Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.
Als MKB’er kunt u zich het niet veroorloven om te lang op uw geld te wachten. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om de openstaande vordering te kunnen incasseren.
 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u denkt: openstaande facturen betaald krijgen dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. U richt zich uiteraard liever op uw core business. Maar dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat facturen onbetaald blijven. Vanuit BVCM kunnen we met onze persoonlijke, efficiënte en klantvriendelijke benadering uw vorderingen op basis van no cure no pay in behandeling nemen.
 

Incassokosten berekenen

De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt hoeveel incassokosten u bovenop het factuurbedrag in rekening mag brengen indien de debiteur een consument (natuurlijk persoon) is.

Naar aanleiding de introductie van de Wki op 1 april 2024, verandert het volgende met betrekking tot incassokosten: 

In de nieuwe situatie wordt specifiek gekeken naar termijnbetalingen (maandelijks) die voortkomen uit duurovereenkomsten, waarvan de afzonderlijke termijnbedragen lager zijn dan € 266,67.

Factuurbedrag

Bent u BTW-plichtig?

Vul alle velden in voor een berekening.
Incassokosten:
BTW 21%:
Totaal (incl. BTW):

Hoe BVCM u verder van dienst kan zijn

This is text reserved to highlight something.

BVCM staat voor resultaat, daarom werken we op basis van no cure, no pay. Wat houdt dit in voor u? No cure, no pay betekent letterlijk: geen resultaat, geen kosten. Bij no cure, no pay incasso worden er geen kosten in rekening gebracht wanneer het niet lukt om de openstaande vordering(en) in de minnelijke fase succesvol te incasseren.
incasso-no-cure-no-pay

This is text reserved to highlight something.

Wanneer herhaalde verzoeken om betaling geen resultaat opleveren, kan BVCM de nodige gerechtelijke incassoprocedures voeren. Dit betekent dat we uw claim kunnen blijven handhaven. 
 
BVCM heeft hiervoor gespecialiseerde juristen in huis. Zij geven u altijd een eerlijk advies over de (ver)haalbaarheid van uw claims. Na het gerechtelijke incassotraject zullen zorgvuldig geselecteerde gerechtsdeurwaarders proberen het vonnis ten uitvoer te leggen en namens u de vordering te incasseren.

bvcm-juridische-incasso

This is text reserved to highlight something.

Onderneemt u ook in het buitenland? Dan weet u dat taalbarrières, wet- en regelgeving en cultuurverschillen maken het (internationale) incasseren lastig, net als tijdrovend maken. BVCM neemt ook de zorgen voor vorderingen buiten Nederland uit handen. Daarom ondersteunen we u graag met onze internationale incasso. Op Curaçao hebben we bovendien ons eigen kantoor dat het gehele Caribische gebied en heel Noord- en Zuid-Amerika bedient. Kan uw vordering niet vanuit Amsterdam en/of Curaçao worden geïncasseerd? Dan zetten we onze lokale partners in om uw vordering alsnog te incasseren.

bvcm-incasso-internationaal
Onbetaalde facturen betaald krijgen?
voordelen-incasso-bvcm

Incasso uitbesteden: de voordelen

Kiest u voor BVCM, dan geniet u de volgende voordelen

Richt u op uw kernactiviteiten

Het uitbesteden van uw vorderingen stelt u in staat om u te concentreren op uw kernactiviteiten. Onze ervaren professionals streven naar maximale resultaten met behoud van klanten.

Incasso no cure, no pay

Wij hanteren een no cure, no pay incasso model. Als BVCM er niet in slaagt om de openstaande vordering minnelijk te incasseren, brengen we geen kosten in rekening. 

Eerst contact binnen 24 uur

Nadat u uw dossiers heeft ingediend, nemen we binnen 24 uur contact op met de debiteur. Hoe sneller het contact met de debiteur, hoe groter de kans op duidelijkheid en betaling.

Een vaste contactpersoon

U heeft een toegewezen incassospecialist die verantwoordelijk is voor uw dossier(s). U kunt, indien gewenst, rekenen op regelmatige contactmomenten om de voortgang te bespreken.

 • Richt u op uw kernactiviteiten

  Het uitbesteden van uw vorderingen stelt u in staat om u te concentreren op uw kernactiviteiten. Onze ervaren professionals streven naar maximale resultaten met behoud van klanten.

