close
Blockchain
Over digitale techniek wordt veel gezegd en geschreven. Eén van de onderwerpen die steeds vaker ter sprake komt en waar ik veel vragen over krijg is Blockchain (soms iets specifieker digitale valuta of Bitcoin).

Research leert dat er steeds meer aandacht aan dit onderwerp wordt besteed maar dat een éénduidige definitie nagenoeg ontbreekt. Binnen de Nederlandse overheid is dit ook het geval. Juridisch gezien is Bitcoin een ruilmiddel maar heeft het geen valuta, echter vertegenwoordigd Bitcoin volgens de belastingdienst wel een waarde en kan je er zelfs belasting over heffen.
 
Eenvoudig gezegd is Blockchain de volgende protocollaire ontwikkeling op het internet, namelijk een protocol dat zorgt voor vertrouwen of ‘the internet of value’. We kunnen met dit protocol transacties die een waarde vertegenwoordigen (bijvoorbeeld een betaling) geheel digitaal laten plaatsvinden zonder tussenkomst van een een zogeheten ‘Trusted Third Party’ zoals bijvoorbeeld de bank: 


Blockchian
Figuur 1. Diverse internet protocollen (SMTP, VoIP, Bllockchain) met een toepassing (Skype, Gmail, Bitcoin)). Bron: Singularity Summit 2016, Amsterrdam.
 
Het creëert natuurlijk enorme mogelijkheden wanneer je geen bank meer nodig hebt om een betaling te doen, geen potlood meer nodig hebt om je stem uit te brengen en grondbezit via Blockchain technologie onlosmakelijk aan je verbonden is.

Een overzicht van de mogelijkheden zoals die tijdens het Singularity Summit 2016 te Amsterdam zijn besproken:


Blockchain 2
Figuur 2. Diverse toepassingsgebieden voor Bllockchain. Bron: Singularity Summit 2016, Amsterrdam.

 
Zeker in combinatie met nieuwe Europese regelgeving als PSD2 (Payment Service Directive) of GDPR (General Data Protection Regulation) zijn de nieuwe mogelijkheden en de gevolgen hiervan enorm:


BlockChain
Figuur 3. Gevolgen van nieuwe Europese wetgeving PSD2 en GDPR. Bron: Hoe PSD2 en GDPR de financiële sector zullen transformeren.

 
Wilt u graag meer weten over de nieuwe technologie of dit ondewerp? Neem dan contact met ons op of mail naar: igor@phalanxes.eu
  • 16 October 2017
  • Igor Worel
  • BVCM