Debiteuren Risicoscan
Al is een onderneming financieel gezond, er is vaak nog geld te besparen. Dat weet u natuurlijk! Een goed georganiseerde (debiteuren-) administratie is een belangrijk onderdeel hiervan, met als resultaat een lage (dubieuze) debiteurenpositie. Tevens draagt dit bij aan een stabiele cashpositie. U vraagt zich mogelijk af of u het voorgaande positief kunt beantwoorden. Het betreft hier wel zeer specifieke expertise, die u niet altijd voorhanden heeft of waar u interesse niet naar uitgaat. En hoe komt u nu te weten of u in ‘control’ bent en hiermee daadwerkelijk geld kunt verdienen?

De nodige collega-ondernemers hebben zich dezelfde vragen gesteld en zijn inmiddels overtuigd van de toegevoegde waarde van de Debiteuren risicoscan van BVCM. Waar is dat op gebaseerd? Niet alleen het debiteurenproces wordt grondig onderzocht, maar het gehele proces van prospect tot betaling maakt onderdeel uit van de risicoscan. Samen met hen zijn wij ervan overtuigd dat de basis voor het uiteindelijke betalingsgedrag van de klant al gelegd wordt bij de eerste contacten. Alle vervolgstappen in het proces zijn mede van invloed op een rimpelloos betaalgedrag van uw klanten. In het zogenaamde ‘prospect to cash’ proces worden daarom al deze onderdelen onder de loep genomen.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.
  • BVCM
  • BVCM