Nieuwsbrief Juni 2017
Nieuwsbrief juni: Hoe een kredietverzekering voor continuïteit kan zorgen tijdens de zomermaanden!

De vakantie komt er weer aan en hoewel veel mensen dit ervaren als een prettige periode, vormen deze vakantiemaanden voor veel bedrijven een aanslag op de liquiditeit. Al jaren blijkt dat juist die liquiditeitsaanslag een enorme bedreiging vormt op de betaling van facturen. Dit is tijdens de zomer met name te merken in de maanden augustus en september.

 
Wat is een kredietverzekering?
Ondanks dat de economie weer aantrekt, is er niet direct veel geld beschikbaar en zal er eerst verdiend moeten worden. Daarnaast zijn financiële instellingen nog steeds voorzichtig met het verstrekken van kredieten. Organisaties moeten alert zijn dat zij niet te maken krijgen met onbetaalde facturen of een onverwacht faillissement. Een kredietverzekering kan daarbij helpen om de onverwachte stroppen op te vangen en tevens bescherming bieden tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en/of diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt.

Klik hier om de nieuwsbrief van juni te bekijken!
  • 16 October 2017
  • BVCM