Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

Detacheringsmedewerker inhuren, wat zijn de voordelen?

detacheringsmedewerker-inhuren-voordelenIedereen herkent het wel: we zijn allemaal druk, druk, druk en het oppikken van extra projecten en taken is vaak lastig! Het vinden en binden van (nieuwe) medewerkers is door schaarste op de arbeidsmarkt tegenwoordig ook niet meer zo eenvoudig.

Nieuwe medewerkers vinden in de krappe arbeidsmarkt

Door deze ontwikkeling ontstaat er daarom vaak directe werkdruk op afdelingen zodra er bijvoorbeeld een medewerker met zwangerschapsverlof gaat of ontslag neemt. Zeker op financiële afdelingen kunnen problemen zich voordoen bij onderbezetting. Zo kan er een negatieve trend ontstaan zoals betalingen die langer op zich laten wachten, oplopende DSO (days sales outstanding) en een toename van het aantal onopgeloste disputen die blijven liggen.

Wervingsprocessen en digitalisering

Ondanks dat veel organisaties de wervingsprocessen steeds meer digitaliseren, is het niet vanzelfsprekend dat vacatures hierdoor sneller worden vervuld. Het schrijven en opstellen van vacatureteksten is relatief snel geregeld, net als het plaatsen van de vacatures op relevante websites of social media. Maar dan begint het proces pas echt! Voordat de juiste kandidaat op gesprek is geweest en is overtuigd dat jouw organisatie hem/haar de perfecte uitdaging kan bieden, ben je al snel een aantal weken verder. Ondertussen loopt de DSO nog steeds op en blijven disputen liggen. Daarnaast heeft een nieuwe medewerker altijd te maken met een opzegtermijn, wat kan betekenen dat er al snel minimaal drie maanden overheen gaan voordat de nieuwe functie daadwerkelijk wordt bekleed.

Een medewerker middels detachering aannemen?

Wat kun je als organisatie doen wanneer een afdeling binnen het bedrijf krimpt door verlof of ontslag en het werk blijft oplopen? Hoe kun je een drukke(re) periode overbruggen? Het inzetten van een detacheringsmedewerker kan hierbij helpen.

Detachering: wat houdt het precies in?

Detachering is in feite niets anders dan het (tijdelijk) inhuren van werknemers/professionals van een derde partij. Deze medewerkers (detachanten) kunnen worden ingehuurd via detacheringsbureaus maar ook via een uitzendbureau. Bij het inhuren van een detacheringsmedewerker is het betreffende detacheringsbureau de formele werkgever van de detachant. Jij als organisatie bent de opdrachtgever en inhuurder van de detachant. Een voordeel hiervan is dat het detacheringsbureau werkgeversrisico’s loopt bij ziekte, verlof en ontslag. Het inhuren van detachanten kan in principe binnen elk soort organisatie, maar komt met name veel voor binnen de techniek, ICT en financiële wereld.

Voordelen van detacheren (voor werkgever)

Hierboven werd al een belangrijk voordeel genoemd van het in dienstnemen van een detachant, maar welke voordelen brengt detacheren nog meer met zich mee:
Middels detachering kun je hoogopgeleid personeel inhuren, met een verscheidenheid aan kennis en ervaring. Veel detachanten hebben bij verschillende soorten organisaties gewerkt, met verschillende werkwijzen en processen. Dit maakt dat detachanten zich vaak eenvoudiger aanpassen en snel kunnen schakelen;

  • Je bindt de mensen tijdelijk aan jouw organisatie en hoeft een detachant dus niet te ontslaan als de zaken minder goed gaan;
  • Het kan goed zijn voor een organisatie om nieuwe medewerkers met frisse ideeën in dienst te hebben. Zij kunnen inspireren en wellicht ook eerder ervaren valkuilen aankaarten;
  • Het kan veel kostbare tijd schelen. Omdat detacheringsbureaus vaak beschikken over een grote database met specialisten, kunnen zij vaak op basis van jouw voorkeuren meerdere kandidaten aanbieden. Hierbij is het vaak ook nog mogelijk dat het detacheringsbureau ook de sollicitatiegesprekken voert en de volledige sollicitatieprocedure doorloopt met een kandidaat, voordat deze ter detachering wordt aangeboden.

Elk voordeel heeft zijn nadeel

Uiteraard zitten er ook mindere kanten aan detachering. Het inhuren van detachanten is in de meeste gevallen vaak duurder dan direct aannemen van personeel. De oorzaak hiervan is dat het detacheringsbureau (de werkgever) het werkgeversrisico draagt en verplicht is om de detachant door te betalen bij ontslag, verlof en bij ziekte. Hierdoor liggen de tarieven bij een detacheringsbureau vaak iets hoger. Hoeveel het uurtarief bedraagt, hangt af van de specialisatie en ervaring van het gedetacheerde personeel.

Voortgang van de afdeling bewaken

Het is verstandig om vooraf goed de doelstelling en activiteiten van een detachant vast te stellen. Het gebeurt regelmatig dat opdrachtgevers dankzij de resultaten van een tijdelijke professional ervoor kiezen om meer tijd te nemen bij het werven van de nieuwe vaste medewerker. Zij hoeven zich, dankzij de hulp van de detachant, immers geen zorgen te maken over de voortgang op de afdeling. Indien er een nieuwe medewerker gevonden is, kan de detachant eenvoudig zijn/haar debiteurenportefeuille overdragen. Het gebeurt daarnaast regelmatig dat een tijdelijke kracht later terugkomt bij voormalige opdrachtgevers om achterstanden weg te werken in het geval van onderbezetting. Het komt soms zelfs voor dat de detachant en zijn/haar contract definitief wordt overgenomen.

Kortom: het inzetten van detachanten is een slimme oplossing in het geval van onderbezetting, drukkere perioden en ook zeker wanneer je als organisatie veranderingen wil doorvoeren. Meer weten over dit onderwerp of over de inzet van detachanten? Neem dan gerust contact met ons op.