Krediet Verzekeren
Het fenomeen ‘krediet verzekeren’ is en blijft voor vele organisaties een vrij onbekend fenomeen. Wat houdt het verzekeren van krediet nou eigenlijk in? En welke mogelijkheden kan dit uw organisatie bieden.

Wat is krediet verzekeren?
Het verzekeren van een krediet is niets anders dan het verzekeren van een transactie (of meerdere) tussen twee bedrijven. Eén van de risico’s van een transactie is dat deze uiteindelijk onbetaald blijft. Dit zal bijvoorbeeld niet het geval zijn indien er direct bij aflevering (contant) wordt betaald. Dit risico kan opspelen wanneer producten/diensten worden geleverd en de afnemer later mag betalen, oftewel op krediet. Vandaar de term ‘krediet verzekeren’.

Waarom krediet verzekeren?
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een organisatie kiest voor een kredietverzekering. Bijvoorbeeld om een betere financiering bij de bank te verkrijgen. De bank heeft meer zekerheid als de bankfaciliteit o.a. gebaseerd is op het verpanden van het debiteurenbestand.

Een andere reden om over te gaan op het verzekeren van krediet is dat een organisatie over een goed instrument wilt beschikken, om enkel zaken te doen met bedrijven waarvan de transacties voor 90% verzekerd zijn, wanneer een betaling uitblijft door een tekort aan liquiditeit.

Voordelen van het verzekeren van krediet?
Kredietverzekeraars beschikken over enorme databases met daarin informatie over bedrijven over de gehele wereld. Op grond van allerlei informatie beoordelen zij of deze afnemers kredietwaardig en te verzekeren zijn. Bedrijven hoeven dit voortaan dus niet zelf meer te doen aan de hand van een rapport met bedrijfsinformatie of andere gegevens.

Een groot voordeel van de beoordeling door een kredietverzekeraar, is dat het risico voor 90% wordt verlegd naar de kredietverzekeraar, in plaats dat een organisatie zelf het volledige risico loopt. Dit risico wordt uiteraard pas verlegd, wanneer de kredietverzekeraar de afnemer positief beoordeeld heeft.

Een ander groot voordeel is dat het rendement op de verzekerde klanten die de omzet genereren, bij het uitblijven van een betaling, nauwelijks wordt aangetast waardoor de beoogde winsten gerealiseerd kunnen worden. Dit tegen aanzienlijk minder inspanningen dan wanneer het uitblijven van een betaling niet verzekerd is.

Als de nettomarge 5% is, dan is een extra omzet van twintig maal het oninbare bedrag nodig om break-even te spelen. Bij een onbetaalde vordering van €100.000, waarvan de normale omzet €10.000.00 is, zou er aan extra omzet van €2.000.000 (20% van de normale omzet) gemaakt moeten worden. Bij nog kleinere netto marges is de factor om het verlies goed te maken nog vele malen groter.

Alleen al om dit laatste argument, wordt het organisaties aangeraden om meer gebruik te maken van een kredietverzekering. De kosten lopen namelijk niet hoog op en de premiepercentages zijn momenteel historisch laag. In 99% van de gevallen ver onder de 0,5%.

Input Adviesgroep kan hierin als echte partner veel voor u betekenen. Wilt u graag meer informatie? Kijk dan op: www.inputadvies.nl of www.bvcm.nl.
  • 13 October 2017
  • Input Adviesgroep