Disruptie
Naast onze eigen BVCM blogs, zullen ook een aantal gastbloggers schrijven over hun expertise. Igor Wortel is één van deze bloggers. Dit is het vierde artikel in een serie van vijf waarin Igor, op verzoek van BVCM, een aantal actuele onderwerpen de revue zal laten passeren:
 
 1. BigData, begrippen en mogelijkheden
 2. Technologiegebruik in de financiële functie
 3. Digitalisering, oorzaak en gevolg(en)
 4. Disruptie, wat is het en hoe werkt het
 5. Business Model Innovation
 
In de voorgaande blogs heb ik het gehad over de data explosieFinTech en exponentiele verandering door digitalisering. In deze blog gaat het over disruptie, volgens Yuri van Geest (o.a. auteur van het boek Exponentiele Organisaties) de verwijdering tussen de lineair denkende en werkende mens en een zich exponentieel ontwikkelende en digitaliserende wereld. Eén plaatje uit het boek maakt de verwijdering direct duidelijk:

Linear
Het verschil tussen lineaire-  en exponentiele ontwikkeling is enorm: wanneer je lineair 30 grote stappen neemt leg je een afstand van ongeveer 30 meter af, wanneer je exponentieel 30 stappen neemt (1, 2, 4,
8, 16, 32, etc.) dan kom je aan een afstand van 1.073.741.824 meter (26 rondjes om de aarde!).
Wat zijn nu de gevolgen van deze extreem snelle digitalisering?:
 1. Door de digitalisering veranderen fysieke producten in digitale data.
 2. Door de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie (afkorting AI) kan steeds makkelijker goede data analyse worden gedaan.
 3. Doordat er geen beperking meer is in de infrastructuur kan deze informatie zo goed als gratis worden opgeslagen en mondiaal worden verbreid. 

Hoe pakt dat uit voor mijn producten en dienstverlening?
 
 1. Schaarse fysieke goederen en diensten veranderen in niet-schaarse informatie.
 2. Het aanbod gaat richting oneindig en de marginale kosten richting nul (het is immers niet schaars meer).
 3. Sterke afname van de transactiekosten (digitaal delen brengt nauwelijks onkosten met zich mee).
 4. Door de grotere transparantie en eindeloze beschikbaarheid hoeven digitale producten maar een beetje beter te zijn dan hun concurrent om al disproportioneel aan marktaandeel te winnen.

Wat zijn de (markt)consequenties van deze metamorfose?
 1. Verandering van de waarde verdeling tussen consument en producent: door de verschuiving van aanbod-en-vraagcurves;
 2. Bedrijven gaan anders concurreren (de concurrentie voor een multinational zit niet meer in een andere multinational, maar in een slimme programmeur die nagenoeg gratis een app maakt);
 3. Traditionele waardeketens, beheerst door verticaal geïntegreerde spelers die overal in de keten actief zijn, worden opengebroken en veranderen naar een wereld van horizontale platforms;
 4. In een digitale wereld verschuiven de verdienmodellen van stukverkoop naar abonnementen en vooral indirecte verdienmodellen.

In de volgende blog zal ik kort ingaan op het begrip verdienmodellen en wat je aan basisvoorwaarden nodig hebt om de volgende stap te zetten in de disruptieve fase van ontwikkeling.
 
Meer weten? 
Neem contact op met BVCM of mail naar FinTech@phalanxes.eu
 • 13 October 2017
 • Igor Wortel
 • BVCM