Nederlandse  Economie Groei
De Nederlandse economie blijft de komende twee jaar op volle kracht groeien, maar de uitbundigheid gaat er uit. De schaarste aan personeel remt de groei nu al af en de arbeidsmarkt wordt nog krapper.

Dat is de conclusie van De Nederlandsche Bank in de nieuwste voorspellingen. 'Het is hoogconjunctuur in Nederland en als de voorspellingen uitkomen, beleven we zes jaar op rij met een sterke economische groei', zei directeur Job Swank maandag tijdens een persconferentie.

De economische groei staat mede onder druk

Vergeleken met de vorige voorspellingen van juni heeft DNB de verwachtingen voor de groei getemperd. Voor zowel 2019 als 2020 voorziet de bank nu een groei van het bruto binnenlands product van 1,7%. In juni was de verwachting nog 2,2% voor volgend jaar nog 2,2% en 1,9% voor 2020. Met name de wereldhandel heeft zich het afgelopen half jaar minder gunstig ontwikkeld en daar is Nederland met zijn open economie gevoelig voor. Daarnaast melden bedrijven dat de groei onder druk staat door personeelsschaarste.

Dalende beurskoersen, nieuwe handelsperikelen als gevolg van het door de Amerikaanse president gevoerde beleid en een onordelijk vertrek van de Britten uit de Europese Unie vormen volgens Swank de belangrijkste gevaren voor de de economie.

Gespannen arbeidsmarkt

Swank wees er echter op dat de nu afgegeven verwachting nog altijd betekent dat de economie sneller groeit dan potentieel voor mogelijk wordt gehouden, dus sneller dan gezien de groei van de beroepsbevolking en de productiviteit eigenlijk kan worden verwacht. 'Dat zien we aan de gang van zaken op de arbeidsmarkt. Op iedere vacature zijn er slechts 1,3 werklozen en dat duidt op een heel gespannen arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar is het tekort aan arbeidskrachten in vrijwel alle sectoren nijpend geworden', aldus Swank.

Het is een raadsel waarom de lonen zo beperkt stijgen

Hij erkende dat voorspellers van de economie, zoals DNB, al langer moeite hebben de loonontwikkeling in te schatten. De werkloosheid daalt dit jaar al tot het historisch gezien lage niveau van 3,8% van de beroepsbevolking en zou de komende twee jaar op slechts 3,6% uitkomen. Toch lokt die krappe arbeidsmarkt vooralsnog nauwelijks hogere lonen uit. 'Het is een raadsel waarom de lonen zo beperkt stijgen. De ruimte is er, want de winstgevendheid van de bedrijven is goed.'

Stijging contractlonen

DNB voorspelt voor de komende jaren wel een stevigere stijging van de contractlonen. Na een plus van 2,1% dit jaar zou het 2,6% over 2019 worden en 3,0% over 2020. Maar omdat de loonstijgingen de afgelopen paar jaar vaak tegenvielen, plaatste Swank daar een kanttekening bij. 'De loonstijging moet zich nog manifesteren.'

Swank kwam zelf met een suggestie hoe een veranderde arbeidsmarkt het patroon van de loonontwikkeling veranderd kan hebben. De opkomst van flexbanen kan de onderhandelingsmacht van werknemers hebben uitgehold. Hier kentert echter het tij, want het aandeel van de flexbanen op de arbeidsmarkt is weer aan het dalen. Met name in het tweede en derde kwartaal van dit jaar bestond de banengroei per saldo vrijwel uitsluitend uit een groei van het aantal vaste banen. De conclusie van Swank luidt dat bedrijven vooralsnog meer concurreren op het aanbieden van vaste banen, dan op het geven van hoger loon.
  • 18 December 2018
  • DNB