Griffierecht Gewijzigd 
Bij het starten van een gerechtelijke procedure dient u zich terdege te bedenken dat aan het starten van een gerechtelijke procedure bepaalde kosten zijn verbonden. Deze kosten, ook wel griffierecht genoemd, zullen aan u worden gefactureerd, voorafgaand aan de procedure. Per 1 januari 2017 is de hoogte van het griffierecht weer gewijzigd. Een aantal van deze tariefen zijn, in het voordeel van de cliënt, lager dan in 2016.

Griffierecht tarieven 2017
Griffierecht niet-natuurlijk persoon(eisende partij)     2016    2017  
Vordering van € 0 t/m € 500     € 117,00   € 117,00 
Vordering van € 500 t/m € 12.500  € 471,00  € 470,00
Vordering van € 12.500 en hoger    € 941,00  € 939,00
 
Griffierecht Natuurlijke personen (eisende partij)  2016    2017  
Vordering van € 0 t/m € 500  € 79,00  € 78,00
Vordering van € 500 t/m € 12.500  € 223,00  € 223,00
Vordering van € 12.500 en hoger  € 471,00  € 470,00

Het griffierecht voor de meeste belastingzaken in eerste aanleg voor natuurlijke personen blijft € 46. Voor een aantal specifieke belastingzaken (o.a. dividendbelasting, omzetbelasting en BPM) bedraagt het tarief voor natuurlijke personen € 168. Voor rechtspersonen geldt in alle belastingzaken dat het tarief van € 334 naar € 333 gaat. In hoger beroep en cassatie blijft in de meeste belastingzaken het griffierecht voor natuurlijke personen € 124. In de specifieke belastingzaken gaat het tarief voor natuurlijke personen van € 251 naar € 250. Voor rechtspersonen geldt in alle belastingzaken dat het tarief van € 503 naar € 501 gaat.

Ook enkele bedragen uit het Besluit proceskosten bestuursrecht worden geïndexeerd. Het minimale of maximale uurtarief voor verletkosten wijzigt niet.
  • 13 October 2017
  • BVCM
  • BVCM