Digitalisering
Eén van de trends die  je de laatste jaren kan herleiden en die ook in diverse media naar voren komt (Tegenlicht van de VPRO is hier een mooi voorbeeld van) is dat digitalisering leidt tot andere manieren van organiseren. Prototypering, A/B testen, Agile, simulatie, modellering en communities zijn voorbeelden die steeds vaker, soms te pas en te onpas, worden onderzocht en toegepast. Een plaatje waarin deze trend wordt uitgelegd:
Organisaties

De vierde industriële revolutie, digitalisering, leidt tot centralisatie in communities. Voorbeeld hier is de energiemarkt waarin steeds meer partijen en vooral partijtjes in coöperatieve vorm samenwerken.
 
Door digitalisering kunnen we een stuk slimmer organiseren, fouten voorkomen en valkuilen vermijden. Hoe meer historische data we gebruiken om procesmodellen te trainen en verbeteren, hoe beter we iteratief kunnen sturen. Let op: alleen de data analyse en een verbeterplan zijn niet voldoende, je hebt ook de menselijke creativiteit en gewoon simpele domein expertise nodig. In de praktijk zie ik dit geregeld verkeerd gaan en steeds vaker wordt hier ook een steeds wijdere (generatie)kloof zichtbaar. Je moet je soms ook gewoon afvragen of een methodiek wel bij je past.
 
In de digitale (virtuele) wereld gelden nu eenmaal andere wetmatigheden dan waar je tot nu toe rekening mee hebt gehouden:
  • Winner takes all mentaliteit, de gevolgen hiervan zijn enorme bedrijven als Facebook en Google maar interessanter: wat zijn de gevolgen voor onze maatschappij.
  • Door de massieve beschikbaarheid van data kan je heel snel daadwerkelijk op de wens van de klant inspelen.
  • De product levenscycli veranderen van mooie statistische klokvormen naar zogeheten ‘shark fins’, kijk maar eens naar de apps Angry bird of Pokemon Go.
  • Je kan vanuit een start up met een correct werkend (‘Nail it before you scale it’) platform en een dynamisch business model heel snel heel veel klandizie naar je toetrekken. 

Levenscyclus

Meer weten?
Ontwikkeling en innovatie zit tegenwoordig per definitie aan de randen van je organisatie of er buiten. Weten wat interessant is om naar te kijken of mee aan de slag te gaan? Neem dan contact op met BVCM of mail naar igor@phalanxes.eu.

In de volgende blog gaan we het hebben over “BlockChain, het internet van vertrouwen”
  • Igor Wortel
  • BVCM