Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

B2B incasso en B2C incasso, wat zijn de verschillen?

B2B_en_B2C_incasso,_wat_zijn_de_verschillenHet incasseren van openstaande vorderingen is in de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Zo bestond er in de jaren negentig nog niet echt onderscheid tussen Business-to-Business (B2B) en Business-to-Consumer (B2C) incasso. Om incasso-opdracht(en) af te laten handelen kon je een incassobureau of deurwaarder inschakelen, waarbij een briefje van het betreffende incassobureau vaak voldoende was om een betaling af te dwingen.

Tegenwoordig zijn er een aantal verschillen die B2B en B2C van elkaar doet onderscheiden. Met name dat een particuliere vordering een aantal (andere) verplichtingen met zich meedraagt, die de klant (lees debiteur) meer rechten geeft dan een zakelijke debiteur. In deze blog leggen wij u graag de verschillen met betrekking tot B2B Incasso en B2C Incasso uit.

B2B incasso

De naam zegt het al, Business-to-Business is een handelsovereenkomst tussen twee bedrijven. Indien een zakelijke debiteur de openstaande vordering niet betaald, gelden er andere regels wat betreft het versturen van brieven en het uit handen geven van vorderingen. Zo is het Ingebrekestelling niet verplicht (maar wel aan te bevelen). De vordering kan na het verstrijken van de factuurtermijn in principe direct uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

B2C Incasso

Bij particuliere vorderingen is het verplicht een WIK brief/WIK aanmaning te versturen. Daarnaast wordt er aangeraden om dit zowel per gewone post als per aangetekende post te versturen. Dit om later (bij de rechter) aan te kunnen tonen dat de debiteur de brief daadwerkelijk heeft gekregen.
In de WIK brief moeten de volgende punten worden benoemd:

U dient duidelijk en precies te verklaren waarom de debiteur in gebreke wordt gesteld en dat betaling van de debiteur is vereist;

  • Het openstaande netto bedrag;
  • Het factuur- en, debiteur- of klantnummer dient benoemd te worden;
  • De exacte hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente die in rekening worden gebracht;
  • De betaaltermijn van veertien dagen;
  • Indien u niet BTW plichtig bent, moet u alsnog het gehele bedrag aan WIK kosten plus het bedrag aan BTW apart vermelden;
  • Dat een gerechtelijke procedure wordt gestart indien de debiteur niet aan de verplichtingen voldoet.


Mocht u meer willen weten over de betalingsherinnering, aanmaning en ingebrekestelling.

Lees dan onze blog: ​Debiteurenbeheer onder de loep: de betalingsherinnering, aanmaning en ingebrekestelling.

Incassokosten volgens Wet Incassokosten (WIK)

Voor zakelijke vorderingen geldt dat er naast de verplichte incassokosten ook extra kosten uit de algemene voorwaarden in rekening gebracht mogen worden.
In het geval van particuliere vorderingen mogen er naast de verplichte incassokosten geen extra kosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de netto vordering bepaald de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten:

Hoe kunt u incassokosten berekenen?

De hoogte van de netto vordering bepaald de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten:

Hoofdsom     Incassokosten Minimum Maximum Cumulatief
Over de eerste € 0,00 Tot € 2,500,- 15% € 40,- € 375,- € 375,-
Over de volgende  € 2.501,00 Tot € 5.000,- 10%   € 250,- € 625,-
Over de volgende  € 5.001,00 Tot € 10.000,- 5%   € 250,- € 875,-
Over de volgende  € 10.001,00 Tot € 200.000,- 1%   € 1900,- € 2775,-
Over het meerdere € 200.001,00 n.v.t. 0,5%   € 4000,- € 6775,-

 

Het is mogelijk om in een overeenkomst af te wijken van deze tabel (met uitzondering van het minimale bedrag).

Wettelijke rente %

Wanneer een debiteur de betaling niet op tijd heeft voldaan, is er naast de incassokosten ook wettelijke rente verschuldigd.

  • De wettelijke rente voor particuliere vorderingen betreft op dit moment 2%
  • De wettelijke rente voor zakelijke vorderingen betreft op dit moment 8%

Kort samengevat
De belangrijkste punten uit de blog worden hier kort samengevat. Bij een zakelijke vordering (B2B) is het versturen van een WIK brief niet verplicht. In het geval van een particuliere vordering (B2C) is het versturen van een WIK brief wel verplicht. De hoogte van de incassokosten zijn voor particuliere vordering vast gesteld in De Wet Incassokosten. Organisaties (B2B) mogen hier in de overeenkomst van afwijken. Tot slot is er naast incassokosten ook wettelijke rente verschuldigd op het moment de debiteur de betaling niet op tijd voldoet. Voor particuliere vorderingen bedraagt de rente momenteel 2% en voor zakelijke vorderingen momenteel 8%.

Meer weten over dit onderwerp?
Wilt u graag meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u wellicht advies over debiteurenbeheer en/of het inschakelen van incassobureau? Neem dan gerust contact met ons op.
match is.