Bezwaren gerechtelijke procedure
Deze blog is een vervolg op 'Durf te dagvaarden (1/2)'. In mijn eerste blog besprak ik de voordelen van het starten van een gerechtelijke procedure. In deze tweede blog ga ik in op de meest gehoorde bezwaren die vaak worden geroepen om een betreffende procedure niet in te gaan.
 
Veel gehoorde bezwaren
Is een gerechtelijke procedure niet heel duur?
Veel crediteuren zijn huiverig om een gerechtelijke procedure te starten, omdat zij denken dat een gerechtelijke procedure altijd gepaard gaat met hoge (en onverwachte) kosten, maar dat is niet helemaal terecht. Het leeuwendeel van de kosten van een gerechtelijke kosten zijn forfaitaire (vooraf vastgestelde) bedragen. Grof gezegd kunnen voor u als ondernemer drie kostenposten worden onderscheiden:
 • de kosten van betekening van de dagvaarding (de ambtelijke kosten). Dit bedrag ligt tussen de € 80,- en € 100,- (excl. BTW); 
 • de kosten voor het door de rechtbank in behandeling nemen van uw zaak, het zogenoemde griffierecht. Het griffierecht voor ondernemingen is afhankelijk van de hoogte van de vordering:

  -  het griffierecht van vorderingen van minder dan €500,- bedraagt €117,-
  -  het griffierecht van vorderingen van meer dan €500,- maar minder dan €12.500,- bedraagt €470,-
  - ​ het griffierecht van vorderingen van meer dan €12.500,- maar minder dan    €25.000,- bedraagt €939,-
  -  het griffierecht van vorderingen van meer dan €25.000,- maar minder dan €100.000,- bedraagt €1.924,-
  -  het griffierecht van vorderingen van meer dan  €100.000,- bedraagt €3.894,-

   
 • Tot slot zijn er de kosten die u maakt voor (juridische) bijstand. Die bestaan onder meer uit het opstellen van de dagvaarding en het optreden in rechte. Dat zijn variabele kosten, maar ook de hoogte van die kosten kunt u voorzien door vooraf duidelijke afspraken te maken met uw (juridisch) adviseur over bijvoorbeeld een fixed fee of een redelijk uurtarief.
Het voeren van een gerechtelijke procedure is niet per definitie een kostbare en onvoorspelbare operatie. Bovendien krijgt u de proceskosten (deels) terug als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld. De debiteur wordt in dat geval veroordeeld om de door u gemaakte proceskosten (deels) aan u terug te betalen. De proceskosten zijn niet gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten. De proceskosten worden berekend aan de hand van een staffel waarbij de hoogte van de vordering en de verschillende processtappen de hoogte van de proceskosten bepalen.

Duurt een gerechtelijke procedure niet heel lang?
Indien de debiteur de vordering niet betwist en niet in de procedure verschijnt, geldt dat u doorgaans binnen vier tot zes weken over een vonnis beschikt.

In een procedure waarin de debiteur wel verschijnt, hoeft het echter ook geen jaren te duren. In de regel heeft u binnen zes maanden een contactmoment voor de rechter en weet u doorgaans waar u aan toe bent.
Kortom, een procedure verschaft u meestal binnen een acceptabele periode duidelijkheid over uw vordering.

Conclusie
Heeft u een goed onderbouwde vordering en betaalt uw debiteur niet vrijwillig, dan biedt de gerechtelijke procedure vaak uitkomst. De gerechtelijke procedure geeft u duidelijkheid, rechtszekerheid en in de meeste gevallen op korte termijn een gunstig resultaat. Met andere woorden, dagvaarden kan dan zeker lonen!

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op:
mr. C.N. (Claudie) Gimbrère
E: claudie@gimbrere.nl
T: 020 - 820 35 89

mr. P.  (Paul) Korver
E: korver@gimbrere.nl
T: 020 - 820 35 89
 • 15 november 2017
 • Claudie Gimbrère en Paul Korver
 • Gimbrère International Advocaten