Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

FAQ - Veelgestelde vragen

Vind de antwoorden met één muisklik terug op onze meest gestelde antwoorden. 

 • Contact
 • Incasso
 • E-invoicing
 • Careers
 • Klachten
Het kan helaas gebeuren dat uw brief of e-mail niet aankomt. Om er zeker van te zijn of wij uw schrijven hebben ontvangen, kunt uw altijd contact met ons opnemen. kunt op verschillende manieren contact opnemen met BVCM. Let op: houd altijd uw dossiernummer bij de hand of vermeld deze in uw e-mail/brief.
 
Telefonisch
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer +31(0)88 889 78 00. U kunt ons een fax sturen op faxnummer +31 (0)20 346 07 43. 
 
E-mail
U kunt per e-mail contact opnemen op het volgende e-mailadres: incasso@bvcm.nl. Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren op uw e-mail. Houd er rekening mee dat we bij complexe zaken dit streven niet altijd halen. 
 
Postadres
U kunt uw brief per post sturen naar:
 
BVCM
Postbus 12347
1100 AH Amsterdam
 
Bedrijfsgegevens
 
BVCM
Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam
 
KvK-nummer: 34277934 0000
Btw-nummer: 8182.02.579.B.01
 
IBAN-nummer:  NL17ABNA0624668517   
BIC: ABNANL2A
T.n.v: Stichting Derdengelden BVCM B.V.
Wij staan altijd open voor suggesties of opmerkingen die ons kunnen helpen om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt uw opmerking of suggestie sturen naar: info@bvcm.nl.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de factuur, van een opdrachtbevestiging of van het contract en uw algemene leveringsvoorwaarden. Ook ontvangen wij graag eventuele relevante correspondentie met de debiteur in kwestie. 

BVCM verhoogt uw vordering met rente en incassokosten zoals vermeld in uw leveringsvoorwaarden. Heeft u die niet vastgelegd in uw voorwaarden, dan verhogen we de kosten conform de wettelijke norm.
BVCM verwerkt de dag van ontvangst uw vordering en stuurt een aanmaning. Binnen 24 uur wordt uw debiteur gebeld.
Nee, u moet uw debiteur een ingebrekestellingsbrief hebben gestuurd, voordat wij een incassotraject kunnen starten.
Ja, BVCM voldoet aan het incassokeurmerk NVI. Dit is het enige incassokeurmerk in Nederland.
BVCM werkt met vaste contactpersonen: uw accountmanager Incasso neemt contact met u op.
U kunt inloggen in het klantenportaal op onze website en daar uw dossiers 24/7 inzien. De gewenste managementrapportages zijn eenvoudig zelf te exporteren.
Ja, u heeft te maken met slechts één contactpersoon bij BVCM. Nadat wij uw incassodossier hebben ontvangen, zal uw persoonlijke accountmanager Incasso telefonisch contact met u opnemen ter kennismaking.
Uiteraard is dit mogelijk. Alvorens wij een particuliere klant in behandeling nemen, moet u zelf de volgende stappen ondernemen:

Stuur een aanmaning (WIK-brief) waarin u de debiteur 14 dagen (na ontvangst) in de gelegenheid stelt om het openstaande bedrag te voldoen. In uw aanmaning dient u de wettelijke rente en de bijkomende buitengerechtelijke incassokosten te vermelden. Als uw debiteur in gebreke blijft, kunnen wij na 14 dagen (na ontvangst) uw dossier in behandeling nemen.
Ja, BVCM heeft een eigen juridische afdeling die voor u een procedure kan opstarten en begeleiden.
Als u contact met ons opneemt, geven wij u een vrijblijvend advies.
U meldt de betaling aan uw accountmanager Incasso bij BVCM, waarna deze uw debiteur een brief stuurt voor het restant (de incassokosten en de rente) van de kosten.
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met BVCM. Houd altijd uw dossiernummer bij de hand of vermeld deze in uw e-mail/brief.
 
Telefonisch
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer +31(0)88 889 78 00. U kunt ons een fax sturen op faxnummer +31 (0)20 346 07 43. 
 
E-mail
U kunt per e-mail contact opnemen op het volgende e-mailadres: incasso@bvcm.nl. Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren op uw e-mail. Houd er rekening mee dat we bij complexe zaken dit streven niet altijd halen. 
 
Postadres
U kunt uw brief per post sturen naar:
 
BVCM
Postbus 12347
1100 AH Amsterdam
 
Bedrijfsgegevens
 
BVCM
Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam
 
KvK-nummer: 34277934 0000
Btw-nummer: 8182.02.579.B.01
 
IBAN-nummer:  NL17ABNA0624668517   
BIC: ABNANL2A
T.n.v: Stichting Derdengelden BVCM B.V.