 • Incasso no cure, no pay

  Wij hanteren een no cure, no pay incasso model. Als BVCM er niet in slaagt om de openstaande vordering minnelijk te incasseren, brengen we geen kosten in rekening. 

 • Eerst contact binnen 24 uur

  Nadat u uw dossiers heeft ingediend, nemen we binnen 24 uur contact op met de debiteur. Hoe sneller het contact met de debiteur, hoe groter de kans op duidelijkheid en betaling.

 • Een vaste contactpersoon

  U heeft een toegewezen incassospecialist die verantwoordelijk is voor uw dossier(s). U kunt, indien gewenst, rekenen op regelmatige contactmomenten om de voortgang te bespreken.

Onze referenties

 • Peter van Dijk

  Kuehne Nagel

  "Na verschillende incassobureaus op bezoek te hebben gehad is onze voorkeur uitgegaan naar de BVCM. Vanuit de gesprekken was al snel duidelijk dat we hier met een goed georganiseerd incassobureau te maken hebben die een aanvulling is op ons collectie proces."

 • Kevin Jonkman

  Pontmeyer

  "Ruim 6 jaar geleden heeft PontMeyer het besluit genomen incassodossiers onder te brengen bij BVCM. De reden om voor BVCM te kiezen was de flexibiliteit en wijze waarop BVCM meeging in onze eisen en wensen."

 • Elvira de Rijk

  Brunel

  "Al jarenlang maakt Brunel naar volle tevredenheid gebruik van de credit management diensten van BVCM; Pre-incasso, Incasso, Detachering en W&S. We zien BVCM als verlengstuk van onze eigen activiteiten die ons in nagenoeg alle situaties oplossingen aandraagt."

FAQ

Incasso

BVCM werkt in het minnelijke incassotraject op basis No Cure No Pay principe. Dit houdt in dat u voor de dienstverlening geen kosten bent verschuldigd, indien blijkt dat bij een gebrek aan verhaalsmogelijkheden de vordering niet incasseerbaar is.  De gemaakte kosten om uw vordering te incasseren verhalen wij op uw debiteur middels de incassokosten. Niet u maar uw debiteur is immers degene die in gebreke is gebleven.

Als klant ontvangt u van BVCM een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u 24 uur per dag, 7 dagen per week via internet de actuele status van uw dossier kunt bekijken. Daarnaast krijgt u een vaste contactpersoon toegewezen, die u desgevraagd op de hoogte houdt over het verloop van de zaak en bij wie u met al uw vragen en aanvullende informatie terechtkunt.

Als uw financiële situatie het onmogelijk maakt om het bedrag ineens te betalen, dan kunt u bij BVCM een betalingsregeling aanvragen. Hoe u een betalingsregeling aanvraagt, leest u hieronder.   
 
Als u structurele financiële problemen heeft, adviseren wij u om contact op te nemen met een schuldhulpverleningsinstantie. Wij adviseren u om eens te kijken op: www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Op deze website vindt u informatie over schulden, hoe u uw schulden zelf kunt oplossen en over instanties die u daarbij kunnen helpen.

BVCM probeert namens u een rekening te innen, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Dit traject wordt ook wel het minnelijke incassotraject genoemd. BVCM streeft er naar om alle incassodossiers in het minnelijke traject te incasseren. Mocht uiteindelijk blijken dat er een juridische procedure nodig is voor het innen van uw vordering dan bent u bij BVCM nog steeds aan het goede adres.

Als u het niet eens bent met de aanmaning of het openstaande bedrag, dan verzoeken wij u om ons een schriftelijk verweer toe te sturen. Dit kan per e-mail naar incasso@bvcm.nl of per post naar Postbus 12347, 1100 AH Amsterdam.
 
Wij ontvangen graag de volgende gegevens en informatie als u in verweer gaat:
 • uw naam en adresgegevens;
 • uw dossiernummer;
 • de reden waarom u het niet eens bent met de vordering;
 • bewijsstukken die uw verweer ondersteunen. Denk hierbij aan betalingsbewijzen, retourbewijzen en  opzegginsbewijzen.

Wij werken voor een groot aantal (inter)nationale opdrachtgevers. In onze brief vermelden wij altijd namens welke opdrachtgever wij de vordering incasseren.

