close
Disruptie Gevoelig
In eerdere blogs zijn begrippen zoals exponentiele ontwikkeling, digitalisering,  disruptie, Big Data al voorbij gekomen. In mijn derde serie blogs probeer ik de samenhang en ontwikkeling hiervan verder uit te diepen. Het begrip disruptie (oftewel: ontwrichting) is ditmaal aan de beurt. Hoe weet ik of mijn branche een natuurlijk potentieel heeft voor ontwrichting in zich heeft?
 
Het aanbod van nieuwe technieken steigt in een schrikbarend tempo. Je zal echt op een andere manier naar de dagelijkse operatie moeten kijken om de focus te bewaren. Dus: is onze branche klaar voor nieuwe technologische ontwikkeling en hoe ziet mijn membraan er uit?
 
Gedurende 2015 en 2016 heeft de Franse business school INSEAD zich met dit vraagstuk bezig gehouden en een disruptie potentieel model bedacht waarbij men uit gaat van drie dimensies:
 
  1. De efficiency (bijvoorbeeld gemeten in geld, gebruiksgemak, plezier, comfort) die het de klant biedt;
  2. De relatieve vrijheid die het de klant biedt om te ontsnappen aan het korset van beperkingen van een fabrikant of industrie;
  3. De relatieve transparantie die het aan de klant kan bieden met betrekking tot de prijsstelling (of andere salescondities).
Indien deze deze drie dimensies relatief laag scoren (efficiency laag, lage keuzevrijheid, lage transparantie van de prijzen) dan is de branche disruptie dus gevoelig.

Figuur 1
Figuur 1. Het meten van het business disruptie potentieel (INSEAD)

Hoe kan je dit vertalen naar je branche of industrie? Aan de hand van 3D printen zal ik hier een toelichting geven:
  1. Brengt 3D printen efficiency of gemak voor de klant met zich mee? Absoluut! Het verkort EN verschuift de productieketen op een aantal punten: er is minder opslagcapaciteit in de keten nodig en er is minder tussenhandel met marge.
  2. Biedt 3D printen meer vrijheid voor de klant? Jazeker! Het lokale assortiment is niet meer bepalend. Met de juiste software kan je wereldwijd een bouwtekening van een stoel of tafel downloaden en lokaal printen. Exact conform de specificaties van de klant.
  3. Leidt 3D printen tot meer transparantie? Daarbij komt meer om de hoek kijken en is het antwoord dus niet expliciet 'ja'. Begrippen als ‘branding’ en ‘designproduct’ zijn dan maatgevend. Ook de prijsstelling van materiaal en 3D printen als een service kunnen erg verschillen. 

Wat nooit uit het oog verloren mag worden is de adaptie van nieuwe technologiën, dus een hoge mate van disruptie potentieel zonder snelheid (adaptie is hier snelheid oftewel: kan de mens ermee omgaan) zal nog op zich laten wachten. Het idee van 3D printen komt al uit de jaren 60 van de vorige eeuw maar de ingewikkelde techniek heeft de mens er lang van weerhouden om het op grote schaal te gaan gebruiken. Tegenwoordig bestel je een 3D printer op het internet alsof het nooit anders is geweest.

Heeft u vragen over dit onderwerp of over het meten van de disruptie potentieel? Neem dan contact op met BVCM of direct met Igor Wortel via igor@phalanxes.eu of 06-14245649
  • 2 November 2017
  • Igor Wortel