Absoluut, nadat u uw klant een ingebrekestellingsbrief heeft gestuurd voor het openstaande bedrag, kunnen wij een incassoprocedure starten. 

 

Dien hier uw vordering in. 

U kunt gebruikmaken van het digitale opdrachtformulier op onze site. Desgewenst sturen wij u een digitaal importmasker toe, waarmee een koppeling tussen Excel en ons systeem gemaakt kan worden.

 

Absoluut, wij zullen namens uw organisatie de openstaande vorderingen zowel telefonisch als schriftelijk incasseren. Uw debiteuren merken er niks van dat u dat aan ons heeft uitbesteed.
Wij werken op basis van no cure no pay. Dit betekent dat wij u geen kosten in rekening brengen, in het geval de debiteur u noch ons betaald.
Nee, wij werken zuiver op basis van no cure no pay. Bij geen resultaat nemen wij het risico volledig voor onze rekening.
In de regel streven wij ernaar om binnen maximaal 6 weken duidelijkheid te hebben in een dossier.
BVCM werkt zowel nationaal als internationaal.
Nee, wij werken op basis van no cure no pay. Als u geen dossiers indient, bent u niets verplicht.

BVCM werkt in het minnelijke incassotraject op basis No Cure No Pay principe. Dit houdt in dat u voor de dienstverlening geen kosten bent verschuldigd, indien blijkt dat bij een gebrek aan verhaalsmogelijkheden de vordering niet incasseerbaar is.  De gemaakte kosten om uw vordering te incasseren verhalen wij op uw debiteur middels de incassokosten. Niet u maar uw debiteur is immers degene die in gebreke is gebleven.

Als klant ontvangt u van BVCM een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u 24 uur per dag, 7 dagen per week via internet de actuele status van uw dossier kunt bekijken. Daarnaast krijgt u een vaste contactpersoon toegewezen, die u desgevraagd op de hoogte houdt over het verloop van de zaak en bij wie u met al uw vragen en aanvullende informatie terechtkunt.

Als uw financiële situatie het onmogelijk maakt om het bedrag ineens te betalen, dan kunt u bij BVCM een betalingsregeling aanvragen. Hoe u een betalingsregeling aanvraagt, leest u hieronder.   
 
Als u structurele financiële problemen heeft, adviseren wij u om contact op te nemen met een schuldhulpverleningsinstantie. Wij adviseren u om eens te kijken op: www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Op deze website vindt u informatie over schulden, hoe u uw schulden zelf kunt oplossen en over instanties die u daarbij kunnen helpen.

BVCM probeert namens u een rekening te innen, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Dit traject wordt ook wel het minnelijke incassotraject genoemd. BVCM streeft er naar om alle incassodossiers in het minnelijke traject te incasseren. Mocht uiteindelijk blijken dat er een juridische procedure nodig is voor het innen van uw vordering dan bent u bij BVCM nog steeds aan het goede adres.

Als u het niet eens bent met de aanmaning of het openstaande bedrag, dan verzoeken wij u om ons een schriftelijk verweer toe te sturen. Dit kan per e-mail naar incasso@bvcm.nl of per post naar Postbus 12347, 1100 AH Amsterdam.
 
Wij ontvangen graag de volgende gegevens en informatie als u in verweer gaat:
 • uw naam en adresgegevens;
 • uw dossiernummer;
 • de reden waarom u het niet eens bent met de vordering;
 • bewijsstukken die uw verweer ondersteunen. Denk hierbij aan betalingsbewijzen, retourbewijzen en  opzegginsbewijzen.

Wij werken voor een groot aantal (inter)nationale opdrachtgevers. In onze brief vermelden wij altijd namens welke opdrachtgever wij de vordering incasseren.

Dat is afhankelijk van de manier waarop u heeft betaald. Normaal gesproken is uw betaling na twee werkdagen door BVCM verwerkt. Mocht u twijfelen of uw betaling door ons is ontvangen, neem dan contact met ons op. Let op: houd altijd uw dossiernummer bij de hand of vermeld deze in uw e-mail/brief.

Telefonisch
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31(0)88 889 78 00. 
 
E-mail
U kunt per e-mail contact opnemen op het volgende e-mailadres: incasso@bvcm.nl. Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren op uw e-mail. Houd er rekening mee dat we bij complexe zaken dit streven niet altijd halen. 
 
Postadres
U kunt uw brief per post sturen naar:
 
BVCM
Postbus 12347
1100 AH Amsterdam
 
Bedrijfsgegevens
 
BVCM
Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam
 
KvK-nummer: 34277934 0000
Btw-nummer: 8182.02.579.B.01
 
IBAN-nummer:  NL17ABNA0624668517   
BIC: ABNANL2A
T.n.v: Stichting Derdengelden BVCM B.V.

