Tien Miljoen Banen In Nederland
In het laatste kwartaal van 2015 is het aantal vacatures en banen gegroeid. Daarmee waren er voor het eerst meer dan tien miljoen banen in Nederland.

In 2015 kwamen er in het laatste kwartaal zo’n 48.000 banen en 11.000 vacatures bij in Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is de sterkste banengroei in vier jaar tijd. Naast de banengroei is ook de werkloosheid afgenomen. Eind 2015 zaten zo’n 600.000 mensen zonder baan. Het aantal werklozen daalde daarmee met vijfduizend.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het afnemen van de werkloosheid ten opzichte van vorige jaar positief. "Al blijft de zorg over de mensen die nog niet aan de slag zijn. De werkloosheid is nog steeds te hoog", aldus Asscher. 

Over heel 2015 groeide het aantal banen van werknemers en zelfstandigen met 101.000 en het aantal banen ligt daarmee weer rond hetzelfde niveau als in 2008. Met name het grote aantal uitzendkrachten hebben in de laatste twee kwartalen van 2015 invloed gehad op de stijging van het aantal banen.
  • 13 October 2017
  • CBS