Gespreks- en onderhandelings- technieken

Word een volwaardig sparring- en gesprekspartner voor al je interne en externe klanten. Leer gesprekstechnieken, conflicthantering, complementair denken en werken, reflecteren en ‘kansdenken’. 

Wat leer je?
In deze training leer je gesprekstechnieken, conflicthantering en onderhandelingstechnieken. Je oefent in complementair denken en reflecteren.

gespreks-en-onderhandelingstechnieken

Voor wie?
Voor alle medewerkers van afdelingen Incasso, Collections, Finance & Accounting en andere Credit- & Risk-professionals. 

Deze training is er voor iedereen die zich weleens afvraagt: Wie zijn mijn klanten eigenlijk? Word ik tegengewerkt of zie ik misschien de oplossing niet? Hoe krijg ik de medewerking die ik nodig heb? Waarom wil die ander het nu niet begrijpen en waarom verandert hij/zij niet?

Doel van de training
Na deze training kun je bepalen wie jou en je werkgever verder kunnen helpen, of dit nu binnen of buiten de organisatie is. Je ziet in wat jij kunt doen om anderen in beweging te krijgen. Kortom: je bent een volwaardig sparrings- en gesprekspartner voor alle interne en externe klanten.

Wat leer je?
In deze training leer je gesprekstechnieken, conflicthantering en onderhandelingstechnieken. Je oefent in complementair denken en reflecteren. Na de training ben je in staat klachten effectief af te handelen, jouw klantrelaties te verbeteren en problemen om te zetten in kansen.

Is dit een vervolg training?
Nee. Echter, deze training is een mooie aanvulling voor deelnemers van die eerder de training 'Telefonisch Incasseren' hebben gevolgd en alle mogelijkheden willen benutten om een volwaardig sparrings- en gesprekspartner te worden voor interne en externe klanten.

* De training 'Gespreks- en onderhandelingstechnieken' dit een opzichzelfstaande training, waarbij het niet nodig is om een eerdere training gevolgd te hebben.