Meer informatie over schuldhulpverlening, WSNP of een faillissement vindt u op:
www.zelfjeschuldenregelen.nl/alles-over-schulden/hoe-werkt-schuldhulpverlening/

Als uw debiteur ook na aanmaningen en sommaties niet betaalt, is het mogelijk een gerechtelijke procedure op te starten. Hieronder vindt u een uitleg over hoe dat in zijn werk gaat.

Dagvaarding
De incassoprocedure begint met een dagvaarding. Een dagvaarding is een officieel document waarin uw debiteur (in het juridisch jargon ‘gedaagde’ genoemd) kan zien wat de eis is en op welk moment hij zich voor de rechter moet verantwoorden. De dagvaarding moet door een deurwaarder aan de gedaagde worden uitgereikt.

Conclusie van antwoord 
In de dagvaarding staat een datum genoemd (de ‘roldatum’ of ‘zittingsdatum’) waarop de gedaagde uiterlijk moet reageren op de dagvaarding. De gedaagde kan dit meteen doen, maar hij mag ook uitstel vragen. De reactie van de gedaagde op de dagvaarding noemt men de ‘conclusie van antwoord’. In de conclusie van antwoord kan de gedaagde zijn verweer (verdediging) op de vordering naar voren brengen. De gedaagde kan dit mondeling op de zitting doen. Als de gedaagde mondeling verweer voert, dan wordt het verweer officieel schriftelijk vastgelegd in een proces-verbaal, waarvan de eiser een afschrift ontvangt.
In de praktijk komt het echter vaker voor dat de conclusie van antwoord schriftelijk wordt ingediend. Het gaat dan dus om een schriftelijke reactie van de gedaagde op de vordering zoals die in de dagvaarding omschreven staat. Het kan zijn dat de gedaagde vindt dat hij ook iets van u te vorderen heeft. Dit wordt een ‘eis in reconventie’ genoemd. De rechter doet dan in één zaak uitspraak in beide geschillen.

Verstekvonnis 
Als een gedaagde niet komt opdagen en ook niet schriftelijk reageert, zal de rechter binnen een bepaalde termijn een verstekvonnis wijzen. In het verstekvonnis zal de rechter hoogstwaarschijnlijk de eis toewijzen. Tot aan het moment van de uitspraak van het verstekvonnis kan de gedaagde alsnog besluiten te reageren op de dagvaarding. Dit wordt het ‘zuiveren van het verstek’ genoemd. De procedure zal dan toch voortgezet worden. Ook is het mogelijk dat de gedaagde ‘verzet instelt’ tegen het verstekvonnis. De gedaagde partij moet dan een verzetsdagvaarding bij de eiser uit laten brengen door de deurwaarder. Deze dagvaarding wordt gezien als de conclusie van antwoord en de procedure wordt dan ook voortgezet.

Conclusie van repliek / conclusie van dupliek / comparitie van partijen
Als de gedaagde een conclusie van antwoord heeft genomen (anders gezegd: als hij schriftelijk of mondeling heeft gereageerd), dan kan de procedure op een van onderstaande wijzen worden voortgezet. De rechter bepaalt welke.
Er volgt een schriftelijke voortzetting van de procedure. U mag als eiser weer schriftelijk reageren op de conclusie van antwoord. Deze reactie heet de ‘conclusie van repliek’. Daarna mag de gedaagde ook nog een keer schriftelijk reageren. Dit noemt men de ‘conclusie van dupliek’. De rechter zal deze stukken bestuderen en laten weten of hij daarmee voldoende informatie over de zaak heeft om een vonnis te wijzen of dat hij beide partijen toch nog bij zich roept om de zaak toe te lichten. 
Er volgt een ‘comparitie van partijen’. Dat is een zitting waarbij beide partijen moeten verschijnen om nadere inlichtingen over de zaak te geven en om te proberen tot een schikking te komen.Als partijen een schikking overeenkomen, dan wordt dit vastgelegd in een proces-verbaal. Als de gemaakte afspraken door een van beide partijen niet wordt nagekomen, dan heeft het proces-verbaal dezelfde werking (hetzelfde gewicht) als een vonnis. Wordt er geen schikking getroffen, dan zal de rechter een vonnis wijzen. In veel gevallen zal dit een eindvonnis (een definitief eindoordeel) zijn, maar ook een tussenvonnis is mogelijk. In een tussenvonnis kan bijvoorbeeld de rechter de opdracht geven om extra bewijs te leveren. Na uitvoering van de bewijsopdracht zal de rechter alsnog een eindvonnis wijzen.

Eindvonnis
Aan het eind van een procedure doet de rechter uitspraak. Deze uitspraak wordt vastgelegd in een eindvonnis. Het vonnis wordt schriftelijk aan beide partijen toegezonden, zodat u hiervoor niet opnieuw naar de rechtbank hoeft te komen.

