Hoge Economische Groei
De Nederlandse economie draait op volle toeren en ook voor de komende twee jaar is het beeld uitstekend. Dat voorspelt maandag De Nederlandsche Bank. Het goede nieuws domineert in sterke mate, aldus directeur Job Swank van DNB. Hij noemt de aanhoudend lage inflatie een prettige bijkomstigheid die bijdraagt aan een gunstige ontwikkeling van de koopkracht.

De cijfers die DNB maandag presenteert zijn stuk voor stuk gunstig. Zo zou er op een groei van de economie van 3,3% dit jaar volgend jaar nog eens 3,1% volgen. Het jaar daarop zwakt de groei af naar 2,3% maar dat blijft ruim boven de langjarige potentiële groei die op 1,7% wordt geschat. De groei wordt breed gedragen met een sterk aantrekkende particuliere consumptie, stevige bedrijfsinvesteringen en een dynamisch verlopende handel met het buitenland.

Figuur 1
 
Door een aanhoudend stevige groei van het aantal banen kan de werkloosheid dalen van 4,9% van de beroepsbevolking dit jaar naar nog slechts 3,5% in 2019. Het gevolg is dat de bonden meer loonsverhoging kunnen afdwingen in de cao's. Stijgt het contractloon in de bedrijven dit jaar nog met 1,6%, voor 2018 wordt 2,1% voorzien en het jaar daarop 2,5%.

Figuur 2
 
De inflatie neemt volgend jaar maar heel weinig toe, van 1,3% dit jaar naar 1,4%. Vooral als gevolg van de door het kabinet voorgenomen verhoging van het lage tarief in de btw rolt er voor 2019 2,3% uit.

Figuur 3
 
Swank heeft twee punten van zorg. Een daarvan is de sterke invloed van de huizenmarkt op de conjunctuur. DNB heeft berekend dat sinds de economie in 2013 weer is gaan groeien, een kwart van die groei voortkomt uit het uitzonderlijk sterke herstel op de huizenmarkt. Swank zou graag zien dat de woningmarkt een minder sterke invloed heeft op de conjunctuur van Nederland. Hij zegt dat er wel stappen zijn gezet om dat te bereiken, vooral door de mogelijkheden van een ruime hypothecaire financiering in te dammen.

Een probleem blijft echter dat de nieuwbouw te traag op gang komt om aan de vraag te voldoen, waardoor de druk op de markt groot blijft. Swank: 'In de bouw is in de crisis de capaciteit beperkt en nu kost het moeite deze weer voldoende te vergroten.' Hij noemde het wel een goed teken dat mede door massale tussentijdse aflossingen het aantal woningeigenaren met een hypotheek hoger dan de woningwaarde fors is geslonken.

Een tweede zorgpunt is het pensioendossier. Swank noemt het van belang voor het vertrouwen als er politieke overeenstemming over een nieuwe opzet van het stelsel komt. 'Er moet weer voor een aantal jaren rust komen, over dit onderwerp.'

Over de mogelijke gevolgen van de brexit toont hij zich niet zeer bezorgd. Volgens Swank lijkt het de kant op te gaan van een handelsregime zoals de EU dat met Canada heeft afgesloten. ‘Dan heeft de brexit voor de goederenhandel weinig effect, maar wel voor de handel in diensten. Als dat zo uitpakt, zal het totale effect voor Nederland te overzien zijn.’

Voor de overheidsfinanciën zijn de verwachtingen van DNB iets minder gunstig dan ze tijdens de vorige raming in juni waren. Dat is het gevolg van de in het regeerakkoord overeengekomen extra overheidsuitgaven. Voor 2018 en 2019 worden nog wel overschotten op de begroting voorzien. Swank noemt het pakket aan extra uitgaven en lastenverlichtingen van €17,5 mrd 'flink'. 'Op economische gronden was het in deze omstandigheden niet nodig geweest er nog een schep bovenop te doen, al begrijp ik wel dat daar politiek behoefte aan bestond na een periode van bezuinigingen. Ik zou het kabinet wel willen adviseren het bij dit pakket te laten', aldus Swank.
  • 18 December 2017
  • FD