Minder werklozen
De werkloosheid in Nederland is in mei uitgekomen op 352.000. Dat waren er 3000 minder dan in de vorige maand en het aantal bleef dan ook voor de derde achtereenvolgende maand steken op 3,9% van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdagochtend heeft gepubliceerd. Gemiddeld daalde de werkloosheid in maart, april en mei met 5000 per maand. Het laagste punt van de werkloosheid van voor de crisis is nog altijd niet bereikt. In de tweede helft van 2008 was 3,6% van de Nederlandse beroepsbevolking op zoek naar een baan.

Het aantal werkenden steeg in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand naar 8,7 miljoen in mei. Iets meer dan de helft, 4,4 miljoen, heeft nu een volledige baan. De overige 4,2 miljoen mensen werken op deeltijdbasis.

Sterke groei Amsterdamse economie
De economie in Amsterdam en omgeving gaat sterker groeien dan het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit de Economische verkenning van de metropoolregio Amsterdam. Ook zal de werkloosheid stevig zakken in de regio. Dit jaar komt het aandeel werkzoekende uit op 4% dit jaar en komend jaar 3,6%. Vooral onder laag- en middelbaar opgeleiden zal de werkloosheid afnemen.

Toeristenboten op de Amsterdamse grachten
Deze cijfers presenteerde de gemeente woensdagmiddag. Volgens de economen groeit Groot-Amsterdam hard. Het rapport kijkt naar de hoofdstad en omliggende gemeenten waaronder Haarlem, de gooistreek en Lelystad waar nu nu 2,5 miljoen mensen in de regio.

Ook economisch is het een van de sterkste Europese groeiers. Economen voorzien dat dit jaar de economische groei zal uitkomen op 3,7% en komend jaar op 3,2% - een half procentpunt meer dan de landelijke groei. De arbeidsmarkt kan dit over het algemeen opvangen, al is het al moelijk mensen te vinden in de bouw, installatietechniek, glastuinbouw en ICT. Toch zullen lonen nog niet sterk stijgen, stelt het rapport. Dat is mede te danken aan de gegroeide groep zzp-ers, die veel uren beschikbaar hebben. Zeker in Amsterdam zelf is het aandeel zelfstandigen hoog.

En de groei kent een keerzijde. Zo zijn huizenprijzen in de regio hard gestegen en daarmee is de regio minder goed bereikbaar geworden voor werknemers. Voldoende bijbouwen is nodig om de regio toegankelijk te houden, zo waarschuwt het rapport.

Trump
Het rapport ziet een gevaar in mogelijke rentestijgingen, waardoor de gespannen woningmarkt in Amsterdam en omgeving in gevaar kan komen. 'Zeker wanneer het goedkoopgeldbeleid van de ECB eindigt, kunnen woningen weer onder water komen te staan.'

Ook is het beleid van de Verenigde Staten met betrekking tot vrijhandel een bron van zorg. 'Opkomend protectionisme' en 'ontluikende handelsoorlogen' - ingezet door de Amerikaanse president Trump kan volgens het rapport de economie rondom de hoofdstad schaden.

Wethouder Financien Udo Kock wijst in dagblad Parool naar hij de twee toekomstscenario's die De Nederlandsche Bank onlangs presenteerde. 'Eentje met handelsoorlog en eentje zonder. Dat scheelt in 2020 75.000 banen. Omgerekend naar Amsterdam hebben we het dan over vier- tot vijfduizend banen. Tragisch, dat betekent dat Trump ervoor verantwoordelijk is dat hier 4.000 tot 5.000 mensen extra werkloos worden.'
  • 21 June 2018
  • FD.nl