PRIVACY STATEMENT | BVCM

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 mei 2018 en is van toepassing op de volgende juridische entiteiten van BVCM:
 • BVCM Collections B.V.
 • BVCM People B.V.
Beide entiteiten zijn gevestigd aan de Hessenbergweg 83, 1101 CX te Amsterdam in Nederland.

BVCM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor BVCM Collections B.V.
BVCM Collections B.V. beheert en verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan BVCM heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die BVCM verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens worden aangedragen door u of een (schuld)hulpverlener. BVCM Collections B.V. verzamelt deze gegevens niet op eigen initiatief.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor BVCM People B.V.
BVCM People B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan BVCM heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die BVCM verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens worden aangedragen door u of een (schuld)hulpverlener. BVCM Collections B.V. verzamelt deze gegevens niet op eigen initiatief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die BVCM People B.V verwerkt.
Hieronder vind u een overzicht van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die BVCM People B.V kan beheren en/of verwerken:
 • Strafrechtelijk verleden
 • Etniciteit

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt BVCM Collections B.V persoonsgegevens?
BVCM Collections B.V. beheert en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • het afhandelen van uw betalingen;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t onze diensten en producten;
 • belastingaangiften. BVCM Collections B.V. verwerkt tevens persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt  BVCM People B.V. persoonsgegevens?
BVCM People B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • het afhandelen van uw betalingen;
 • het verwerken van onze salarisadministratie;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • het kunnen vinden van een passende opdracht;
 • u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t onze diensten en producten;
 • belastingaangiften. BVCM People B.V. verwerkt tevens persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
BVCM neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betreffende personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's- of systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van BVCM) tussen zit.

Hoe lang bewaart BVCM uw persoonsgegevens?
BVCM bewaart uw persoonsgegevens strikt om onze dienstverlening en voorafgestelde doelen te kunnen realiseren. Uw gegevens worden enkel verzameld om onze services uit te kunnen voeren.

Het delen van persoonsgegevens met derden
BVCM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening (overeenkomst tussen partijen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BVCM sluit verwerkingsovereenkomsten met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van BVCM. Dit om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. BVCM blijft eindverantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BVCM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de BVCM website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BVCM gebruikt cookies met enkel een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast gebruikt BVCM cookies die het surfgedrag van onze websitebezoekers bijhoudt zodat BVCM op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Externe links 
De BVCM website kan (web)links naar andere websites bevatten. BVCM is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan om kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over onze cookies en vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van de cookies.
 
U kunt zich uiteraard op elk gewenst moment afmelden voor eerder cookies door de geschiedenis van uw internetbrowser te wissen. Daarnaast is het ook mogelijk om uw internetbrowser in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook alle eerdere opgeslagen informatie kunt u via de instellingen van uw internetbrowser verwijderen. Klik hier voor meer informatie over cookies.
 
Op de BVCM website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn o.a. adverteerders en de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 
Benodigd:
 1. PHP sessie
Voorkeuren:
 1. LinkedIn - https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js 
Statistieken:
 1. Ceg.s 
 2. Ceg.u
 3. _ceir
 4. _ga
 5. _gat
 6. _gid
Marketing:
 1. ads/ga-audiences
 2. bcookie
 3. BizoID
 4. Bscookie
 5. Collect
 6. Fr
 7. Lidc
 8. Tr
 9. UserMatchHistory
Niet geclassifiseerd:
 1. acton/bn/21109
 2. cb-enabled
 3. gtrk.s3.amazonaws.com
 4. trk.cetrk.com/s
 5. gtrk.s3.amazonaws.com
 6. wp21109

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVCM. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij BVCM een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens middels een computerbestand naar uzelf of door u aangewezen genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bvcm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wat mag er op deze betreffende kopie niet zichtbaar zijn:
 
 • uw pasfoto
 • machine readable zone (MRZ) de strook met nummers onderaan uw paspoort)
 • uw paspoortnummer
 • Burgerservicenummer (BSN).
   
Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor ook gebruik maken van, de door de overheid ontwikkelde, app 'KopieID'. Middels deze app kunt u eenvoudig de MRZ zwart maken en het doel van de verwerking opgeven. Wij proberen zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren.

Klachten
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BVCM gaat zeer integer om met haar data en de bescherming hiervan. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op middels ons contactformulier of via stuur een mail naar: privacy@bvcm.nl.

Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde, met of zonder kennisgeving, dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen en aanpassingen binnen BVCM en uw gegevens.

Contactgegevens Data Protection Officer (DP):

Dhr. J. Groenewegen is de Functionaris Gegevensbescherming (DPO) van BVCM.
U kunt contact met hem opnemen middels: privacy@bvcm.nl of door te bellen naar: +31(0)20-3460746

​BVCM
Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam
Nederland