijvend) contact met ons op.