Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

Kredietverzekering: continuïteit gedurende de zomermaanden

hoe-een-kredietvezekering-zorgt-voor-continuïteit-gedurende-de-zomermaandenDe vakantie komt er weer aan en hoewel veel mensen dit ervaren als een prettige periode, vormen deze vakantiemaanden voor veel bedrijven een aanslag op de liquiditeit. Al jaren blijkt dat juist die liquiditeitsaanslag een enorme bedreiging vormt op de betaling van facturen. Dit is tijdens de zomer met name te merken in de maanden augustus en september.

Wat is een kredietverzekering?

Ondanks dat de economie weer aantrekt, is er niet direct veel geld beschikbaar en zal er eerst verdiend moeten worden. Daarnaast zijn financiële instellingen nog steeds voorzichtig met het verstrekken van kredieten. Organisaties moeten alert zijn dat zij niet te maken krijgt met onbetaalde facturen of een onverwacht faillissement. Een kredietverzekering kan daarbij helpen om de onverwachte stroppen op te vangen en tevens bescherming bieden tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en/of diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt.

Een kredietverzekering noodzakelijk of niet?

Het grote voordeel is dat een kredietverzekering er voor zorgt dat het weerstandsvermogen van een bedrijf op peil blijft. Het is een groot verschil wanneer een organisatie €80.000 in zijn geheel moet afschrijven of daarvan nog €70.000 terugkrijgt.

Wat zijn nog meer voordelen van een kredietverzekering?

  • Een kredietverzekering biedt mogelijkheden voor selectieve omzetexplosie.
  • Verbetering klantrelaties door langere betalingsregelingen en vrijere omgang bij geschillen.
  • Landen- fabricage- en voorrisico’s kunnen worden meeverzekerd.
  • Incassokosten zijn standaard meeverzekerd.
  • Monitoring van de debiteurenrisico’s.
  • Stapje voor op de concurrentie door (meer) op open krediet te leveren.
  • Nog meer voordelen: risicospreiding, verbetering netto marge en het verkorten van de betalingstermijn.

Boven alles draagt een kredietverzekering bij aan de continuïteit van een organisatie, met name in onzekere en minder actieve tijden zoals de zomermaanden. Ook het aanvragen van kredietinformatie m.b.t. uw klanten kan helpen bij het voorkomen van wanbetaling.

Kredietinformatie

Kredietinformatie biedt een overzicht met actuele en relevante informatie die de kredietwaardigheid van organisaties inzichtelijk maakt en daarmee kredietrisico’s doet voorkomen. Een kredietcheck kan zowel telefonisch als online worden aangevraagd. Een online aanvraag is binnen een paar minuten geregeld en geeft realtime informatie.

Kortom: het scheelt een hoop tijd en geld om op deze zaken vooruit te lopen en te weten wat je aan een klant hebt. Kom achteraf niet voor verrassingen te staan!

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Input Adviesgroep of BVCM.