Dat is afhankelijk van de manier waarop u heeft betaald. Normaal gesproken is uw betaling na twee werkdagen door BVCM verwerkt. Mocht u twijfelen of uw betaling door ons is ontvangen, neem dan contact met ons op. Let op: houd altijd uw dossiernummer bij de hand of vermeld deze in uw e-mail/brief.

Telefonisch
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31(0)88 889 78 00. 
 
E-mail
U kunt per e-mail contact opnemen op het volgende e-mailadres: incasso@bvcm.nl. Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren op uw e-mail. Houd er rekening mee dat we bij complexe zaken dit streven niet altijd halen. 
 
Postadres
U kunt uw brief per post sturen naar:
 
BVCM
Postbus 12347
1100 AH Amsterdam
 
Bedrijfsgegevens
 
BVCM
Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam
 
KvK-nummer: 34277934 0000
Btw-nummer: 8182.02.579.B.01
 
IBAN-nummer:  NL17ABNA0624668517   
BIC: ABNANL2A
T.n.v: Stichting Derdengelden BVCM B.V.

Meer informatie over schuldhulpverlening, WSNP of een faillissement vindt u op:
www.zelfjeschuldenregelen.nl/alles-over-schulden/hoe-werkt-schuldhulpverlening/

Als uw debiteur ook na aanmaningen en sommaties niet betaalt, is het mogelijk een gerechtelijke procedure op te starten. Hieronder vindt u een uitleg over hoe dat in zijn werk gaat.

Dagvaarding
De incassoprocedure begint met een dagvaarding. Een dagvaarding is een officieel document waarin uw debiteur (in het juridisch jargon ‘gedaagde’ genoemd) kan zien wat de eis is en op welk moment hij zich voor de rechter moet verantwoorden. De dagvaarding moet door een deurwaarder aan de gedaagde worden uitgereikt.

Conclusie van antwoord 
In de dagvaarding staat een datum genoemd (de ‘roldatum’ of ‘zittingsdatum’) waarop de gedaagde uiterlijk moet reageren op de dagvaarding. De gedaagde kan dit meteen doen, maar hij mag ook uitstel vragen. De reactie van de gedaagde op de dagvaarding noemt men de ‘conclusie van antwoord’. In de conclusie van antwoord kan de gedaagde zijn verweer (verdediging) op de vordering naar voren brengen. De gedaagde kan dit mondeling op de zitting doen. Als de gedaagde mondeling verweer voert, dan wordt het verweer officieel schriftelijk vastgelegd in een proces-verbaal, waarvan de eiser een afschrift ontvangt.
In de praktijk komt het echter vaker voor dat de conclusie van antwoord schriftelijk wordt ingediend. Het gaat dan dus om een schriftelijke reactie van de gedaagde op de vordering zoals die in de dagvaarding omschreven staat. Het kan zijn dat de gedaagde vindt dat hij ook iets van u te vorderen heeft. Dit wordt een ‘eis in reconventie’ genoemd. De rechter doet dan in één zaak uitspraak in beide geschillen.

Verstekvonnis 
Als een gedaagde niet komt opdagen en ook niet schriftelijk reageert, zal de rechter binnen een bepaalde termijn een verstekvonnis wijzen. In het verstekvonnis zal de rechter hoogstwaarschijnlijk de eis toewijzen. Tot aan het moment van de uitspraak van het verstekvonnis kan de gedaagde alsnog besluiten te reageren op de dagvaarding. Dit wordt het ‘zuiveren van het verstek’ genoemd. De procedure zal dan toch voortgezet worden. Ook is het mogelijk dat de gedaagde ‘verzet instelt’ tegen het verstekvonnis. De gedaagde partij moet dan een verzetsdagvaarding bij de eiser uit laten brengen door de deurwaarder. Deze dagvaarding wordt gezien als de conclusie van antwoord en de procedure wordt dan ook voortgezet.

