Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

BVCM officieel met AFM vergunning

Onlangs brachten wij u al op de hoogte dat BVCM Collections B.V. een vergunning had aangevraagd bij de AFM. Deze aanvraag is per 13-10-2017 omgezet naar een officiële vergunning.

Incassobureaus die krediet aanbieden of in krediet bemiddelen moeten tegenwoordig middels de AFM een speciale vergunning aanvragen. Indien een incassobureau geen vergunning aanvraagt moet deze, daar waar nodig, haar activiteiten aanpassen, zodat er geen sprake meer is van het bemiddelen of aanbieden van krediet zoals dat in de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat.

Bij het uitvoeren van de volgende activiteiten is een vergunning noodzakelijk:

  • Adviseren en/of bemiddelen in een financieel product.
  • Bemiddelen in een (her)verzekering.
  • Optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen.
  • Adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (‘nationaal regime’).
  • Aanbieden van kredieten.
  • Respijt tot beslissing AFM
  • Het betreffende incassobureau mag na de aanvraag haar vergunningplichtige activiteiten voortzetten, totdat de AFM een beslissing heeft genomen.


Naast de AFM vergunning hebben onze incassospecialisten vorig jaar hun Wft-diploma behaald. Dit diploma toont aan dat onze werknemers beschikken over specifieke basiskennis op het gebied van advisering of wettelijke regelingen. Een opleiding Wft-basis voldoet aan alle relevante financiële basiskennis en wettelijke eisen.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie m.b.t. dit onderwerp ontvangen? Neem dan contact met ons op.