Gerechtelijk Incassotraject
Natuurlijk zult u een gerechtelijk incassotraject het liefst vermijden, omdat dit complex kan zijn en de uitkomst onzeker. Maar als het niet gelukt is om via minnelijke incasso betaling van uw vordering af te dwingen, is gerechtelijke incasso de enige mogelijkheid die u rest. Een gerechtelijke procedure voor incasso wordt, naargelang de hoogte, behandeld door een kantonrechter of de civiele rechter. Een kantonrechter behandelt de vorderingen tot maximaal € 25,000. Het grootste verschil in de procedure van een gerechtelijke incasso tussen een kantonrechter en een civiele rechter is dat u zich voor de civiele rechter door een advocaat moet laten vertegenwoordigen. Bij de kantonrechter kunt u zelf de kwestie voorleggen en toelichten of dit door een jurist of advocaat laten doen.
 

Hoe loopt een procedure van gerechtelijke incasso?

Als eiser stelt u een dagvaarding op of laat u die opstellen om een gerechtelijk incassotraject te starten. Een deurwaarder betekent de dagvaarding aan de tegenpartij. Die kan beslissen hier een verweerschrift tegen in te dienen. Het is ook mogelijk om op de zitting te reageren op de dagvaarding. De tegenpartij kan ook helemaal niets doen, in dat geval zal de rechter waarschijnlijk hem veroordelen op basis van de dagvaarding. Indien er een verweerschrift wordt ingediend dan mag u als eisende partij nog reageren. De rechter kan ook een comparitie plannen. Beide partijen moeten dan op de zitting komen voor een toelichting en om eventueel te schikken.
Als de eiser in het gelijk wordt gesteld, moet de tegenpartij de vordering voldoen. Indien dit nog steeds niet gebeurt, kan een deurwaarder worden ingeschakeld om de vordering, eventueel via beslaglegging te incasseren.
 

Een deskundige in te schakelen bij de kantonrechter

Het is uiteraard een keuze die u zelf moet maken. Misschien is de kwestie zo duidelijk dat u ook zonder juridische hulp meent het gerechtelijke incassotraject tot een goed eind te kunnen brengen. Toch is het vaak verstandig om een jurist in te schakelen. Het is voor de kantonrechter natuurlijk van belang om de juiste argumenten op de juiste manier te presenteren. Daar is een ervaren incassojurist in gespecialiseerd. Het is ook mogelijk dat de tegenpartij ervoor kiest om juridische hulp te zoeken. Dan is het zonder ervaring vaak moeilijk om het jargon dat wordt gebruikt in een verweerschrift te analyseren zonder afdoende juridische kennis. 
 

Gerechtelijke incassokosten

Aan een gerechtelijke procedure voor incasso zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan is doorgaans afhankelijk van het financieel belang en de complexiteit van de procedure. De gerechtelijke incassokosten die u kunt verwachten zijn de volgende:
  • Griffierechten: dit zijn de kosten die u moet betalen om voor de rechtbank een gerechtelijke incasso te starten.
  • Deurwaarderskosten: een deurwaarder moet de dagvaarding bij de tegenpartij betekenen.
  • Juridische kosten: de kosten van de door u ingeschakelde jurist of advocaat.
  • Kosten van getuigen/deskundigen: afhankelijk van het gerechtelijke incassotraject zal het soms nodig zijn voor de rechter om getuigen of deskundigen te horen.
  • Kosten van een tolk: als het voor de duidelijkheid voor alle partijen nodig is, zal een tolk worden ingeschakeld. 
 

Wie betaalt de gerechtelijke incassokosten?

In principe betalen partijen hun eigen kosten. op verzoek kan de rechter wel een proceskostenveroordeling geven aan de partij die (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld. Wat betreft de juridische kosten: Dit is een standaardbedrag en dekt meestal de feitelijke kosten niet, ook als u volledig in het gelijk wordt gesteld.
 

Wat kan een incassokantoor voor u betekenen?

Indien het minnelijk incassotraject is uitgevoerd door het incassokantoor is het een logische vervolgstap om ook het gerechtelijke incassotraject te laten doen door hetzelfde bureau. Men kent dan immers alle bijzonderheden van de kwestie al. Voor de kantonrechter kan een ervaren incassojurist van het bureau u desgewenst vertegenwoordigen. Indien een advocaat moet worden gezocht voor een procedure voor de civiele rechter, heeft het bureau op dit punt contacten met advocaten die hierin gespecialiseerd zijn. Ook kan het kantoor u in contact brengen met een deurwaarder voor het eventueel incasseren als na de veroordeling de tegenpartij onwillig blijft om te betalen. 

Wilt u graag meer informatie over de gerechtelijke incasso, de procedure, de gerechtelijke incassokosten of andere zaken die wij voor u kunnen regelen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze ervaren medewerkers zullen u graag verder informeren.
  • 9 July 2018
  • BVCM