Groei economie
De stevige groei van de economie leidt nauwelijks tot meer bedrijven, blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van de Kamers van Koophandel. Zo is het aantal mkb-ondernemingen in een jaar eindigend op 1 april toegenomen met 2396, een toename van net iets meer dan 0,5%. Nederland kent ruim duizend grootbedrijven en dit aantal was op 1 april 6 hoger dan op 1 april van vorig jaar.

Als zelfstandige ondernemers zonder personeel, de zzp'ers, ook bij de bedrijven worden gerekend is het beeld volledig anders. Het aantal fulltime zzp'ers steeg in een jaar tijd met ruim 32.000, oftewel 5%, terwijl er voor de parttimers onder de zzp'ers een plus van bijna zevenduizend werd genoteerd oftewel 7%. Het aantal startende voltijdse zzp'ers nam zelfs toe met 13%, maar daar stond ook een plus voor het aantal stoppende zzp'ers van 4% tegenover.

Bouw
Voor alle bedrijfsklassen tezamen kwam het aantal starters in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 57.635 nieuwe ondernemingen. Daar stond tegenover dat er 40.052 ondernemingen werden uitgeschreven uit het Handelsregister. Vorig jaar ging het in het eerste kwartaal nog om om 38.367 uitgeschreven ondernemingen.

Van de grote sectoren is in de bouw de dynamiek het grootst. Daar nam het aantal bedrijven in een jaar met 6% toe. In de detailhandel met een plus van 1% en de financiële dienstverlening met een marginaal plusje van 0,3% was de dynamiek het geringst.

Het aantal faillissementen viel in het eerste kwartaal 14% lager uit dan een jaar eerder. Op een totaal van 761 uitgesproken faillissementen zijn de totalen per sector te gering om er een duidelijke trend uit te halen.
  • 4 April 2018
  • FD