close
Wat kunnen organisaties eigenlijk allemaal doen met verzamelde data? Fintech-bedrijf Onguardorganiseerde de Onguard Academy ‘Kunstmatige intelligentie: opkomende technologieën en de invloed op finance’ in samenwerking met neuraal netwerktechnologie bedrijf NeurOp en credit management bureau BVCM. Tijdens deze academy stond het gebruik van kunstmatige intelligentie in combinatie met verzamelde data centraal. Evenals de vraag: is het mogelijk om met kunstmatige intelligentie betaalgedrag van klanten te voorspellen?

De periode waarmee de wereld om ons heen momenteel digitaliseert, mogen we oprecht een digitale revolutie noemen. Vrijwel alle bedrijven zijn op grote schaal bezig met de transformatie van analoge naar digitale data, het automatiseren van processen en kostenbesparing. Ook binnen finance is er veel gaande op het gebied van digitalisering en zijn processen de afgelopen tijd flink opgeschud door fintech-bedrijven. Deze bedrijven bieden financiële software aan die de huidige processen, producten en diensten vereenvoudigen.
 

Van data analyse naar kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is een gouden combinatie van de rekenkracht en onthoudcapaciteit van een computer en de leer- en denkcapaciteit van een mens. Door de computer continu te voeden met informatie, is hij in staat om te leren en om alles te onthouden wat hij heeft geleerd. Hierdoor staat er iets heel bijzonders te gebeuren. Tot nu was het mogelijk om beschikbare data te raadplegen en te analyseren. Hierdoor konden organisaties precies zien wat er in het verleden is gebeurd en waarom het is gebeurd. Neem bijvoorbeeld een organisatie die in het verleden veel facturen verstuurde aan het begin van de maand. Na enkele weken blijkt dat deze facturen nog niet betaald zijn. Op dat moment kunnen organisaties de conclusie trekken dat het beter is om facturen niet aan het begin, maar aan het einde van de maand te versturen. Dit is hele waardevolle informatie, maar door er nog een element, namelijk kunstmatige intelligentie aan toe te voegen, zijn organisaties ineens in staat om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat is zeer innovatief en een omslagpunt in de branche. Organisaties zijn hierdoor ineens in staat om prognoses te maken op basis van gegevens uit de toekomst in plaats van uit het verleden. Kortom, betaalgedrag van klanten is te voorspellen dankzij kunstmatige intelligentie.
 

Inzage vooraf biedt kansen

Organisaties verzamelen allerhande gegevens van klanten, bijvoorbeeld NAW-gegevens, het soort inkomen, maar ook de historie van achterstanden en gegevens over vorderingen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het bedrag, de looptijd en de incassowijze. Ook de uitkomst, dus of een klant een wanbetaler is of niet, wordt opgeslagen. Dit is allemaal zeer relevante informatie voor een finance professional. Koen Meeusen, oprichter van NeurOp, neemt een hypotheekverstrekker als voorbeeld: ‘Op het moment dat een hypotheekverstrekker al deze data verzamelt, is precies inzichtelijk welke klanten wanbetalers zijn en welke niet. Op basis van al deze data is het mogelijk om een neuraal netwerk, dus kunstmatige intelligentie, te bouwen. Deze kunstmatige intelligentie kan op basis van alle gegevens die hij aan elkaar koppelt, voorspellingen doen over het betaalgedrag per klant.’
  • cmweb.nl