E-Factureren

De Nederlandse Rijksoverheid gaat vanaf 1 januari 2017 haar leveranciers verplichten om e-facturen te versturen. Dit komt door een aanpassing in de algemene inkoopvoorwaarden. 

De maatregel is bedoeld om de regeldruk en de grote administratieve werkzaamheden bij de overheid terug te dringen. De regeling is tot stand gekomen in nauw overleg met diverse belangenorganisaties uit het bedrijfsleven, waaronder VNO-NCW, Bouwend Nederland en MKB Nederland. De Rijksoverheid gaat Digipoort en de open standaard Simplerinvoicing gebruiken als e-Invoicings kanalen. E-factureren is sneller, nauwkeuriger, eenvoudiger en scheelt ondernemers veel administratie. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat als Nederland zou overstappen op e-factureren, het bedrijven op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro zou besparen.

 
Stimuleren massa-adoptie e-factureren
Ieder jaar versturen bedrijven samen miljoenen facturen naar de overheid. Deze facturen worden nu nog voor een groot deel handmatig verwerkt. Dit kost tijd en geld. Daarom stimuleert EZ bedrijven om de overheid elektronische facturen te sturen. EZ vindt dat Nederland niet kan achterblijven bij de groei van e-facturatie die momenteel in Europa plaatsvindt. Bovendien bepaalt de Europese richtlijn (2014/55/EU) dat eind 2018 alle aanbestedende overheidsdiensten e-facturen moeten kunnen ontvangen.

Realiseren van de voorzieningen
Momenteel worden vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken bij alle departementen en rijksdiensten de voorzieningen getroffen, zodat binnen afzienbare tijd e-facturen kunnen worden ontvangen. In nieuwe contracten met leveranciers wordt dan ook de verplichting opgenomen om te e-factureren. Overheden en (andere) aanbestedende diensten moeten zelf hun eigen voorzieningen tijdig inrichten.

Lees hier het volledige bericht.
  • 4 July 2016
  • BVCM
  • Credit Expo