Hoger beroep
Mocht één van de partijen het niet eens zijn met het eindvonnis, dan kan die partij hoger beroep instellen bij het Hof tegen de beslissing van de rechter. Hoger beroep is echter alleen mogelijk tegen een vordering hoger dan € 1.750,-. Hoger beroep dient te worden ingesteld binnen drie maanden nadat de rechter het eindvonnis heeft uitgesproken. Het hoger beroep dient volgens de wet behandeld te worden door een advocaat.

Zakelijke debiteuren zijn de dag na de vervaldatum van de factuur in gebreke. Deze kunt u theoretisch gezien direct ter incasso aanbieden. Wij adviseren u echter om uw klant eerst formeel in gebreke te stellen door een aanmaning of herinnering te sturen.
Particuliere debiteuren moeten minimaal één aanmaning hebben ontvangen. Deze aanmaning moet aan verschillende wettelijke eisen voldoen: u moet daarin onder andere een minimale betalingstermijn van 14 dagen opnemen én de incassokosten exact vermelden.

Particulier:
Per 1 juli 2012 is de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de wet. Deze wet normeert de incassokosten van vorderingen waarbij de incassokosten worden vastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom.
 
Staffel wet incassokosten:
Hoofdsom tot € 2.500,00 - 15% met een minimum van € 40,00

Over de volgende € 2.500,00 - 10%
 
Over de volgende € 5.000,00 - 5%
 
Over de volgende € 190.000,00 - 1%
 
Over het meerdere - 0,5% met een maximum van € 6.775,00 

Zakelijk:
Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten van bedrijven onderling zijn de algemene voorwaarden van de schuldeiser bepalend voor de hoogte van de incassokosten. Doorgaans wordt een percentage van 15% met een minimum van € 75,00 gehanteerd.
Indien er in de algemene voorwaarden niets is vastgelegd over de hoogte van de incassokosten worden de incassokosten conform de Incassowet berekend.

Blijft betaling uit in een minnelijke incasso, dan kan na overleg met de schuldeiser een gerechtelijk incassotraject worden gestart. Gerechtelijke incasso begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Hierin wordt de wanbetaler opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Het incassoproces verschuift hiermee dus naar de rechtbank. BVCM zal nooit een juridisch traject (gerechtelijke incasso) starten zonder overleg en goedkeuring van de schuldeiser.

Het vonnis is gewezen, maar de deurwaarder is er niet in geslaagd de vordering te incasseren omdat uw debiteur op dat moment bijvoorbeeld verdwenen is of geen verhaal biedt (niet kan betalen).

Gelukkig blijft een vonnis 20 jaar na de dag van de uitspraak geldig. De situatie van uw debiteur kan gedurende die jaren uiteraard veranderen. BVCM biedt daarom voor dit soort zaken de zogenoemde bewaarservice aan. De zaak wordt dan bewaakt en uitgevoerd op het moment dat uw debiteur weer opduikt, een baan heeft, een auto koopt et cetera. Door deze service krijgt uw niet-geïncasseerde zaak een tweede kans en weet u zeker dat er op uw debiteur – waar u al zoveel geld aan kwijt bent – nog jarenlang druk wordt uitgeoefend om te betalen.

Na indiening van uw incasso-opdracht manen wij uw debiteur nog dezelfde dag tot betaling. BVCM benadert uw debiteur schriftelijk (via post, e-mail & sms) en telefonisch. Onze uitgangspunten zijn resultaat met behoud van de relatie. Met deze persoonlijke aanpak boekt BVCM in het overgrote deel van de incassozaken succes en voorkomen we een gang naar de rechter.
Als er extra kosten moeten worden gemaakt (bijvoorbeeld voor een adresonderzoek of een juridische procedure) zullen we dat altijd eerst met u overleggen. Overigens betaalt in de meeste gevallen de debiteur deze kosten.

In het minnelijke incassotraject proberen we de wanbetaler over te halen tot betaling, zonder tussenkomst van een rechter. BVCM streeft ernaar om alle incassodossiers tijdens het minnelijke traject te incasseren. Incasso via minnelijke weg is vaak beter voor het behoud van uw klantrelatie en brengt minder kosten met zich mee dan een gerechtelijk traject.

Bij BVCM kunt u op diverse manieren gemakkelijk en veilig betalen. Hieronder vindt u de verschillende betalingsmogelijkheden:

 • Overboeking

U kunt het openstaande bedrag (o.v.v. uw dossiernummer) overmaken op het bankrekeningnummer van BVCM. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens:

IBAN-nummer: NL17ABNA0624668517    
BIC: ABNANL2A
T.n.v: Stichting Derdengelden BVCM B.V.