Conclusie van repliek / conclusie van dupliek / comparitie van partijen
Als de gedaagde een conclusie van antwoord heeft genomen (anders gezegd: als hij schriftelijk of mondeling heeft gereageerd), dan kan de procedure op een van onderstaande wijzen worden voortgezet. De rechter bepaalt welke.
Er volgt een schriftelijke voortzetting van de procedure. U mag als eiser weer schriftelijk reageren op de conclusie van antwoord. Deze reactie heet de ‘conclusie van repliek’. Daarna mag de gedaagde ook nog een keer schriftelijk reageren. Dit noemt men de ‘conclusie van dupliek’. De rechter zal deze stukken bestuderen en laten weten of hij daarmee voldoende informatie over de zaak heeft om een vonnis te wijzen of dat hij beide partijen toch nog bij zich roept om de zaak toe te lichten. 
Er volgt een ‘comparitie van partijen’. Dat is een zitting waarbij beide partijen moeten verschijnen om nadere inlichtingen over de zaak te geven en om te proberen tot een schikking te komen.Als partijen een schikking overeenkomen, dan wordt dit vastgelegd in een proces-verbaal. Als de gemaakte afspraken door een van beide partijen niet wordt nagekomen, dan heeft het proces-verbaal dezelfde werking (hetzelfde gewicht) als een vonnis. Wordt er geen schikking getroffen, dan zal de rechter een vonnis wijzen. In veel gevallen zal dit een eindvonnis (een definitief eindoordeel) zijn, maar ook een tussenvonnis is mogelijk. In een tussenvonnis kan bijvoorbeeld de rechter de opdracht geven om extra bewijs te leveren. Na uitvoering van de bewijsopdracht zal de rechter alsnog een eindvonnis wijzen.

Eindvonnis
Aan het eind van een procedure doet de rechter uitspraak. Deze uitspraak wordt vastgelegd in een eindvonnis. Het vonnis wordt schriftelijk aan beide partijen toegezonden, zodat u hiervoor niet opnieuw naar de rechtbank hoeft te komen.

Hoger beroep
Mocht één van de partijen het niet eens zijn met het eindvonnis, dan kan die partij hoger beroep instellen bij het Hof tegen de beslissing van de rechter. Hoger beroep is echter alleen mogelijk tegen een vordering hoger dan € 1.750,-. Hoger beroep dient te worden ingesteld binnen drie maanden nadat de rechter het eindvonnis heeft uitgesproken. Het hoger beroep dient volgens de wet behandeld te worden door een advocaat.

Zakelijke debiteuren zijn de dag na de vervaldatum van de factuur in gebreke. Deze kunt u theoretisch gezien direct ter incasso aanbieden. Wij adviseren u echter om uw klant eerst formeel in gebreke te stellen door een aanmaning of herinnering te sturen.
Particuliere debiteuren moeten minimaal één aanmaning hebben ontvangen. Deze aanmaning moet aan verschillende wettelijke eisen voldoen: u moet daarin onder andere een minimale betalingstermijn van 14 dagen opnemen én de incassokosten exact vermelden.

Particulier:
Per 1 juli 2012 is de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de wet. Deze wet normeert de incassokosten van vorderingen waarbij de incassokosten worden vastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom.
 
Staffel wet incassokosten:
Hoofdsom tot € 2.500,00 - 15% met een minimum van € 40,00

Over de volgende € 2.500,00 - 10%
 
Over de volgende € 5.000,00 - 5%
 
Over de volgende € 190.000,00 - 1%
 
Over het meerdere - 0,5% met een maximum van € 6.775,00 

Zakelijk:
Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten van bedrijven onderling zijn de algemene voorwaarden van de schuldeiser bepalend voor de hoogte van de incassokosten. Doorgaans wordt een percentage van 15% met een minimum van € 75,00 gehanteerd.
Indien er in de algemene voorwaarden niets is vastgelegd over de hoogte van de incassokosten worden de incassokosten conform de Incassowet berekend.

Blijft betaling uit in een minnelijke incasso, dan kan na overleg met de schuldeiser een gerechtelijk incassotraject worden gestart. Gerechtelijke incasso begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Hierin wordt de wanbetaler opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Het incassoproces verschuift hiermee dus naar de rechtbank. BVCM zal nooit een juridisch traject (gerechtelijke incasso) starten zonder overleg en goedkeuring van de schuldeiser.

Het vonnis is gewezen, maar de deurwaarder is er niet in geslaagd de vordering te incasseren omdat uw debiteur op dat moment bijvoorbeeld verdwenen is of geen verhaal biedt (niet kan betalen).

