Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

Hoe verloopt een (minnelijke) incassoprocedure?

hoe-verloopt-een-minnelijke-incassoprocedureAls ondernemer krijgt u ongetwijfeld te maken met klanten die na levering van een product of dienst niet betalen. Dit is niet alleen erg vervelend, maar ook tijdrovend. Het kan lastig zijn om te bepalen welke stappen ondernomen moeten worden. Enerzijds is het van belang om uw klantrelatie goed te houden, anderzijds wilt u uiteraard graag uw geld. Wat doet u op het moment wanneer uw klant niet betaalt? En wat gebeurt er op het moment dat uw een incassobureau moet inschakelen? In deze blog leggen wij u graag uit hoe een incassoprocedure verloopt.

Hoe ziet een incassoprocedure eruit?

Het incassotraject is op te delen in twee fasen: de minnelijke en de buitengerechtelijke fase. Het uitgangspunt van de minnelijke fase is dat de openstaande vordering wordt geïncasseerd zonder dat er een rechter, deurwaarder of andere juridische partij aan te pas komt. De tweede fase is de gerechtelijke fase. Indien de debiteur de vordering, ondanks meerdere berichtgevingen in de minnelijke fase, nog steeds niet heeft betaald, wordt er juridische procedure gestart.

 

Het versturen van de ingebrekestelling

Op het moment dat de betalingstermijn is verstreken, is het een logische vraag welke actie u dient te ondernemen. Voordat u een incassobureau inschakelt, dient u een ingebrekestelling te sturen. Door middel van de ingebrekestelling, krijgt de debiteur nog één mogelijkheid om de betaling te voldoen in een vastgestelde termijn. Hierbij wordt de debiteur schriftelijk gesommeerd de openstaande vordering te voldoen.

In de ingebrekestelling wordt aangegeven dat, wanneer de betaling niet wordt voldaan, een incassoprocedure opgestart zal worden. Daarbij moet vermeld worden dat de gemaakte (incasso)kosten van de incassoprocedure voor rekening van de debiteur zijn.


De buitengerechtelijke incassokosten worden aan de hand van de Wet Incassokosten (WIK) berekend. De WIK geldt voor consumenten als dwingend recht en de incassokosten worden vastgesteld conform de incassokostenstaffel.

Lees hier meer over in onze blog: ‘Incassokosten Berekenen, volgens de Wet Incassokosten.

Start minnelijke fase (buitengerechtelijke incassoprocedure)

Hoe sneller een incassobureau aan de slag kan gaan, hoe groter kans op succes. Het is, na het verstrijken van de betalingstermijn, verstandig om hier niet lang mee te wachten. In het minnelijke traject probeert het incassobureau er alles aan doen om middels aanmaningen en telefoongesprekken de debiteur te laten betalen. Gedurende het minnelijke incassotraject, worden er nog geen gerechtelijke stappen ondernomen. Wordt de openstaande vordering toch niet betaald, dan wordt een gerechtelijke incassoprocedure gestart.

Start juridische fase (gerechtelijke incassoprocedure)

Mocht in de minnelijke fase nog geen betaling hebben plaatsgevonden, dan kunnen er juridische stappen worden ondernomen. Vaak beschikken incassobureaus over gespecialiseerde juristen, die advies kunnen geven over de (ver)haalbaarheid van de openstaande vordering. Vervolgens dient de gerechtsdeurwaarder een dagvaarding op te stellen en uit te reiken. Wanneer de rechtbank het vonnis in het voordeel van de debiteur wijst, dient de schuldeiser de betaling te voldoen.

Indien de debiteur nog steeds niet tot betaling overgaat, kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon of onroerend goed van de debiteur. Tot slot kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot executie.

 

Kort samengevat

Verstuur allereerst bij het uitblijven van betaling een ingebrekestelling naar uw klant (lees debiteur). Hierin wordt één laatste mogelijkheid tot betaling aangeboden zonder bijkomende (incasso)kosten. Mocht de debiteur na het verstrijken van de betalingstermijn de vordering niet hebben voldaan, dan kunt u een incassobureau inschakelen die een incassoprocedure start. Wanneer er in de minnelijke incassoprocedure geen betaling plaatsvindt, zal het incassobureau juridische stappen moeten ondernemen in de gerechtelijke incassoprocedure.

 

Meer informatie over de incassoprocedure?
Stel dan uw vraag via het formulier op de website of neem contact met ons op via +31(0)20 - 346 07 46