Nieuwsbrief oktober 2019
Beste Lezer,

Er speelt het nodige in incassoland. Zo is er nog steeds geen concept wetgeving over het aanstaande incassoregister. Uit de brief van Minister Sander Dekker (Aanpak misstanden private buitengerechtelijke incassomarkt (februari 2019) zou dit ‘om en nabij de zomer’ rond zijn, terwijl het intussen bijna herfst is.

Daarnaast was er op donderdag 10 oktober een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het armoede- en schuldenbeleid, waarbij Staatssecretaris Tamara van Ark maar één antwoordblok heeft kunnen afronden (wordt vervolgd). Voorafgaand aan dit debat zijn er door Kamerleden meerdere voorstellen gelanceerd, waaronder de oprichting van een nationaal schuldenfonds, waarbij de overheid eenmalig 10 miljoen euro in het schuldenfonds zou moeten steken. Gezien het feit dat alleen de leden van de NVI tezamen maar liefst al 10 miljard aan kale hoofdsommen beheren, blijft de vraag in hoeverre dit succesvol zal blijken.

Ook is het kabinet bezig met een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze aanpassing geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens over betalingsachterstanden uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en de zorgverzekering. Hierdoor kunnen gemeenten beginnende schulden beter signaleren en schuldhulpverlening aanbieden voordat mensen zelf aan de bel trekken.

Kortom: ontwikkelingen en wijzigingen in overvloed!

Klik hier om verder te lezen.
  • 18 October 2019
  • BVCM