Gerechtelijk Incassotraject
Een gerechtelijke procedure wilt u natuurlijk het liefst vermijden. Het traject kan complex zijn en de uitkomst onzeker. Maar als het niet gelukt is om door middel van een minnelijke procedure betaling van uw vordering af te dwingen, is een gerechtelijke procedure de enige mogelijkheid die u rest. Een gerechtelijke procedure wordt, naargelang de hoogte, behandeld door de kantonrechter of de civiele rechter. De kantonrechter behandelt vorderingen tot maximaal € 25.000. Het grootste verschil tussen een procedure bij de kantonrechter en de civiele rechter is dat u zich voor de civiele rechter door een advocaat moet laten vertegenwoordigen. Bij de kantonrechter heeft u de keuze om zelf de kwestie voor te leggen en toe te lichten of dit door een jurist of advocaat te laten doen.
 

Hoe loopt een gerechtelijke procedure?

Als eisende partij stelt u een dagvaarding op of laat u die opstellen om de gerechtelijke procedure te starten. Een deurwaarder betekent de dagvaarding aan de wederpartij. Die kan beslissen hier schriftelijk een verweerschrift tegen in te dienen. Het is ook mogelijk om mondeling op de dagvaarding  te reageren op de zitting. De wederpartij kan ook helemaal niets doen, in dat geval zal de rechter waarschijnlijk hem veroordelen op basis van de dagvaarding. Indien er verweer wordt  gevoerd door de wederpartij,  dan mag u als eisende partij daar op reageren. De rechter kan ook er ook voor kiezen om een comparitie te bevelen. Beide partijen moeten dan voor de rechter verschijnen om toelichting te bieden of om eventueel te schikken.
Als de eisende partij  in het gelijk wordt gesteld, moet de wederpartij de vordering voldoen. Indien de betaling niet vrijwillig wordt verricht, kan een deurwaarder worden ingeschakeld om de vordering eventueel via beslaglegging te incasseren.
 

Een deskundige inschakelen bij de kantonrechter?

Het is uiteraard een keuze die u zelf moet maken. Misschien is de kwestie zo duidelijk dat u ook zonder juridische hulp meent de gerechtelijke procedure tot een goed eind te kunnen brengen. Toch is het vaak verstandig om een jurist in te schakelen. Het is voor de kantonrechter natuurlijk van belang om de juiste argumenten op de juiste manier te presenteren. Daar is een ervaren incassojurist in gespecialiseerd. Het is ook mogelijk dat de wederpartij ervoor kiest om juridische hulp in te schakelen. Dan is vaak moeilijk om het jargon dat wordt gebruikt in een verweerschrift te analyseren zonder afdoende juridische kennis. 
 

Gerechtelijke kosten

Aan een gerechtelijke procedure zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan is doorgaans afhankelijk van het financieel belang en de complexiteit van de procedure. De gerechtelijke kosten die u kunt verwachten zijn de volgende:
  • Griffierechten: dit zijn de kosten die u moet betalen om voor de rechtbank een procedure te starten;
  • Deurwaarderskosten: een deurwaarder moet de dagvaarding bij de wederpartij betekenen;
  • Juridische kosten: de kosten van de door u ingeschakelde jurist of advocaat; 


Wie betaalt de gerechtelijke kosten?

In principe betalen partijen hun eigen kosten. Op verzoek kan de rechter wel een proceskostenveroordeling geven aan de partij die (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld. Wat betreft de juridische kosten, deze worden toegewezen conform een puntensysteem. Dit dekt meestal de feitelijke kosten niet geheel, ook als u volledig in het gelijk wordt gesteld.
 

Wat kan een incassokantoor voor u betekenen?

Indien het minnelijk incassotraject is uitgevoerd door het incassokantoor is het een logische vervolgstap om ook de gerechtelijke procedure te laten uitvoeren door hetzelfde bureau. Men kent dan immers alle bijzonderheden van de kwestie al. Voor de kantonrechter kan een ervaren incassojurist u desgewenst vertegenwoordigen. Indien een advocaat moet worden ingeschakeld in het geval van een procedure voor de civiele rechter, heeft het bureau een samenwerking met advocaten die hierin gespecialiseerd zijn. Ook werkt het kantoor samen met een deurwaarder voor het incasseren van de vordering, indien na de veroordeling de wederpartij onwillig blijft om te betalen. 

Wilt u graag meer informatie over de gerechtelijke procedure, de gerechtelijke kosten of andere zaken die wij voor u kunnen regelen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze ervaren medewerkers zullen u graag verder informeren. 

Volg ook onze training 'Juridische aspecten van debiteurenbeheer' en ontdek de wereld achter veel (juridische) processen binnen de organisatie en specifiek binnen credit management. Juridische aspecten zijn een grote bepalende factor in het zaken doen tussen leverancier en klant.  Door de gehele cyclus en customer life cycle heen hebben we te maken met wet- en regelgeving. Of het gaat om overeenkomsten en toepasselijkheid van leveringsvoorwaarden of het incasseren van vorderingen, er zijn altijd regels die we in acht moeten nemen.
 
  • 16 mei 2019
  • BVCM