Facturen Onderzoek
Maar weinig Nederlandse bedrijven betalen hun rekeningen op tijd. Slechts 15% van de bedrijven zegt altijd op tijd te betalen, tegenover een Europees gemiddelde van 28%. Tegelijkertijd neemt het debiteurenrisico in de beleving af. Dat blijkt uit onderzoek van incassobureau Intrum Justitia naar betalingsgedrag en financiële gezondheid onder het Europese bedrijfsleven. Het bureau ondervroeg ruim 10.400, vooral mkb-bedrijven, in 29 landen.

Financiële problemen
De oorzaken van wanbetaling komen vooral voort uit financiële problemen en inefficiënte administratieve systemen bij debiteuren. Ook bewuste vertraging in betaling en disputen zijn een oorzaak. Jaarlijks wordt gemiddeld 2% van de niet-betaalde facturen in Europa afgeschreven. Op de risico-index scoren Denemarken (0,59), Litouwen en Oostenrijk het beste. Portugal (-1,08), Griekenland en Italië staan onderaan. Nederland staat halverwege en met 0,09% nog net in de plus.

 
Opvallend is dat Nederland slechter scoort dan Oost-Europese landen als Polen, Servië en Roemenië. 'Dat soort landen in opkomst, daar draait de economie iets beter en dan betalen bedrijven waarschijnlijk toch op meer op tijd', zegt Rob Haket, commercieel directeur van Intrum Justitia tegen BNR.

Een kwart van de Europese bedrijven ziet wanbetaling als een risico voor het bedrijf: vooral voor de liquiditeitspositie en omzet. De gevolgen voor personeel (ontslag of uitstel van werving) worden als relatief minder groot risico beschouwd. Maar wanbetalers kunnen vooral het mkb, voor wie liquiditeit als hun bloedsomloop is, slapeloze nachten bezorgen. Wellicht dat zij daarom zelf ook vaker op tijd betalen: circa 28% van het mkb zegt altijd op tijd te betalen, tegen 18% van de multinationals.

De overheid blijkt de grootste wanbetaler. 'Dat kan niet, overheden zouden juist voorbeeldgedrag moeten geven', zegt Haket. 'Maar zij hebben duidelijk moeite de deeloverheden, waar het grootste probleem zit, aan te zetten tot betalen.'

Wetgeving of niet?
Over het algemeen zijn Europese bedrijven wel positiever gestemd: 88% van de bedrijven ziet het debiteurenrisico afnemen of stabiliseren. In Nederland ligt dat met 94% hoger. Een meerderheid van de ondervraagde Nederlandse ondernemingen (60%) ziet de situatie graag verbeteren, middels wetgeving of vrijwillige initiatief vanuit het bedrijfsleven. Tegelijkertijd ziet driekwart van de Europese bedrijven weinig heil van nationale en Europese richtlijnen (European Late Payment Directive). Dan mag je bepaalde kosten in rekening brengen.

De vraag is of strengere wetgeving zinnig is, zo concludeert Haket. Bedrijven kunnen zichzelf wel wapenen: ken je debiteur, maak duidelijke contracten en stuur bij wanbetaling meteen een aanmaning. Nu reageren bedrijven volgens Haket vooral reactief. Maar een deurwaarder naar een overheid sturen, kan nog niet. 'Al is dat wel iets waar we naartoe moeten. We moeten in ieder geval maatregelen kunnen nemen', aldus Haket tegen BNR.
  • 16 October 2017
  • BVCM
  • FD