Ik wil graag meer informatie  

Ik wil graag meer informatie

Ik heb een vraag over:

BVCM logo   +31(0)20 -3460746
Als herhaaldelijk betalingsverzoek niet tot het resultaat leidt, kan BVCM de benodigde juridische incasso procedure voor u voeren. Daarmee kunnen we alsnog betaling van uw vordering afdwingen.
 
BVCM heeft daarvoor gespecialiseerde juristen in huis. Zij geven u altijd een eerlijk advies over de (ver)haalbaarheid van uw vordering. Na de juridische incasso procedure brengt een zorgvuldig geselecteerde deurwaarder het vonnis ten uitvoer en tracht zo alsnog de vordering voor u te innen.

Her-executie - bewaarservice
Wanneer de rechter een positief vonnis heeft gewezen, maar de deurwaarder behaalt niet het gewenste resultaat, dan kunt u dit vonnis voor langere tijd bewaren. Een vonnis kan immers 20 jaar ten uitvoer worden gelegd. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken of u de vordering alsnog kunt laten incasseren. Met andere woorden: of er op dat moment wél iets valt te halen bij uw debiteur.

BVCM biedt deze juridische incasso service aan via het online platform Bewaakmijnzaak.com. Deze service bieden we voor vorderingen waarbij de debiteur een natuurlijk persoon is, een (voormalig) vof of een (voormalige) eenmanszaak.
42525

Juridische incassoprocedure

Naast pre-incasso en minnelijke incasso is juridische incasso een onderdeel van het complete incassotraject dat BVCM biedt.

Deze stap proberen wij, samen met u, zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Maar als juridische stappen onvermijdelijk blijken, is het voor u goed te weten dat ook deze procedure bij BVCM in goede handen is.

BVCM, kwaliteit gegarandeerd.

Voordelen

  • Eigen juristen in huis
  • Her-executie
  • Persoonlijk contact
  • 24/7 inzage in dossiers
  close