 • iDEAL

U kunt BVCM op verschillende manieren via iDEAL betalen. U kunt betalen via de iDEAL-link in de aanmaning of via het iDEAL-formulier op de website. Bel ons even als u liever een betaallink toegestuurd krijgt per e-mail of per sms.

 • GWK Travelex

In een GWK-kantoor kunt u het openstaande bedrag contant of met pin betalen. GWK Travelex heeft 51 vestigingen in heel Nederland, voornamelijk te vinden op de grotere NS-stations en in stadscentra. Zoek een kantoor bij u in de buurt op: www.gwktravelex.nl.
 
 NB: U dient de betalingen altijd zelf te doen. Wij kunnen geen geld van uw rekening afschrijven

U kunt een incasso-opdracht online bij BVCM indienen via het opdrachtformulier dat u hier vindt: LINK. Tevens kunt de incasso-opdracht per e-mail indienen, stuur hierbij de debiteurgegevens en de openstaande facturen mee. BVCM bevestigt u de ontvangst van uw incasso-opdracht en uw debiteur wordt dezelfde werkdag tot betaling aangeschreven.

Als u van ons een aanmaning heeft ontvangen, dan hebben wij deze in opdracht van de schuldeiser aan u gestuurd. Zorg om een gerechtelijke procedure te voorkomen dat u op tijd betaalt, dus vóór de vervaldatum. Wij bieden u de gelegenheid om uw vordering op diverse manieren gemakkelijk, veilig en snel te betalen.

Als u de vordering(en) niet in één keer kunt betalen, dan is het onder strikte voorwaarden mogelijk een betalingsregeling te treffen. Welk bedrag u minimaal dient af te lossen, is afhankelijk van de hoogte van de vordering en uw situatie. Neem hiervoor telefonisch of per e-mail contact op met BVCM.

Wij zullen dan per dossier bekijken of het mogelijk is om een betalingsregeling te treffen. Nadat de regeling is afgesproken, bevestigen wij de regeling per e-mail en/of per post.
 
BVCM gaat in sommige gevallen onder strikte voorwaarden akkoord met een betalingsregeling. Als u de termijnbetaling niet of te laat nakomt, komt de betalingsregeling te vervallen.

Let op: houd altijd uw dossiernummer bij de hand of vermeld deze in uw e-mail/brief.
 
Telefonisch
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31(0)88 889 78 00.
 
E-mail
U kunt per e-mail contact opnemen op het volgende e-mailadres: incasso@bvcm.nl. Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren op uw e-mail. 

Als u graag wilt weten wat het saldo is van uw schuld(en), kunt op verschillende manieren contact opnemen met BVCM. Let op: houd altijd uw dossiernummer bij de hand of vermeld deze in uw e-mail/brief.
 
Telefonisch
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31(0)88 889 78 00. 
 
E-mail
U kunt per e-mail contact opnemen op het volgende e-mailadres: incasso@bvcm.nl. Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren op uw e-mail. Houd er rekening mee dat we bij complexe zaken dit streven niet altijd halen. 
 
Postadres
BVCM
Postbus 12347
1100 AH Amsterdam
 
Bedrijfsgegevens
 
BVCM
Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam
 
KvK-nummer: 34277934 0000
Btw-nummer: 8182.02.579.B.01
 
IBAN-nummer:  NL17ABNA0624668517   
BIC: ABNANL2A
T.n.v: Stichting Derdengelden BVCM B.V.

Als u naar aanleiding van de aanmaningen niet betaalt aan BVCM, dan kunnen wij namens onze klant een gerechtelijke procedure starten. Als u een dagvaarding krijgt en de rechter beslist vervolgens dat u moet betalen, dan is de kans groot dat u ook alle kosten van de gerechtelijke procedure moet betalen. Als u na betekening (de officiële in-kennis-stelling) van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder nog niet heeft betaald, dan kunnen wij beslag laten leggen op bijvoorbeeld loon, bankrekeningen, roerende en onroerende zaken. Wij steven er altijd naar om een juridische procedure te voorkomen. Helaas blijkt dat niet altijd mogelijk.

Het kan gebeuren dat uw betaling en onze brief elkaar hebben gekruist. Om te controleren of wij uw betaling op tijd hebben ontvangen, kunt u contact met ons opnemen. Het kan ook zijn dat u slechts een deel van het openstaande saldo heeft betaald.

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met BVCM. Houd altijd uw dossiernummer bij de hand of vermeld deze in uw e-mail/brief.
 
Telefonisch
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31(0)88 889 78 00. 
 
E-mail
U kunt per e-mail contact opnemen op het volgende e-mailadres: incasso@bvcm.nl. Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren op uw e-mail. Houd er rekening mee dat we bij complexe zaken dit streven niet altijd halen.

