Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

De gerechtelijke incassoprocedure, hoe werkt het precies?

de-gerechtelijke-incassoprocedure-hoe-werkt-het-preciesEen gerechtelijke procedure wilt u uiteraard liever vermijden, aangezien het traject complex kan zijn en de uitkomst onzeker is. Als uw debiteur na de minnelijke incassoprocedure niet heeft betaald, kan er gekozen worden om een gerechtelijke incassoprocedure te starten, bijvoorbeeld met hulp van een professioneel incassobureau.

In een gerechtelijke procedure wordt de debiteur gedagvaard. De rechter doet daarna uitspraak door middel van een vonnis. Met dit vonnis kan de deurwaarder het executietraject starten. Maar welke stappen worden er genomen tijdens een gerechtelijk incassoprocedure en wat houd de executie van het vonnis in? In deze blog leest u hoe een gerechtelijke incassoprocedure verloopt.

Stap 1. Oproep om voor de rechter te verschijnen

Het gerechtelijke traject start met een dagvaarding. Bij een vordering onder de kantonrechtersgrens kan BVCM de dagvaarding voor u opstellen. Voordat de procedure start controleert de deurwaarder de gegevens en verhaalspositie van debiteur in verschillende registers. In de dagvaarding wordt informatie geboden omtrent de vordering, eventueel verweer van de debiteur en de weerlegging daarvan en door middel van betekening van de dagvaarding roept de deurwaarder de debiteur op om voor de rechter te verschijnen.

Stap 2. Procedure

Tussen het uitbrengen van de dagvaarding en de eerste zitting moet minimaal zeven dagen zitten. Voor of tijdens de eerste zitting kan de debiteur de vordering erkennen of ‘verweer voeren’, oftewel aangeven waarom hij/zij het niet eens is met de vordering. Bij de kantonrechter kan debiteur dit zelf mondeling of schriftelijk doen. Bij de civiele rechter hebben partijen een advocaat nodig die namens hen de procedure voert. Mocht de debiteur verweer voeren, dan krijgt u als eisende partij de gelegenheid om te reageren. Dit kan schriftelijk of door middel van een comparitie van partijen.

Stap 3. Het vonnis

Na de procedure doet de rechter uitspraak door middel van een vonnis. In het vonnis geeft de rechter aan wie er gelijk heeft en wat er betaald dient te worden. Tevens besluit de rechter welke partij verantwoordelijk is voor de gerechtelijke kosten. Dit betreft over het algemeen de verliezende partij. Het vonnis kan gelijk ten uitvoer worden gelegd tenzij er bijvoorbeeld hoger beroep in wordt gesteld.

Stap 4. Uitvoering van het vonnis

Als de rechter heeft besloten dat de debiteur moet betalen en de debiteur niet vrijwillig over gaat tot betaling, dan kan de gerechtsdeurwaarder ervoor zorgen dat het vonnis wordt uitgevoerd. De executie van het vonnis wordt ook wel het ‘executietraject’ genoemd. De gerechtsdeurwaarder betekent de uitspraak van de rechter bij de debiteur, waarbij de debiteur wordt bevolen om te betalen.

Indien aan het bevel niet wordt voldaan, kan de gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld beslag te leggen. Er kan beslag gelegd worden op een deel van het loon, de inboedel (roerende goederen), voertuigen en bankrekening(en) van de debiteur. De duur en kans van slagen van dit traject hangt af van de financiële situatie van de debiteur.

Kosten gerechtelijke procedure?

Om een procedure te starten dient er een voorschot te worden betaald. Dit voorschot dekt de proceskosten zoals opstellen en betekenen van de dagvaarding en het griffierecht. Het griffierecht is een vaststaand bedrag en de kosten van de deurwaarder zijn vastgesteld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag). Na veroordeling van de debiteur worden deze proceskosten, indien mogelijk, verhaald op de debiteur. Mocht debiteur geen verhaal bieden dan komen deze kosten voor uw rekening. Hetzelfde geldt voor de kosten van de deurwaarder.

Samenvatting

Een gerechtelijke incassoprocedure brengt kosten met zich mee maar biedt wel vaak de uitkomst op het moment dat uw debiteur niet vrijwillig betaalt. Het gerechtelijke incassotraject is een zeer effectief middel om uw debiteur met behulp van een deurwaarder tot betaling te dwingen.

Meer weten?
Wilt u graag meer informatie over de juridische incasso procedure, de gerechtelijke kosten of andere zaken die wij voor u kunnen regelen?

Neem dan gerust contact met ons via +31(0)20 - 346 07 46