De gerechtelijke incassoprocedure, hoe werkt het precies?
Een gerechtelijke procedure wilt u uiteraard liever vermijden, aangezien het traject complex kan zijn en de uitkomst onzeker is. Als uw debiteur na de minnelijke incassoprocedure niet heeft betaald, kan er gekozen worden om een gerechtelijke incassoprocedure te  starten, bijvoorbeeld met hulp van een professioneel incassobureau.

In een gerechtelijke procedure wordt de debiteur gedagvaard. De rechter doet daarna uitspraak in een vonnis. Met dit vonnis kan de deurwaarder het executietraject starten. Maar welke stappen worden er nou genomen tijdens een gerechtelijk incassoprocedure en wat is executie van het vonnis? In deze blog leest u hoe een gerechtelijke incassoprocedure verloopt.  

Stap 1. Oproep om voor de rechter te verschijnen  

Het gerechtelijk traject start met een dagvaarding. Bij een vordering onder de kantonrechtersgrens kan BVCM de dagvaarding voor u opstellen. Voordat de procedure start, controleert de deurwaarder de gegevens en verhaalspositie van debiteur in verschillende registers. In de dagvaarding staat de vordering, eventueel verweer van de debiteur en de weerlegging en roept de deurwaarder de debiteur op om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt door de deurwaarder betekend aan de debiteur.

Stap 2. Procedure

Tussen het uitbrengen van de dagvaarding en de eerste zitting moet minimaal zeven dagen zitten. Voor of tijdens de eerste zitting mag de debiteur ‘verweer voeren’, oftewel aangeven waarom hij/zij het niet eens is met de vordering. Bij de kantonrechter kan debiteur dit zelf mondeling of schriftelijk doen. Bij de rechtbank hebben partijen een advocaat nodig die de procedure voert. Mocht de debiteur verweer voeren, dan krijgt u als eisende partij de gelegenheid om te reageren. Dit kan schriftelijk of door middel van een comparitie van partijen.

Stap 3. Het Vonnis 

Na de procedure doet de rechter uitspraak in een vonnis. In het vonnis geeft de rechter aan wie er gelijk heeft en wat er betaald dient te worden. Tevens besluit de rechter bij welke partij de gerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. Dit betreft over het algemeen de verliezende partij. Het vonnis is over bindend tenzij er bijvoorbeeld hoger beroep in wordt gesteld. 

Stap 4. Uitvoering van het vonnis

Als de rechter heeft besloten dat de debiteur moet betalen, kan de gerechtsdeurwaarder ervoor zorgen dat het vonnis wordt uitgevoerd. De executie van het vonnis wordt ook wel het ‘executietraject’ genoemd. De gerechtsdeurwaarder betekend de uitspraak van de rechter bij de debiteur, waarbij de debiteur wordt bevolen om te betalen. 
 
Indien aan het bevel (of als er niet wordt betaald) niet wordt voldaan, kan de gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld beslag te leggen. Er kan beslag gelegd worden op een deel van het loon of de inboedel (onroerende goederen) van de debiteur. De duur en kans van slagen van dit traject hangt af van de financiële situatie van de debiteur. 

Kosten gerechtelijke procedure? 

Om een procedure te starten dient er een voorschot te worden betaald. Dit voorschot dekt de proceskosten zoals het betekenen van de dagvaarding en het griffierecht. Het griffierecht is een vaststaand bedrag en de kosten van de deurwaarder is vastgesteld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag). Na veroordeling van de debiteur worden deze proceskosten, indien mogelijk, verhaald op de debiteur. Mocht debiteur geen verhaal bieden dan zijn deze kosten voor uw rekening. Hetzelfde geldt voor de kosten van de deurwaarder.

Samenvatting

Een gerechtelijke incassoprocedure brengt kosten met zich mee maar biedt vaak wel de uitkomst op het moment dat uw debiteur niet vrijwillig betaalt. Naast het feit dat een gerechtelijke incassotraject u duidelijkheid, rechtszekerheid en gunstige resultaten kan bieden, kan het tevens een zeer effectief middel zijn om uw debiteur met behulp van een deurwaarder tot betaling te dwingen.  

Meer weten? 

Wilt u graag meer informatie over de juridische incasso procedure, de gerechtelijke kosten of andere
zaken die wij voor u kunnen regelen?
 
Neem dan gerust contact met ons via +31(0)20 - 346 07 46
 
  • BVCM