Het is mogelijk dat uw betaling en de incasso-opdracht van onze opdrachtgever elkaar hebben gekruist. In dat geval ontvangen wij graag een betaalbewijs van u. Deze kunt u inscannen en sturen naar incasso@bvcm.nl. Bij voorkeur ovv. het dossiernummer.

U heeft een concept dagvaarding ontvangen omdat wij namens onze opdrachtgever een gerechtelijke procedure tegen u gaan opstarten. Met deze brief bieden wij u een laatste mogelijkheid om de vordering buitengerechtelijk te betalen. Geeft u hieraan geen gehoor, dan zijn wij helaas genoodzaakt de juridische procedure te starten. De kosten voor de procedure komen na een toewijzende uitspraak door de rechter voor uw rekening.

Het bedrag dat in onze brief vermeld staat, is het bedrag dat u aan BVCM moet betalen. Dit bedrag is opgebouwd uit de oorspronkelijke schuld (hoofdsom), de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten hangt af van het feit of de schuld betrekking heeft op een particulier of op een bedrijf.


Particulier:
Per 1 juli 2012 is de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de wet. Deze wet normeert de incassokosten van vorderingen waarbij de incassokosten worden vastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom.
 
Staffel wet incassokosten
 

Hoofdsom tot € 2.500,00
 
15% met een minimum
van € 40,00
Over de volgende € 2.500,00
 
10%
 
Over de volgende € 5.000,00
 
5%
 
Over de volgende € 190.000,00
 
1%
 
Over het meerdere
 
0,5% met een maximum
van € 6.775,00

 
Zakelijk:
Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten van bedrijven onderling zijn de algemene voorwaarden van de schuldeiser bepalend voor de hoogte van de incassokosten. Doorgaans wordt een percentage van 15% met een minimum van € 75,00 gehanteerd.

Indien er in de algemene voorwaarden niets is vastgelegd over de hoogte van de incassokosten worden de incassokosten conform de Incassowet berekend.

De duur van een procedure is vooraf moeilijk in te schatten en is afhankelijk van diverse factoren. Zo zal een complexe zaak meer tijd in beslag nemen dan een procedure waarin de gedaagde partij niet reageert op de dagvaarding.

Als een vordering in een procedure niet hoger is dan € 25.000,- bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. U kunt proberen deze procedure zelf te voeren, maar meestal is het verstandig om hiervoor toch een specialist in te schakelen. De juristen van BVCM staan voor u klaar om de procedure tot een goed einde te brengen.

Het antwoord daarop is ‘nee’. Het is een hardnekkig misverstand dat de winnende partij de daadwerkelijk gemaakte proceskosten volledig bij de verliezende partij kan neerleggen. In Nederland krijgt de winnende partij slechts een deel van de door hem gemaakte proceskosten toegewezen en kan alleen dat deel op de verliezende partij proberen te verhalen.
De proceskosten bestaan meestal uit het griffierecht van de rechtbank, de deurwaarderskosten en een tegemoetkoming in de kosten van uw jurist (of advocaat). Het bedrag dat de rechter zal toewijzen, is afhankelijk van het soort zaak, het aantal proceshandelingen en het gerecht waar de zaak dient. De proceskosten worden vastgesteld aan de hand van een ‘forfaitair systeem’. Die bedragen zijn vrijwel altijd (veel) lager dan de daadwerkelijke door u gemaakte kosten.
 
Verder komt het regelmatig voor dat de rechter oordeelt dat iedere partij de eigen kosten moet dragen. Ook bij het treffen van schikkingen is dat gebruikelijk.

Nadat de rechter een eindvonnis heeft uitgesproken, moet de verliezende partij zo snel mogelijk voldoen aan wat er in het vonnis is bepaald. Mocht de verliezende partij hier niet aan voldoen, zal het vonnis worden doorgestuurd naar de deurwaarder. De deurwaarder kan ervoor zorgen dat de verliezende partij doet wat de rechter heeft beslist. De deurwaarder kan hiervoor gebruikmaken van diverse middelen, zoals beslaglegging op loon en (on)roerende zaken.
De kosten van de deurwaarder worden zoveel mogelijk op de gedaagde verhaald. Biedt de gedaagde geen verhaal (dus heeft hij geen of weinig inkomsten, geen waardevolle bezittingen, zit hij in de schuldsanering of is hij intussen failliet verklaard) dan komen de proces- en deurwaarderskosten voor rekening van de eiser. Ook na een eindvonnis kan het helaas dus nog enige tijd duren voordat u uw geld ontvangt.

BVCM begrijpt dat een incassoprocedure voor u altijd te lang duurt. Zeker omdat u uw debiteur al meerdere mogelijkheden tot betalen heeft gegeven. Hoe lang het precies duurt voordat uw vordering is geïncasseerd, hangt af van meerdere factoren. Daarom kunnen we geen exacte tijdsduur noemen. Omdat BVCM incasseert mét klantbehoud, kunnen we pas na twee maanden met zekerheid kunnen zeggen of er een gerechtelijke procedure nodig is om de vordering voldaan te krijgen.

