Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

Wat is een gerechtelijke procedure?

wat-is-een-gerechtelijke-procedureEen gerechtelijke procedure wilt u natuurlijk het liefst vermijden. Het traject kan complex zijn en de uitkomst onzeker. Maar als het niet gelukt is om door middel van een minnelijke procedure betaling van uw vordering af te dwingen, is een gerechtelijke procedure de enige mogelijkheid die u rest. Een gerechtelijke procedure wordt, naargelang de hoogte, behandeld door de kantonrechter of de civiele rechter. De kantonrechter behandelt vorderingen tot maximaal € 25.000. Het grootste verschil tussen een procedure bij de kantonrechter en de civiele rechter is dat u zich voor de civiele rechter door een advocaat moet laten vertegenwoordigen. Bij de kantonrechter heeft u de keuze om zelf de kwestie voor te leggen en toe te lichten of dit door een jurist of advocaat te laten doen.

Hoe loopt een gerechtelijke procedure?

Als eisende partij stelt u een dagvaarding op of laat u die opstellen om de gerechtelijke procedure te starten. Een deurwaarder betekent de dagvaarding aan de wederpartij. Die kan beslissen hier schriftelijk een verweerschrift tegen in te dienen. Het is ook mogelijk om mondeling op de dagvaarding te reageren op de zitting. De wederpartij kan ook helemaal niets doen, in dat geval zal de rechter hem waarschijnlijk veroordelen tot betaling op comform van de dagvaarding. Indien er verweer wordt gevoerd door de wederpartij dan mag u als eisende partij daar op reageren. De rechter kan ook er ook voor kiezen om een comparitie te bevelen. Beide partijen moeten dan voor de rechter verschijnen om toelichting te bieden of om eventueel te schikken.


Als de eisende partij in het gelijk wordt gesteld moet de wederpartij de vordering voldoen. Indien de betaling niet vrijwillig wordt verricht, kan een deurwaarder worden ingeschakeld om de vordering bijvoorbeeld via beslaglegging te incasseren.

Een deskundige inschakelen bij de kantonrechter?

Het is uiteraard een keuze die u zelf moet maken. Misschien is de kwestie zo duidelijk dat u ook zonder juridische hulp meent de gerechtelijke procedure tot een goed eind te kunnen brengen. Toch is het vaak verstandig om een jurist in te schakelen. Het in uw belang om de juiste argumenten op de juiste manier te presenteren. Daar is een ervaren incassojurist in gespecialiseerd. Het is ook mogelijk dat de wederpartij ervoor kiest om juridische hulp in te schakelen. Dan is vaak moeilijk om het jargon dat wordt gebruikt in een verweerschrift te analyseren zonder afdoende juridische kennis.

Gerechtelijke kosten

Aan een gerechtelijke procedure zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan is doorgaans afhankelijk van het financieel belang en de complexiteit van de procedure. De gerechtelijke kosten die u kunt verwachten zijn de volgende:

  • Griffierecht: dit zijn de kosten die u moet betalen om bij de rechtbank een procedure te starten;
  • Deurwaarderskosten: een deurwaarder moet de dagvaarding bij de wederpartij betekenen;
  • Juridische kosten: de kosten van de door u ingeschakelde jurist of advocaat.

 

Wie betaalt de gerechtelijke kosten?

In principe betalen partijen hun eigen kosten. Op verzoek kan de rechter wel een proceskostenveroordeling geven aan de partij die (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld. Dit wordt bij dagvaarding ten alle tijden gevorderd. Die juridische kosten worden toegewezen conform een puntensysteem. Meestal dekt dit niet geheel de feitelijke kosten, ook als u volledig in het gelijk bent gesteld.

Wat kan een incassobureau voor u betekenen?

Indien het minnelijk incassotraject is uitgevoerd door het incassobureau is het een logische vervolgstap om ook de gerechtelijke procedure door dezelfde partij te uit te laten voeren. Men is al bekend met de inhoud van het dossier. Bij de kantonrechter kan een ervaren incassojurist u desgewenst vertegenwoordigen. Indien een advocaat moet worden ingeschakeld in het geval van een procedure voor de civiele rechter, heeft een bureau vaak een samenwerking met advocaten die hierin gespecialiseerd zijn. Indien na de veroordeling de wederpartij onwillig blijft om te betalen kan de deurwaarder ingeschakeld worden.

Wilt u graag meer informatie over de gerechtelijke procedure, de gerechtelijke kosten of andere zaken die wij voor u kunnen regelen? Neem dan gerust contact met ons op.