Gelukkig blijft een vonnis 20 jaar na de dag van de uitspraak geldig. De situatie van uw debiteur kan gedurende die jaren uiteraard veranderen. BVCM biedt daarom voor dit soort zaken de zogenoemde bewaarservice aan. De zaak wordt dan bewaakt en uitgevoerd op het moment dat uw debiteur weer opduikt, een baan heeft, een auto koopt et cetera. Door deze service krijgt uw niet-geïncasseerde zaak een tweede kans en weet u zeker dat er op uw debiteur – waar u al zoveel geld aan kwijt bent – nog jarenlang druk wordt uitgeoefend om te betalen.

Na indiening van uw incasso-opdracht manen wij uw debiteur nog dezelfde dag tot betaling. BVCM benadert uw debiteur schriftelijk (via post, e-mail & sms) en telefonisch. Onze uitgangspunten zijn resultaat met behoud van de relatie. Met deze persoonlijke aanpak boekt BVCM in het overgrote deel van de incassozaken succes en voorkomen we een gang naar de rechter.
Als er extra kosten moeten worden gemaakt (bijvoorbeeld voor een adresonderzoek of een juridische procedure) zullen we dat altijd eerst met u overleggen. Overigens betaalt in de meeste gevallen de debiteur deze kosten.

In het minnelijke incassotraject proberen we de wanbetaler over te halen tot betaling, zonder tussenkomst van een rechter. BVCM streeft ernaar om alle incassodossiers tijdens het minnelijke traject te incasseren. Incasso via minnelijke weg is vaak beter voor het behoud van uw klantrelatie en brengt minder kosten met zich mee dan een gerechtelijk traject.

Bij BVCM kunt u op diverse manieren gemakkelijk en veilig betalen. Hieronder vindt u de verschillende betalingsmogelijkheden:

 • Overboeking

U kunt het openstaande bedrag (o.v.v. uw dossiernummer) overmaken op het bankrekeningnummer van BVCM. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens:

IBAN-nummer: NL17ABNA0624668517    
BIC: ABNANL2A
T.n.v: Stichting Derdengelden BVCM B.V.

 • iDEAL

U kunt BVCM op verschillende manieren via iDEAL betalen. U kunt betalen via de iDEAL-link in de aanmaning of via het iDEAL-formulier op de website. Bel ons even als u liever een betaallink toegestuurd krijgt per e-mail of per sms.

 • GWK Travelex

In een GWK-kantoor kunt u het openstaande bedrag contant of met pin betalen. GWK Travelex heeft 51 vestigingen in heel Nederland, voornamelijk te vinden op de grotere NS-stations en in stadscentra. Zoek een kantoor bij u in de buurt op: www.gwktravelex.nl.
 
 NB: U dient de betalingen altijd zelf te doen. Wij kunnen geen geld van uw rekening afschrijven

U kunt een incasso-opdracht online bij BVCM indienen via het opdrachtformulier dat u hier vindt: LINK. Tevens kunt de incasso-opdracht per e-mail indienen, stuur hierbij de debiteurgegevens en de openstaande facturen mee. BVCM bevestigt u de ontvangst van uw incasso-opdracht en uw debiteur wordt dezelfde werkdag tot betaling aangeschreven.

Als u van ons een aanmaning heeft ontvangen, dan hebben wij deze in opdracht van de schuldeiser aan u gestuurd. Zorg om een gerechtelijke procedure te voorkomen dat u op tijd betaalt, dus vóór de vervaldatum. Wij bieden u de gelegenheid om uw vordering op diverse manieren gemakkelijk, veilig en snel te betalen.

Als u de vordering(en) niet in één keer kunt betalen, dan is het onder strikte voorwaarden mogelijk een betalingsregeling te treffen. Welk bedrag u minimaal dient af te lossen, is afhankelijk van de hoogte van de vordering en uw situatie. Neem hiervoor telefonisch of per e-mail contact op met BVCM.

Wij zullen dan per dossier bekijken of het mogelijk is om een betalingsregeling te treffen. Nadat de regeling is afgesproken, bevestigen wij de regeling per e-mail en/of per post.
 
BVCM gaat in sommige gevallen onder strikte voorwaarden akkoord met een betalingsregeling. Als u de termijnbetaling niet of te laat nakomt, komt de betalingsregeling te vervallen.

