Business Model Innovation
Naast onze eigen BVCM blogs, zullen ook een aantal gastbloggers schrijven over hun expertise. Igor Wortel is één van deze bloggers. Dit is het vijfde en tevens laatste artikel in een serie van vijf waarin Igor, op verzoek van BVCM, een aantal actuele onderwerpen de revue zal laten passeren:
 
  1. BigData, begrippen en mogelijkheden
  2. Technologiegebruik in de financiële functie
  3. Digitalisering, oorzaak en gevolg(en)
  4. Disruptie, wat is het en hoe werkt het
  5. Business Model Innovation
De afgelopen vier blogs laten zien dat digitalisering voor veel nieuwe data zorgt en de mogelijkheid biedt om nieuwe verbindingen te leggen die eerder niet zichtbaar of mogelijk waren. Heel kort door de bocht veranderen traditionele waardeketens (verticaal geïntegreerde spelers) naar een wereld van horizontale platforms zoals AirBNB alle beschikbare (hotel)ruimte zichtbaar maakt. In deze laatste blog gaan we de volgende stap zetten en komen we in een wereld waar de gemiddelde financial niet echt heel erg thuis is: creatief denken. Wij willen maar al te graag focussen op kostenbeheersing en procesverbeteringen en daar zit niet het grootste winstpunt.
 
Credit management is onderdeel van de financiële functie binnen de bedrijfsvoering en vertegenwoordigd dus ook onderdeel van de totale waardeketen. Hierdoor zullen we een andere manier tegen digitale disruptie aan moeten kijken, er is immers geen éénduidig platform over de gehele waardeketen mogelijk wanneer we focussen op het vakgebied van credit management? Analoog aan de introductie van budget luchtvaartmaatschappijen in de luchtvaartindustrie of de opkomst van Car2Go in de autoverhuurmarkt gaan we ‘back to basics’ en dat loont de moeite:

 
Volume


In bovenstaand plaatje is duidelijk te zien dat het veel minder moeite kost om het businessmodel te herdefiniëren en dat dit ook veel meer oplevert dan bijvoorbeeld nieuwe producten ontwikkelen. In de creditmanagement markt zal je hiermee ook de ingestoken richting van de regelgever (WIK) volgen.

Het stappenplan wat aan dit soort veranderingen ten grondslag ligt ziet er als volgt uit:


Stappenplan
 

Vanuit de waardestroom (productcomponenten) terug naar het businessmodel ziet het Business Model Canvas er dan als volgt uit:


Waardestroom
 
Een handig hulpmiddel om de eerste analyse voor het aanpassen van een business model te doen is het Value Proposition Canvas (VPC). Met het Value Proposition Canvas, ontworpen door Alex Osterwalder, zoom je in op de onderdelen ‘value proposition’ en ‘customer segments’ van het Business Model Canvas. Je kan hiermee een market-fit creëren tussen je producten/diensten en de behoeften van je klant. Met het VPC kom je er achter wat je klanten écht willen, waar hun behoeften liggen en welke problemen je voor hen wel of niet oplost. Op dit gebied gaat dit canvas dus een stapje verder dan het Business Model Canvas. Het zorgt ervoor dat je samen met je team (en misschien zelfs je klant?) in gesprek gaat over de klant.
 
Tot slot wil ik BVCM graag bedanken voor de mogelijkheid om deze serie blogs te schrijven. In alle blogs zitten actieve ‘linkjes’ naar naslagwerk of boeken voor meer verdieping.

Meer informatie? Neem dan contact op met BVCM mail naar Igor@phalanxes.eu.
 
  • 13 October 2017
  • Igor Wortel
  • BVCM