Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Goed ondernemerschap draagt bij aan de kwaliteit van onze samenleving, waarin de factoren people (maatschappij) en planet (milieu) een bijdrage leveren aan het maken van profit (winst). De visie van BVCM met betrekking tot MVO is dat een ieder de kans moet krijgen om zijn of haar talenten te benutten en te kunnen tonen. BVCM voert een actief beleid om een grote diversiteit aan medewerkers te onderhouden.


Factoren zoals geslacht, etniciteit of geloofsovertuiging spelen hierbij geen rol. Dit zorgt voor een goede afspiegeling van onze maatschappij. BVCM doet haar best om haar medewerkers een veilige en gezonde werkplek te bieden. BVCM staat bekend om haar transparante communicatie, waarbij eerlijk handelen en zaken doen met andere organisaties en partijen voorop staat. Onze professionals streven het maximale resultaat na, in nauwe samenwerking met haar relaties en partners.

MVO binnen BVCM
BVCM neemt haar maatschappelijke rol serieus en spant zich in om de negatieve impact van het bedrijfsleven op het milieu te verkleinen. Het grootste deel van de organisatie werkt digitaal en gaat daarmee verspilling van papier tegen. Daarnaast moedigen wij onze medewerkers aan om elektrisch te rijden, afval en papier te scheiden en zoveel mogelijk gebruik te maken van onze digitale mogelijkheden.  

Daarnaast investeert BVCM in onderwijs en cultuur. Wij bieden jongeren en opleidingsinstituten de mogelijkheid om onderwijs gerelateerde projecten binnen de organisatie uit te voeren en ondersteunen hiermee de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en kennis. De jongere generatie van nu, zijn immers de medewerkers van de toekomst.

Wij constant bezig om een balans te vinden tussen de verschillende MVO-aspecten en de behoeften van onze samenleving en blijven zoeken naar de invulling die wij als organisatie kunnen geven aan MVO, die tevens bij BVCM als organisatie past.

Wilt u meer weten over MVO van BVCM?