Let op: houd altijd uw dossiernummer bij de hand of vermeld deze in uw e-mail/brief.
 
Telefonisch
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31(0)88 889 78 00.
 
E-mail
U kunt per e-mail contact opnemen op het volgende e-mailadres: incasso@bvcm.nl. Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren op uw e-mail. 

Als u graag wilt weten wat het saldo is van uw schuld(en), kunt op verschillende manieren contact opnemen met BVCM. Let op: houd altijd uw dossiernummer bij de hand of vermeld deze in uw e-mail/brief.
 
Telefonisch
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31(0)88 889 78 00. 
 
E-mail
U kunt per e-mail contact opnemen op het volgende e-mailadres: incasso@bvcm.nl. Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren op uw e-mail. Houd er rekening mee dat we bij complexe zaken dit streven niet altijd halen. 
 
Postadres
BVCM
Postbus 12347
1100 AH Amsterdam
 
Bedrijfsgegevens
 
BVCM
Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam
 
KvK-nummer: 34277934 0000
Btw-nummer: 8182.02.579.B.01
 
IBAN-nummer:  NL17ABNA0624668517   
BIC: ABNANL2A
T.n.v: Stichting Derdengelden BVCM B.V.

Als u naar aanleiding van de aanmaningen niet betaalt aan BVCM, dan kunnen wij namens onze klant een gerechtelijke procedure starten. Als u een dagvaarding krijgt en de rechter beslist vervolgens dat u moet betalen, dan is de kans groot dat u ook alle kosten van de gerechtelijke procedure moet betalen. Als u na betekening (de officiële in-kennis-stelling) van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder nog niet heeft betaald, dan kunnen wij beslag laten leggen op bijvoorbeeld loon, bankrekeningen, roerende en onroerende zaken. Wij steven er altijd naar om een juridische procedure te voorkomen. Helaas blijkt dat niet altijd mogelijk.

Het kan gebeuren dat uw betaling en onze brief elkaar hebben gekruist. Om te controleren of wij uw betaling op tijd hebben ontvangen, kunt u contact met ons opnemen. Het kan ook zijn dat u slechts een deel van het openstaande saldo heeft betaald.

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met BVCM. Houd altijd uw dossiernummer bij de hand of vermeld deze in uw e-mail/brief.
 
Telefonisch
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31(0)88 889 78 00. 
 
E-mail
U kunt per e-mail contact opnemen op het volgende e-mailadres: incasso@bvcm.nl. Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren op uw e-mail. Houd er rekening mee dat we bij complexe zaken dit streven niet altijd halen.

Het is mogelijk dat uw betaling en de incasso-opdracht van onze opdrachtgever elkaar hebben gekruist. In dat geval ontvangen wij graag een betaalbewijs van u. Deze kunt u inscannen en sturen naar incasso@bvcm.nl. Bij voorkeur ovv. het dossiernummer.

U heeft een concept dagvaarding ontvangen omdat wij namens onze opdrachtgever een gerechtelijke procedure tegen u gaan opstarten. Met deze brief bieden wij u een laatste mogelijkheid om de vordering buitengerechtelijk te betalen. Geeft u hieraan geen gehoor, dan zijn wij helaas genoodzaakt de juridische procedure te starten. De kosten voor de procedure komen na een toewijzende uitspraak door de rechter voor uw rekening.

Het bedrag dat in onze brief vermeld staat, is het bedrag dat u aan BVCM moet betalen. Dit bedrag is opgebouwd uit de oorspronkelijke schuld (hoofdsom), de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten hangt af van het feit of de schuld betrekking heeft op een particulier of op een bedrijf.


Particulier:
Per 1 juli 2012 is de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de wet. Deze wet normeert de incassokosten van vorderingen waarbij de incassokosten worden vastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom.
 
Staffel wet incassokosten
 

Hoofdsom tot € 2.500,00
 
15% met een minimum
van € 40,00
Over de volgende € 2.500,00
 
10%
 
Over de volgende € 5.000,00
 
5%
 
Over de volgende € 190.000,00
 
1%
 
Over het meerdere
 
0,5% met een maximum
van € 6.775,00

 
Zakelijk:
Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten van bedrijven onderling zijn de algemene voorwaarden van de schuldeiser bepalend voor de hoogte van de incassokosten. Doorgaans wordt een percentage van 15% met een minimum van € 75,00 gehanteerd.

