Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

Eisen voor het versturen van de WIK brief

Eisen_voor_het_versturen_van_de_Wik-brief

Naar aanleiding van nieuwe recente jurisprudentie willen we u er nogmaals op attenderen dat het verzenden van de zogenaamde WIK brief aan diverse eisen dient te voldoen. Zo niet, dan loopt u de kans dat de incassokosten door de rechter wordt afgewezen. Lees in deze blog waar de WIK brief allemaal aan moet voldoen.

Per 1 juli 2012 moet het versturen van de WIK brief voldoen aan de nieuwe eisen van de wet incassokosten (WIK). Voor consumenten geldt de WIK als dwingend recht en worden de incassokosten vastgesteld conform de incassokostenstaffel.

De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald door de hoogte van de netto vordering:

Hoofdsom     Incassokosten Minimum Maximum
Over de eerste € 2.500   15% € 40 € 375
Over de volgende € 2.500 tot € 5.000 10%   € 625
Over de volgende € 5.000 tot € 190.000 5%   € 875
Over de volgende € 190.000 tot € 200.000 1%   € 2.775
Boven de € 200.000   0,5%   6.775

 

De buitengerechtelijke incassokosten dienen als vaste vergoeding voor de extra incassowerkzaamheden die zijn uitgevoerd om een openstaande vordering alsnog betaald te krijgen.


Als schuldeiser kunt u pas de buitengerechtelijke incassokosten bij consumenten in rekening brengen nadat de schuldenaar in de laatste WIK brief, veertien dagen de gelegenheid heeft gekregen, om alsnog de vordering zonder de bijkomende kosten te betalen.

In de WIK brief moet het volgende zijn opgenomen:

  • Het openstaande netto bedrag;
  • De exacte hoogte van de incassokosten;
  • De betaaltermijn van veertien dagen;
  • Bij uitblijven van de betaling worden de incassokosten en de wettelijke rente in rekening gebracht;
  • Indien u niet BTW-plichtig bent, moet u alsnog het gehele bedrag aan WIK kosten plus het bedrag aan BTW apart vermelden.
De buitengerechtelijke incassokosten worden afgewezen als in de WIK brief bewoordingen zijn gehanteerd die niet voldoen aan de eisen van artikel 6:96 lid BW m.b.t. de veertiendagentermijn.
 

Bewoordingen die voldoen aan de wettelijke eisen zijn:

  • Binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd;
  • Binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd;
  • Binnen drie weken nadat u deze brief heeft ontvangen.
 
Het aangetekend versturen van de WIK brief is niet verplicht. U moet wel kunnen aantonen wanneer de WIK brief is verzonden i.v.m. de veertiendagentermijn. Indien u dit laatste niet kunt aantonen, dan kan de rechter de buitengerechtelijke kosten afwijzen. Het is dus altijd verstandig om de WIK brief zowel per post als per e-mail te versturen. Verzend de WIK brief bij voorkeur per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende post.

Heeft u vragen of opmerkingen over het versturen van de WIK brief (particulieren) of de pre-incassobrief (bedrijven)? Neem dan gerust contact met ons op via: 020 - 346 07 46 of stuur een mail naar: info@bvcm.nl