Elektronisch Factureren
De datum waarop de verplichtstelling dat medeoverheden e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken ingaat (april 2019) nadert. Veel gemeenten wordt geadviseerd om niet te wachten tot de wetgeving een feit is, maar nu al de nodige stappen te zetten. 

Hoe? Dat staat in een de Credit Expo ledenbrief 'Elektronisch Factureren'. Europese regelgeving verplicht Nederlandse overheden om per april 2019 e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Verankering van de regelgeving in de Aanbestedingswetgeving vindt nog dit jaar plaats. Door nu de voorzieningen te treffen, voldoen gemeenten tijdig aan de verplichting.

De VNG ondersteunt de gemaakte afspraken, mede in het kader van de Digitale Agenda 2020. De voordelen van e- factureren – in het bijzonder voor ontvangende partijen – zijn evident en technisch zijn er geen drempels meer. Zo is er bijvoorbeeld Simplerinvoicing. Dat is het netwerk van (boekhoud)softwareleveranciers en dienstverleners dat laagdrempelig e-factureren mogelijk maakt.

Wat u nu al kunt doen
Wij adviseren gemeenten niet te wachten tot de wetgeving een feit is, maar nu al de nodige stappen te zetten:
  1. Nu e-factureren in uw gemeente op de agenda te zetten;
  2. Nu een implementatietraject te starten.
  • 13 November 2017
  • Credit Expo