Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

Verschillen Incassobureau en Deurwaarder

het-incassobureau-en-de-deurwaarder-kent-u-de-verschillen-1Veel mensen vragen zich af wat precies het verschil is tussen een incassobureau en de deurwaarder. Tv-programma’s zoals ‘De deurwaarders: betalen of leeghalen’ kunnen voor verwarring zorgen. Daarnaast hebben veel mensen ook geen idee wat er gebeurd op het moment dat er een incassobureau of gerechtsdeurwaarders wordt ingeschakeld. Wat zijn nou de daadwerkelijke verschillen? Hoe gaan beide partijen te werk en welke bevoegdheden hebben zij eigenlijk?

Wat is én doet een incassobureau?

Een incassobureau probeert in opdracht van een klant openstaande vorderingen bij de debiteur te incasseren. Veel incassobureaus nemen zowel telefonisch als schriftelijk contact op met debiteuren.

Voordat een incassobureau ingeschakeld kan worden dient er naar de debiteur verplicht een schriftelijke ingebrekestellingsbrief (of WIK-brief in het geval van een consument) gestuurd te worden. In deze aanmaning kondigt u namelijk aan dat er incassokosten in rekening worden gebracht indien de debiteur in gebreke blijft.

In het geval van bedrijven/organisaties is het versturen van een WIK-brief niet verplicht. U kunt de brief uiteraard wel ter herinnering sturen wanneer uw klant de overeengekomen betalingstermijn heeft laten verstrijken.

Lees hier meer over de WIK en incassokosten.

Bevoegdheden incassobureau

Een incassobureau heeft geen wettelijke status of wettelijke bevoegdheid, waardoor het zich alleen mag bezighouden met incassowerkzaamheden in het minnelijke fase. Een incassobureau probeert de openstaande factuur te innen en daarmee de gang naar de rechter (en bijbehorende kosten) te voorkomen.

Een incassobureau mag niet op eigen houtje beslag leggen en heeft daar altijd een vonnis en gerechtsdeurwaarder bij nodig. Incassobureaus mogen wel gerechtelijke procedures voeren en dagvaardingen opmaken. De deurwaarder wordt vervolgens ingeschakeld om een dagvaarding uit te brengen.

Wat is én doet de (gerechts)deurwaarder?

Een deurwaarder is een ambtenaar die in opdracht van een schuldeiser schulden int bij debiteuren. De deurwaarder is beëdigd door de Rechtbank en daarmee de enige bevoegde persoon in Nederland die daadwerkelijk schulden, bijvoorbeeld door middel van beslaglegging, mag én kan incasseren.

Bevoegdheden deurwaarder

De deurwaarder heeft de status en bevoegdheden om het gehele incassotraject uit te voeren.

Een deurwaarderskantoor houdt zich bezig met dezelfde minnelijke incassowerkzaamheden als een incassobureau, maar kan en mag ook in het executie traject alle maatregelen toepassen die de wet hem ter beschikking heeft gesteld, zoals:

  • Vonnissen betekenen;
  • Beslagen leggen, bijvoorbeeld loonbeslag;
  • Woningen ontruimen.

Waarin verschillen incassobureaus en deurwaarders nog meer?

1. Toegang tot overheidsregisters

Een belangrijk verschil tussen een deurwaarderskantoor en een incassobureau is dat medewerkers van een deurwaarderskantoor, vanwege hun publieke taak, toegang hebben tot overheidsregisters. Bijvoorbeeld registers van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer), het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) en het Beslagregister. Medewerkers van een incassobureau hebben geen toegang tot deze wettelijke registers.

2. Wettelijke klachtregeling

Ondanks dat incassobureaus zich moeten houden aan de klachtregeling volgens de NVI richtlijnen, vallen deurwaarders onder het zogenoemde ‘tuchtrecht’. Wanneer de debiteur bijvoorbeeld van mening is dat er onterecht incassokosten in rekening zijn gebracht en het niet eens is met de procedure, dan kan de debiteur de deurwaarder tuchtrechtelijk aanspreken. Dit heeft als gevolg dat de deurwaarder zich moet verantwoorden in de tuchtkamer.

Kort samengevat

Een incassobureau probeert zonder tussenkomst van de (kanton) rechter achterstallige betalingen te innen. In tegenstelling tot de deurwaarder heeft een incassobureau geen executiebevoegdheden tot haar beschikking. Een deurwaarder heeft deze bevoegdheden wel en kan taken toegewezen krijgen zoals het leggen van beslag en het betekenen van vonnissen.