42227-CMS11
Het is vanzelfsprekend erg vervelend als klanten uw factuur niet betalen. Vrijwel elk bedrijf heeft of krijgt hier mee te maken. Los gezien van het feit dat er niet betaald wordt voor geleverde goederen en/of diensten, bent u veel kostbare tijd kwijt aan het toch proberen te innen van de openstaande facturen. Tijd die u liever besteedt aan zaken waaraan u meer plezier beleeft, namelijk: ondernemen.  U heeft het gehele traject van aanmanen doorlopen, maar helaas, uw debiteur blijft in gebreke. U kunt er dan voor kiezen om deze vordering uit handen te geven aan een incassobureau inschakelen. Met name het zogenaamde incassobureau no cure no pay kan dan voor u een oplossing zijn. Maar hoe werkt een incasso no cure no pay nu eigenlijk?

Geen oplossing? Geen betaling!

No cure no pay betekent letterlijk uit het Engels vertaald: geen oplossing, geen betaling. Dit dekt de lading volledig en geeft direct aan waar incasso no cure no pay voor staat. U betaalt namelijk geen kosten voor de dienstverlening van een incassobureau no cure no pay wanneer het hen niet lukt om minnelijk de openstaande vordering voor u te incasseren bij de debiteur. Bij no cure no pay incasso worden er pas kosten in rekening gebracht wanneer het ingeschakelde incassobureau er in slaagt om de openstaande betaling(en) te incasseren.

Voordelen van no cure no pay

Uw openstaande vordering uit handen geven op basis van no cure no pay incasso bied u als bedrijf een aantal voordelen. Het grootste voordeel heeft alles te maken met de liquiditeit van uw bedrijf. U betaalt het incassobedrijf no cure no pay alleen wanneer het succesvol is. Met succesvol bedoelen we uiteraard dat de openstaande vordering minnelijk alsnog wordt voldaan. U heeft dan ook niet te maken met het vooruit betalen van kosten en het moge duidelijk zijn dat dit de liquiditeit van uw bedrijf ten goede komt. De liquiditeit “lijdt” immers al onder de debiteur die niet betaald heeft en wordt door het werken met incasso no cure no pay niet extra belast.

Een tweede voordeel van no cure no pay incasso is dat u feitelijk een ongelimiteerd aantal openstaande vorderingen aan een incassobureau no cure no pay kunt uitbesteden. Er wordt immers minnelijk niet van u verlangd dat u vooruit kosten betaald.

Het succes van incasso no cure no pay 

Uw openstaande vorderingen overdragen aan een incassobureau no cure no pay is vaak uiterst succesvol. Er is het namelijk alles aan gelegen om de openstaande vordering voor u te innen. Zonder succesvolle inning kan het incassobureau u geen factuur sturen en krijgt het dus niet betaald voor haar inspanningen. Het incassobureau zal dan ook te allen tijde actief voor u aan het werk gaan en uw openstaande factuur zal niet “ergens op een stapel op het bureau” belanden. De dagelijkse praktijk wijst uit dat de volhardende en actieve persoonlijke benadering door incasso no cure no pay vaak al op relatief korte termijn zijn vruchten afwerpt.
 

Wat als no cure no pay incasso geen resultaat oplevert?

Hoewel een minnelijk incassotraject op basis van no cure no pay vaak succesvol is, kan het voorkomen dat het incassobureau inschakelen er niet in slaagt om de openstaande vordering voor u te incasseren. U weet inmiddels dat u dan geen kosten betaald voor de geleverde inspanningen, maar u zit nog wel steeds met een niet betaalde factuur in uw maag. Een incasso no cure no pay valt onder het zogenaamde minnelijke traject. Dit betekent dat de rechterlijke macht nog niet beeld is. Wanneer dit minnelijke traject geen resultaat heeft opgeleverd kunt u kiezen voor de juridische incasso. De rechterlijke macht zal dan uitspraak doen over het openstaande dossier en indien dit vonnis positief uitvalt kan een deurwaarder de openstaande betaling alsnog afdwingen bij uw debiteur.

Uw no cure no pay incasso onderbrengen bij BVCM

BVCM heeft ruime ervaring in het incasseren van uw openstaande vorderingen op basis van no cure no pay. Professionele, goed opgeleide medewerkers gaan ook voor u graag aan het werk, waarbij het behouden van uw klant(en) niet uit het oog wordt verloren. Indien wij de openstaande vordering niet weten te incasseren kunnen wij, indien gewenst, ook voor u het juridische incassotraject opstarten.

Wij vertellen u graag wat wij voor u en uw onderneming kunnen betekenen en onder welke voorwaarden we incasso no cure no pay voor u aan de slag gaan. Neem voor meer informatie contact met ons op.