Daling werkloosheid
In vergelijking met alle Nederlandse provincies is de werkloosheid in Flevoland het hardst gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 7,7% van de Flevolandse beroepsbevolking was werkloos in 2015, in tegenstelling tot de 9,3% in 2014.

Het hoogste percentage werklozen (8,5%) bevinden zich in Groningen en het laagste percentage werklozen (5,5%) in Zeeland. Het percentage werklozen liep sinds de economische crisis continu op en bereikte in 2014 een percentage van 7,4%. In 2015 zette de daling in naar 6,9%. Twee derde van alle 15- tot 75-jarigen had betaald werk in 2015. In 2015 werkten in de provincie Utrecht relatief de meeste mensen (68,2%), waarbij de arbeidsparticipatie in de provincie Groningen het laagste was (62,2%).  
 
  • 13 October 2017
  • FD