BVCM gelooft dat goed debiteurenbeheer en tijdige incasso zorgen voor een betere relatie tussen opdrachtgever en klant. Onze incassostrategie is daarom altijd gericht op een persoonlijke en klantvriendelijke invordering. Daarmee behalen we maximale resultaten mét behoud van uw klant. Bovendien verplicht BVCM zich ertoe alle privacygevoelige gegevens vertrouwelijk te behandelen. Zowel van u als van uw klanten. BVCM ziet erop toe dat gegevens nooit openbaar worden gemaakt, niet verstrekt worden aan onbevoegden, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij volgens de wet zijn bedoeld. 

 

Binnen 2 weken kunt u wereldwijd elektronisch factureren. In die tijd realiseren wij de koppeling met uw boekhoudpakket en is het platform ingericht naar uw wensen en eisen.

Ja, absoluut. En bij veranderingen voeren wij de nodige aanpassingen voor u door. BVCM ontzorgt u volledig in uw factureringsproces.

Nee, dat is digitaal factureren. Dat is een mogelijkheid, maar Elektronisch Factureren van BVCM biedt nog veel meer verzendmogelijkheden. Het stelt u in staat al uw facturen te versturen volgens de wensen van uw klanten, of dat nu als XML- of pdf is, via scan & herken of via een factureringsplatform (zoals Basware en Zoomit). Een pdf is bovendien niet het veiligste formaat: er kan gesjoemeld worden met de inhoud en u kunt er geen elektronische (gecodeerde) handtekening in plaatsen, die de juistheid van de informatie waarborgt.

Ja, dat kan. U kunt de betaallink zelfs naar klanttype differentiëren.

Geen. Wij zorgen ervoor dat al uw klanten op de door hen gewenste manier gefactureerd worden.

Omdat de Nederlandse wet dat voorschrijft, bewaren wij minimaal 7 jaar uw facturen plus bijlagen.

Ja, wij hebben tot nu toe 700 verschillende boekhoudpakketten aangesloten. Twijfelt u of er een koppeling mogelijk is met uw pakket? Stuur dan even een mailtje naar info@bvcm.nl. Wij helpen u graag verder.

Het grootste voordeel is dat alle updates en onderhoud voor u worden uitgevoerd. Dat scheelt u dus kostbare werktijd (minder fte).

Uw ICT-medewerker hoeft ons alleen maar de mogelijkheid te bieden de koppeling met uw boekhoudpakket te maken. Verder hoeft u niets te doen. Daarvoor is maximaal 1 uur nodig.

U kunt op ieder moment, overal ter wereld inloggen. Het enige wat u nodig heeft is een browser en een internetverbinding.

Uw kunt uw facturen tracken, maar ook issue-management & BI-rapportages uitvoeren.

Uw facturen worden opgemaakt conform de wet- en regelgeving, die geldt in het land waar uw debiteur woonachtig of gevestigd is.

Ja, wij verzorgen lokale betaalopties in maar liefst 120 landen. 

Nee, dat hoeft niet. De klant ontvangt zijn factuur waar en hoe hij deze wil ontvangen.

Alle aflevervoorkeuren voor uw debiteur zijn mogelijk, ook de papieren variant.

U hoeft zich geen zorgen te maken dat u uw boekhoudpakket of proces hoeft aan te passen om gebruik te kunnen maken van Elektronisch Factureren van BVCM. Uw eigen informatie, proces en boekhoudpakket blijven leidend. Bovendien kunt u zelf bepalen in welke mate u Elektronisch Factureren wilt gebruiken: alleen voor het elektronisch versturen van facturen of ook voor opvolging van de facturen, rapportages, klachtenafhandeling et cetera. 

De koppeling tussen uw omgeving en Elektronisch Factureren is zo ingericht, dat bijlagen altijd automatisch worden meegezonden naar de debiteur.

Elektronisch Factureren biedt de mogelijkheid om vanuit één platform namens verschillende dochterondernemingen te factureren. U kunt de facturen versturen in de eigen huisstijl van iedere werkmaatschappij, zodat de individuele look-and-feel behouden blijft.

Ja,  en deze issue wordt dan aangeboden op een manier en waar u deze wilt ontvangen (CRM, ERP, e-mail, etc.)

Ja, uw klant kan via zijn account zijn voorkeuren aangeven. Die kunt u zelf doorvoeren of dat door de supportafdeling laten doen. Net wat u handig vindt.

Ja, uw klant kan via zijn account een klacht indienen. U kunt zelf bepalen hoe en waar u deze issues binnenkrijgt (in uw CRM- of ERP-systeem, via e-mail, et cetera).

