Wettelijke betaaltermijn nu eindelijk naar dertig dagen
MKB-Nederland wil dat staatssecretaris Mona Keijzer van EZK zo snel mogelijk in actie komt om de wettelijke betaaltermijn voor grote bedrijven terug te brengen tot dertig dagen. Dat is conform de wens van de Tweede Kamer én haar eigen eerdere toezegging (in april), dat zij zou ingrijpen indien het betaalgedrag van grote bedrijven niet zou verbeteren.

Nu er uit nieuwe cijfers blijkt dat die betaaltermijnen inderdaad nog steeds niet dalen, geeft de ondernemersorganisatie in een brief aan de staatssecretaris aan dat er geen enkele reden meer is om nog langer te wachten.
 

Mkb als bank voor grote afnemers


“Ondernemers zijn flexibel, weerbaar en in staat om te groeien als zij financiële ruimte hebben. Helaas komt het te vaak voor dat het mkb als bank voor grote afnemers fungeert”, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Sinds de invoering van de wet ‘Betalingstermijnen grote bedrijven’ in 2017, die als doel had onredelijk lange betaaltermijnen tegen te gaan, is de gemiddelde betaaltermijn van het grootbedrijf aan hun mkb-leveranciers niet afgenomen. Dat is extra opvallend omdat de gemiddelde betaaltermijn in het brede Nederlandse bedrijfsleven sindsdien wél is gedaald.
 

Direct in actie komen


Vonhof is het wachten beu: “Wij hebben steeds gewaarschuwd dat een wettelijke termijn van zestig dagen niet zou helpen, omdat daarmee zestig dagen als een soort nieuwe norm in de markt wordt gezet. En keer op keer zien we geen verbetering. De overheid moet binnen dertig dagen betalen, dus waarom het grote bedrijfsleven niet. Kennelijk hebben ze die kortere wettelijke termijn nodig als stok achter de deur. De staatssecretaris moet nu in actie komen. Dat is ze ook aan haar stand verplicht.”
 

Niets meer gehoord of gezien


De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer in april, nadat MKB-Nederland hierover opnieuw aan de bel had getrokken, laten weten dat zij de wettelijke betaaltermijn voor grote bedrijven tot dertig dagen wil beperken als die geen verbetering laten zien. In mei heeft de Tweede Kamer per motie het kabinet gevraagd om daartoe een wetswijziging voor te bereiden. “Maar sindsdien is het stil”, aldusVonhof. “Een evaluatie van de wet door het ministerie van EZK stond gepland voor afgelopen zomer, maar ook daarover hebben wij niets meer gehoord of gezien.”
 

Kapitaalinjectie voor het mkb


De voorzitter van MKB-Nederland vraagt de staatssecretaris op niet langer te wachten, maar nu echt actie te ondernemen. “Het verkorten van de betaaltermijn levert een serieuze kapitaalinjectie op voor het mkb. Daarbij zorgt het aanscherpen van de wet ervoor dat de doorgaans zwakkere onderhandelingspositie van kleine bedrijven niet wordt misbruikt.” Vonhof wijst erop dat het risico op dat soort ‘misbruik’ alleen maar groter wordt: “Zodra het economisch minder gaat, lopen de termijnen alleen maar verder op en worden ondernemers nog meer onder druk gezet om dat te accepteren.”
  • 18 September 2019
  • MKB-Nederland