Digitalisering, Oorzaak en Gevolg
Naast onze eigen BVCM blogs, zullen ook een aantal gastbloggers schrijven over hun expertise. Igor Wortel is één van deze bloggers. Dit is het derde artikel in een serie van vijf waarin Igor, op verzoek van BVCM, een aantal actuele onderwerpen de revue zal laten passeren:
 
 1. BigData, begrippen en mogelijkheden
 2. Technologiegebruik in de financiële functie
 3. Digitalisering, oorzaak en gevolg(en)
 4. Disruptie, wat is het en hoe werkt het
 5. Business Model Innovation


Zoals eerder aangegeven staan er drie wetten aan de basis van digitalisering van de samenleving of anders: de dematerialisatie fase door digitale disruptie. Wanneer we nu focussen op de wet van Moore en de research die Ray Kurzweil heeft gedaan dan zien we dat:
 1. De Wet van Moore al voor de intrede van de microprocessor gold.
 2. De rekenkracht van computers exponentieel toeneemt.
 3. Er een punt komt waarop de lineair denkende en opererende mens wordt ingehaald.
 4. Er een punt komt waarop de rekenkracht van één simpele laptop net zo groot is als van de hele mensheid.
   
In één plaatje samengevat ziet dat er als volgt uit:

Het beeld van deze exponentiele ontwikkeling begint sinds een jaar of twee in de wereld door te dringen en volgt alle stadia die een (industriële) revolutie met zich mee brengt: verwondering, ongeloof, angst, berusting, verzet, emotie. Allemaal prachtig om te zien, de ontwikkeling volgt echt het vaste patroon dat bij iedere sprong vooruit gevolgd wordt. Het boek van Auke van der Woud over de revolutie waarbij spierkracht werd vervangen door machines geeft een prachtig tijdsbeeld van ruim 100 jaar geleden weer en is zeer de moeite waard om te lezen.

Maar moet je zenuwachtig worden omdat vanwege digitalisering je werk wordt geautomatiseerd? Absoluut niet! Darwin geldt als vanouds: it’s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most adaptable to change. Dus wanneer je de ontwikkelingen blijft volgen, probeert te begrijpen wat er uit de tandpastatube komt (terug stoppen is geen optie J) dan zal je zien dat dit op termijn meer voorspoed brengt. Je moet er wel voor open staan en (proberen) bij te blijven, scholing en bijscholing zijn cruciaal.

Gaan we een Terminator of Matrix scenario tegemoet door de invoering van robots en artificiële intelligentie? Zeker niet! Wel zullen we aanloopproblemen hebben, de invoering van zowel de mechanische als de elektrische industriële revolutie waren ook niet zonder gevolgen, maar dat zal worden opgelost.

In het volgende blog, over twee weken ga ik de basis achter (digitale) disruptie uitéén zetten en het zal verbazingwekkend éénvoudig zijn! In de dagelijkse bedrijfsvoering gebruiken wij daarvoor de volgende slogan (+ filmpje): the PHALANXES philosophy, “Because change is the only constant – inevitable, digital and technological. Our multidisciplinary composition generates tailored business solutions.” Bekijk hier het filmpje.

Meer weten? 
Neem contact op met BVCM of mail naar FinTech@phalanxes.eu
 • 13 October 2017
 • Igor Wortel
 • BVCM