Ja, via onze oplossing kunt u op alle overheidsinstanties elektronisch factureren.
Ja, BVCM kan al uw facturen/ documenten elektronisch versturen naar al uw klanten in Italië.

Je kunt je als zzp’er inschrijven via www.bvcm.nl/careers.

Klik hier op de button ‘Ik zoek een opdracht’. Vervolgens krijg je in het sollicitatieformulier eerst de gelegenheid om te vertellen hoe jouw volgende opdracht eruit moet zien, middels een invulveld. Vervolgens kun je al jouw ervaring(en), kennis en wensen aanvinken, om ons een zo compleet mogelijk beeld van jou te geven.

Jouw gegevens worden vervolgens opgeslagen in ons systeem. Zodra wij een geschikte match tussen opdracht en zzp’er (jou) hebben gevonden, nemen wij contact op.

Via het sollicitatieformulier op www.bvcm.nl/careers krijg je eerst de gelegenheid om te vertellen hoe jouw volgende uitdaging eruit moet zien, middels een invulveld. Vervolgens kun je later in het formulier jouw ervaring, kennis en wensen aanvinken, om ons een zo compleet mogelijk beeld te geven.


Zodra wij een passende baan/opdracht voor je hebben gevonden, nemen we contact met je op.

Onder onze vacatures zie je 'Ik zoek een vaste uitdaging' button staan. Via deze button kom je terecht op een sollicitatieformulier. Hier krijg je eerst de gelegenheid om te vertellen hoe jouw volgende uitdaging eruit moet zien, middels een invulveld. Vervolgens kun je later in het formulier jouw ervaring(en), kennis en wensen aanvinken. Klik op ‘verstuur’ en jouw gegevens worden opgeslagen in ons systeem.

Je ontvangt tevens nog een ontvangstbevestiging via e-mail.
Onze vacatures worden automatisch op diverse job boards geplaatst. Het kan gebeuren dat de job boards niet helemaal up-to-date zijn. Als de vacature niet meer op onze eigen website staat, kun je ervan uitgaan dat deze niet meer vacant is.

Nadat je jouw sollicitatie hebt verstuurd, krijg je een ontvangstbericht per e-mail. Wij streven er naar om je binnen twee weken per telefoon of e-mail te berichten over de status van jouw sollicitatie. Dit kan zijn in de vorm van een afwijzing of in de vorm van een uitnodiging om kennis met ons te maken.

Wij houden enkel intakegesprekken wanneer wij een match zien tussen een vacature en een sollicitant. Je kunt jouw gegevens bij ons achterlaten via één van de inschrijfbuttons op www.werkenviabvcm.nl.

Op deze manier hebben wij jouw gegevens in ons systeem, zodat wij jou mee kunnen nemen in de invulling van huidige en toekomstige vacatures.

Ons vertrekpunt is een vacature van onze opdrachtgevers. Op basis daarvan gaan wij op zoek naar een geschikte kandidaat. Mocht jij aan de wensen van onze opdrachtgever voldoen, nemen wij contact met je op.

Wij streven er naar om ingevulde vacatures direct van onze website af te halen, dus je kunt ervan uitgaan dat de vacature vacant is zolang deze op onze website staat.

Als uw klacht door BVCM is ontvangen, krijgt u binnen twee werkdagen een bericht dat uw klacht in behandeling is genomen. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 15 werkdagen af te handelen. Houd er rekening mee dat we bij complexe zaken dit streven niet altijd halen.

BVCM Collections B.V. neemt elke uitdrukking van ontevredenheid of ongenoegen over onze organisatie, haar producten en medewerkers serieus en beschouwt dit als potentiële klacht.
 
Indien u een klacht heeft kunt u deze per e-mail of per post aan ons kenbaar maken.

BVCM Collections B.V.
t.a.v. Afdeling klachten
Postbus 12347
1100 AH Amsterdam
E-mail: klacht@bvcm.nl

Vermeld bij uw klacht altijd uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en indien bekend een dossiernummer). Daarnaast stellen wij een korte toelichting van uw klacht op prijs.
 
Binnen twee werkdagen ontvangt u van ons een bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen. Uiterlijk binnen vijftien werkdagen streven wij er naar u een inhoudelijke reactie te geven. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.
 
BVCM Collections B.V. is lid van de Nederlandse Vereniging Van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) en hanteert de klachtenprocedure conform de gedragscode van de NVI. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid is een onafhankelijk financieel klachteninstituut voor consumenten, kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. Zij
behandelen tevens de klachten over de leden van de NVI.
 
Contactgegevens Kifid:
Kifid
www.kifid.nl
Telefoon: 070 - 333 8 999
E-mail: consumenten@kifid.nl
Postbus 93257
2509 AG Den Haag