Indien er in de algemene voorwaarden niets is vastgelegd over de hoogte van de incassokosten worden de incassokosten conform de Incassowet berekend.

De duur van een procedure is vooraf moeilijk in te schatten en is afhankelijk van diverse factoren. Zo zal een complexe zaak meer tijd in beslag nemen dan een procedure waarin de gedaagde partij niet reageert op de dagvaarding.

Als een vordering in een procedure niet hoger is dan € 25.000,- bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. U kunt proberen deze procedure zelf te voeren, maar meestal is het verstandig om hiervoor toch een specialist in te schakelen. De juristen van BVCM staan voor u klaar om de procedure tot een goed einde te brengen.

Het antwoord daarop is ‘nee’. Het is een hardnekkig misverstand dat de winnende partij de daadwerkelijk gemaakte proceskosten volledig bij de verliezende partij kan neerleggen. In Nederland krijgt de winnende partij slechts een deel van de door hem gemaakte proceskosten toegewezen en kan alleen dat deel op de verliezende partij proberen te verhalen.
De proceskosten bestaan meestal uit het griffierecht van de rechtbank, de deurwaarderskosten en een tegemoetkoming in de kosten van uw jurist (of advocaat). Het bedrag dat de rechter zal toewijzen, is afhankelijk van het soort zaak, het aantal proceshandelingen en het gerecht waar de zaak dient. De proceskosten worden vastgesteld aan de hand van een ‘forfaitair systeem’. Die bedragen zijn vrijwel altijd (veel) lager dan de daadwerkelijke door u gemaakte kosten.
 
Verder komt het regelmatig voor dat de rechter oordeelt dat iedere partij de eigen kosten moet dragen. Ook bij het treffen van schikkingen is dat gebruikelijk.

Nadat de rechter een eindvonnis heeft uitgesproken, moet de verliezende partij zo snel mogelijk voldoen aan wat er in het vonnis is bepaald. Mocht de verliezende partij hier niet aan voldoen, zal het vonnis worden doorgestuurd naar de deurwaarder. De deurwaarder kan ervoor zorgen dat de verliezende partij doet wat de rechter heeft beslist. De deurwaarder kan hiervoor gebruikmaken van diverse middelen, zoals beslaglegging op loon en (on)roerende zaken.
De kosten van de deurwaarder worden zoveel mogelijk op de gedaagde verhaald. Biedt de gedaagde geen verhaal (dus heeft hij geen of weinig inkomsten, geen waardevolle bezittingen, zit hij in de schuldsanering of is hij intussen failliet verklaard) dan komen de proces- en deurwaarderskosten voor rekening van de eiser. Ook na een eindvonnis kan het helaas dus nog enige tijd duren voordat u uw geld ontvangt.

BVCM begrijpt dat een incassoprocedure voor u altijd te lang duurt. Zeker omdat u uw debiteur al meerdere mogelijkheden tot betalen heeft gegeven. Hoe lang het precies duurt voordat uw vordering is geïncasseerd, hangt af van meerdere factoren. Daarom kunnen we geen exacte tijdsduur noemen. Omdat BVCM incasseert mét klantbehoud, kunnen we pas na twee maanden met zekerheid kunnen zeggen of er een gerechtelijke procedure nodig is om de vordering voldaan te krijgen.

BVCM gelooft dat goed debiteurenbeheer en tijdige incasso zorgen voor een betere relatie tussen opdrachtgever en klant. Onze incassostrategie is daarom altijd gericht op een persoonlijke en klantvriendelijke invordering. Daarmee behalen we maximale resultaten mét behoud van uw klant. Bovendien verplicht BVCM zich ertoe alle privacygevoelige gegevens vertrouwelijk te behandelen. Zowel van u als van uw klanten. BVCM ziet erop toe dat gegevens nooit openbaar worden gemaakt, niet verstrekt worden aan onbevoegden, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij volgens de wet zijn bedoeld. 

 

Wilt meer informatie?

Aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. We kijken graag samen met u naar de beste manier om incasso in te zetten binnen uw organisatie.