close
Belang Van Het KVK Nummer
Geachte relatie,

Complete data is bij het aanleveren van incassodossiers uiteraard erg belangrijk. Volledige informatie maakt het achterhalen van uw debiteur niet alleen eenvoudiger maar ook inzichtelijker.

BVCM heeft er de afgelopen jaren al veelvuldig op gewezen: het vermelden van KvK- nummers bij het aanleveren van incassodossiers. Met deze informatie kunnen we sneller en effectiever ontbrekende data aanvullen om daarmee de incassoprocedure vlot te laten verlopen. De afgelopen maanden ontdekten wij echter dat er bij de aanlevering van incassodossiers met regelmaat data als telefoonnummers, emailadressen etc. ontbraken of incorrect waren. Dit zorgt voor onnodige vertraging in het incassoproces. 

Zeker voor eventuele juridische procedures is het noodzakelijk dat bedrijfsgegevens correct zijn. Daarom willen we u graag vragen om data als: KvK uittreksels, kredietrapporten en alle andere benodigde informatie, die bij u beschikbaar is, direct aan te leveren bij de overdracht van uw incassodossiers. Hierdoor kunnen we de snelheid in het incasseren van uw dossiers houden en verminderen we tevens de kans dat u, onnodige, financiële schade leidt. 

Wilt u graag meer informatie neem contact met ons op: 020-3460746 of mail naar info@bvcm.nl.

Wij danken u voor uw medewerking!
  • 23 March 2020
  • BVCM
  • BVCM