AFM vergunning
Incassobureaus die krediet aanbieden of in krediet bemiddelen moeten vóór 7 april 2017 een bij de AFM een speciale vergunning aanvragen. Indien een incassobureau geen vergunning aanvraagt moet deze, daar waar nodig, haar activiteiten aanpassen, zodat er geen sprake meer is van het bemiddelen of aanbieden vam krediet zoals dat in de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat.
 
Nieuwe betalingsregeling = bemiddeling
De AFM wil dat de kredietaanbieder eerst samen met de klant op zoek gaat naar een oplossing voor betalingsproblemen, voordat een incassobureau wordt ingeschakeld. Als een incassobureau niet alleen helpt bij het incasseren van vorderingen, maar ook nieuwe betalingsregelingen met geldleners afspreekt, is een vergunning nodig. Bij het uitvoeren van de volgende activiteiten is een vergunning noodzakelijk:
 
  • Adviseren en/of bemiddelen in een financieel product.
  • Bemiddelen in een (her)verzekering.
  • Optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen.
  • Adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (‘nationaal regime’).
  • Aanbieden van kredieten.

Respijt tot beslissing AFM
Het betreffende incassobureau mag na de aanvraag haar vergunningplichtige activiteiten voortzetten, totdat de AFM een beslissing heeft genomen.

AFM-vergunning voor BVCM
Uiteraard blijft BVCM niet achter! Zo hebben onze incassospecialisten ten eerste vorig jaar hun Wft-diploma behaald. Dit diploma toont aan dat onze werknemers beschikken over specifieke basiskennis op het gebied van advisering of wettelijke regelingen. Een opleiding Wft-basis voldoet aan alle relevante financiële basiskennis en wettelijke eisen. 

Daarnaast is de vergunning voor BVCM inmiddels bij de AFM aangevraagd. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie m.b.t. dit onderwerp ontvangen? Neem dan contact met ons op.
  • 1 January 1970
  • BVCM
  • BVCM